Sami nepřijedou

Sdílej
 
Ve vesnici Suché Lazce u Opavy vznikl nový domov pro děti, jejichž život je i přes jejich nízký věk už závažně poznamenán užíváním drog. Žádné z dětí v tomto domově vlastně být nechce.

Ve vesnici Suché Lazce u Opavy vznikl nový domov pro děti, jejichž život je i přes jejich nízký věk už závažně poznamenán užíváním drog. Žádné z dětí v tomto domově vlastně být nechce.

Foto
Poslali je sem jejich rodiče a pro děti je zdejší pobyt velmi těžký: musí se znova učit chápat svět a hledat v něm své místo - tentokrát bez drog. Aby na drogy nemyslely, nesmějí u sebe mít cédéčka a knihy, které by se o nich zmiňovaly, a také parfémy, neboť ty obsahují alkohol, ani ostré předměty, aby si neublížily. Ze stejného důvodu jim čtou vychovatelé všechny dopisy, jež jim přicházejí, ale i ty, které samy píšou.
Pocity z pobytu krátce shrnuje dívka patřící ke třem současným (a zároveň prvním) obyvatelům domova: "Prostě jsem si dala jednu skleničku, ta mi zachutnala a pak, pak už jsem pila pořád. Chodila jsem domů pozdě večer. Na to, že piju, přišla máma. Když se dozvěděla, že existuje tohle zařízení, dala mě sem. Tady nemáte moc soukromí, štve mě, že mi čtou všechny dopisy, i ty mámě. Ale na druhou stranu mám čas přemýšlet, a k alkoholu se už vrátit nechci." Kluk vedle ji doplňuje: "Mě o Agapé taky řekla máma. Kdybych nebyl tady, skončil bych hodně špatně, čichal jsem toluen."

DOMOV AGAPÉ

Společenská místnost s televizí i klavírem, učebna, kuchyňka, pokoje pro holky, pro kluky, terapeutická místnost, zahrada, hřiště, boxovací pytel, na němž si mohou vybít svoji zlost, pokojík, který slouží jako izolace - když jsou nemocní, nebo samotka - když provedli velkou hloupost. A taky pokoj vychovatele a kancelář. To vše zahrnuje domov Agapé, zařízení, kde se odborníci snaží "převychovat" děti závislé na drogách. Ale mříže v oknech a ostrahu se psy tady nenajdete.

TAK TROCHU JINÝ ROK

Do domova Agapé malí obyvatelé přicházejí na rok a během pobytu projdou čtyřmi různými etapami. Na počátku, v tzv. nulté fázi, se rozkoukávají a zjišťují, zda tady dokážou vydržet. Následující první fáze je sebepoznávací, učí se poznat a pochopit sami sebe, své chování. Hledají motivaci ke změně svých hodnot a tím sílu k příštímu odmítnutí drog.
V další fázi by již měli být schopni plného života ve zdejší komunitě, což znamená vycházet bez problémů s ostatními, pomáhat při každodenním chodu domova - podílejí se na uklízení, vaření, pracují na zahrádce. Ve fázi poslední se pilně připravují na úplný návrat domů, do běžného života. Stále častěji jezdí na návštěvy k rodičům; ale zůstávají přitom v kontaktu s pracovníky domova, jsou vlastně pod jejich vedením, dohledem. Tím, jak člověk postupuje z nulté fáze dál a dál, získává větší prostor sám pro sebe, více volnosti a soukromí, ale také zodpovědnosti - za ostatní obyvatele domova, za sebe sama.
Aby měl každý představu, v které etapě se právě nachází, je na zdi tzv. terapeutické místnosti namalovaný strom. Jeho kořeny jsou počátek - nultá fáze; posune-li se odsud cedulka se jménem až do koruny stromu, může se malý obyvatel domova těšit na návrat ke své rodině.

NADĚJE NA VYLÉČENÍ?

Na základě dlouhodobých zkušeností z podobného zařízení v Polsku se tady v domově ví, že nejvyšší počet lidí, kteří se dokážou zbavit závislosti, je dvacet procent, což je úspěch. Odborně se domovu Agapé říká resocializační zařízení. Resocializace je postupné začleňování lidí do společnosti, v tomto případě dětí, které se vinou zkušenosti s drogami vytrhly z normálního života; učí se tady, jak naložit se svým volným časem, jak se chovat ke své rodině, třídě, partě. Mají čas přemýšlet o životních hodnotách, o svých plánech, cílech. Jedná se o jediný takový projekt v celé České republice!

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Domov otevřela Charita Opava letos a na jeho rekonstrukci získala prostředky i z veřejné sbírky "Pomozte dětem!", a sice ve výši 100 000 Kč. Najdete ho v Přerovecké ulici v Suchých Lazcích u Opavy. E-mail: domov.agape@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz.

KNĚZ V DOMOVĚ

Domov Agapé zřídila Charita Opava, i proto se zde nabízí možnost poznání určité duchovní stránky života. V praxi to vypadá většinou tak, že se kněz přidá k aktivitě dětí - hraje s nimi fotbal, loupe brambory. Pedagogové - v domově probíhá výuka podle osnov základní školy; speciální pedagogové vypracovávají pro každého individuální plán učení.