Asimo

Sdílej
 
Vývojáři firmy Honda pracovali na robotovi jménem Asimo celých šestnáct let. Výsledkem je tvoreček, který se sám pohybuje, chodí po schodech a neodmítne ani, když ho vyzvete k tanci. Asimo jako by vystoupil z knížek, ve kterých si podávají ruce roboti s mimozemšťany - a tak jsme se na něj zeptali českého spisovatele vědeckofantastické literatury Ondřeje Neffa.

Robot do každé rodiny

Vývojáři firmy Honda pracovali na robotovi jménem Asimo celých šestnáct let. Výsledkem je tvoreček, který se sám pohybuje, chodí po schodech a neodmítne ani, když ho vyzvete k tanci. Asimo jako by vystoupil z knížek, ve kterých si podávají ruce roboti s mimozemšťany - a tak jsme se na něj zeptali českého spisovatele vědeckofantastické literatury Ondřeje Neffa.

Co říkáte na Asima? Je to robot?
Asimo chodí sám a tím splňuje základní předpoklad robota, jak ho vnímáme my - je to samostatný pohyblivý stroj. Samozřejmě, že se alespoň tato generace robotů pohybuje jen v prostoru, který zná. To znamená, že když u nás Asimo například chodil po schodech, musel ty schody nejdřív analyzovat a teprve pak po nich mohl vystoupit nahoru a

Foto
sestoupit z nich dolů, což má do dokonalosti, jak ji popisujeme ve sci-fi literatuře, ještě daleko. Co mě nicméně překvapilo, byla živočišnost jeho pohybů a například schopnost vyvažování je u něj skutečně obdivuhodná. Pokládám ho proto za obrovský úspěch vývojářů firmy Honda a těším se na vylepšené modely.

Bude se další vývoj robotů ubírat cestou zdokonalování pohyblivosti, nebo umělé inteligence?
To bychom se museli nejdříve zabývat tím, co myslíme pojmem umělá inteligence. Zatím v podstatě nevíme ani, co je to přirozená inteligence, máme o tom jen představy, čili s tímto pojmem bych zacházel velmi opatrně. Perspektivu vidím takovouto - u robotů se musí do maximální míry vyřešit orientace v prostoru, a to ať už na bázi obrazové, nebo zvukové. Další věc je miniaturizace. Asimo měl na zádech takový ruksak, který je nabitý elektronikou - předpokládám, že další generace budou mít tyto záležitosti daleko skladnější a robot bude lehčí. Velkou neznámou zůstává otázka funkčnosti. Dnes se roboti používají v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Osobně si myslím, že roboti, kteří mají lidskou podobu, budou používaní spíš k zábavě a k ozvláštnění slavnostních situací, že budou fungovat jako průvodci či hostesky, zkrátka budou sloužit jako společníci člověka. Protože proč by měly tak vybavené figury jako
Foto
Asimo vyrábět auta? Když robot zneškodňuje bomby, také nepotřebuje mít lidskou podobu. Už brzy bude navíc nastolena otázka robotické autonomnosti, tedy rozhodování či logického uvažování - dále se ale bráním pojmu umělé inteligence, předpokládám, že vývoj bude velmi pozvolný a roboti budou vyráběni jako vysoce specializované stroje. Ta specializace bude postupně rozšiřována.

Takže budou potřeba zákony robotiky?
Zákony robotiky jsou nesmírně duchaplné strategie, které vymyslel redaktor John Campbell, který přivedl na myšlenku těchto zákonů spisovatele Isaaca Asimova (podobně jako slovo robot vymyslel Josef Čapek, ale použil ho až jeho bratr Karel). Tím se ale dostáváme na pole spekulací, protože se tu předpokládá právě umělá inteligence, o které zatím nemá smysl vážně uvažovat (byť si o ní můžeme vymýšlet zábavné historky). Rozhodně ale dojde k situaci, kdy bude potřeba řešit otázku určitých pojistek, aby roboti nemohli ublížit. Ale to není nic výjimečného - vždyť dnes už je třeba naprosto běžné, že náklaďák vydává při couvání varovný signál, což je v jistém smyslu také ochrana lidí. Stejně zabezpečený bude muset být i robot, protože bude mít přece jen značnou sílu.

Kdy se proti nám roboti poprvé vzbouří?
Když umře na silnicích čtyřicet tisíc lidí ročně, znamená to, že se proti nám vzbouřila auta? Ne. Tyto lidské ztráty vznikají neadekvátním používáním technologií. Což platí o všech pracovních nehodách, o leteckých neštěstích, o katastrofách na moři. Tudíž až se budou volně mezi lidmi pohybovat roboti, pravděpodobně bude docházet k neštěstím. Když robot zašlápne dítě, bude taková událost dramaticky medializována lidmi, kteří ždímají drama z každého technologického neštěstí. Ale aby v tom byl záměr, jak je například popisováno ve filmové trilogii Matrix, to je čistá spekulace. Na to si můžeme hrát, ale nemá smysl o tom vážně hovořit.

Budou roboti budoucnosti přemýšlet jako my?
Já si myslím, že technologie nejde nikdy cestou nápodoby něčeho
Foto
přírodního. Auta nemají čtyři nohy, rádio nemá hlasivky, tudíž i počítače a roboti (což jsou v podstatě pohyblivé počítače) si vyvinou něco, co budeme nazývat inteligencí, ale nebude to inteligence toho druhu, co si myslíme, že máme my. Nedokážu odhadnout, co bude za třicet nebo za padesát let, ale nevěřím, že to bude opsaná inteligence člověka.

Vy jste byl přímo u zrodu nových technologií - založil jste první internetový deník u nás. Co má člověk dělat, když se chce prosadit v nové technologii, třeba v robotice?
Především člověk nesmí hledět na to, jestli na tom něco vydělá. Protože když je to nové, tak je to většinou v rovině bláznivosti a šílenství. A pak je potřeba se tomu plně věnovat, na sto procent, a doufat, že to přinese nějaký efekt.

Kdy zanikne internet?
Víte, ono nikdy nic nezaniklo. Snad jen optický telegraf, i když ten bychom mohli nalézt v praporkové abecedě používané na lodích. Takže ani internet nezanikne, jen se změní a bude splývat s televizí a na druhé straně se v něm budou rozvíjet informatické systémy (jako strojové překlady či vyhledávání dat), které se budou blížit tomu, co si tak matně představujeme pod pojmem umělá inteligence.

ASIMO V ČESKÉ REPUBLICE
Členem japonské delegace, která k nám zavítala u příležitosti desetiletého výročí diplomatických styků 22. srpna 2003 byl vedle japonského premiéra Koizumiho i robot Asimo. Novinářům se Asimo předvedl v Národním muzeu a položil květiny k bustě Karla Čapka.

ASIMOVA HISTORIE
1986: počátek robotického programu firmy Honda; pracuje se na robotovi E0, který se skládá pouze ze dvou nohou - jeden krok trval tomuto robotovi pět až dvacet sekund a dokázal se pohybovat jen v přímém směru dopředu "statickou chůzí", což znamená, že na počátku každého kroku musely být vždy obě jeho nohy na zemi

1987-1991: vývojovým fázím robotů E1, E2 a E3 vyrůstají na nohou větší a větší krabicovitá těla - tito roboti už se pohybují "dynamickou chůzí" podobnou té naší, k čemuž je potřeba vysoce vyvinuté vyrovnávací schopnosti

1991-1993: roboti E4, E5 a E6 jsou ještě větší a vývojáři s nimi pracují na rychlejší chůzi i kráčení do schodů

1996: vytvořen první dvounohý humanoidní robot P1 s horními končetinami, který při svých 181 centimetrech a 175 kilogramech vypadal trochu jako mechanická obluda ED -209 z Robocopa

1997: dokončen první zcela samostatný dvounohý stotřicetikilový robot P3, který měří už jen metr a půl - chůze po schodech a bezchybné vyrovnávání je u tohoto robota už samozřejmostí

1999: začíná vývoj robota Asimo

2000: 31. října se narodil nejvyspělejší humanoidní robůtek Asimo, velký 120 centimetrů a vážící 52 kilogramů - jeho jméno Asimo znamená "Advanced Step in Innovative Mobility," tedy "pokročilý krok ve vylepšené pohyblivosti".

ZÁKONY ROBOTIKY
1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem.

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.
(Isaac Asimov: Já, robot, 1950)

***

NENÍ NEMOTORA
Nohy jsou upevněny na robotí trup tak, aby mohl Asimo měnit směr přímo během chůze

BATŮŽEK
Na zádech si Asimo nosí několikaprocesorový počítač, který propočítává jeho pohyby; součástí Asimova vybavení je i gyroskop a akcelerometr

PŘIDAT DO KROKU
Asimo se pohybuje pro člověka běžnou chůzí v rychlosti 1,6 kilometrů za hodinu (jeden z Asimových předchůdců E4 si to štrádoval dokonce rychlostí 4,8 kilometrů v hodině); každý jeho krok počítá se setrvačností a Asimo dokáže na nečekané vychýlení zareagovat například zpomalením, zrychlením nebo prodloužením kroku

ABY NOHY NEBOLELY
Malé pružné výstupky na Asimových chodidlech chrání jeho klouby stejně jako nás chrání podrážky sportovní obuvy

TO UŽ MÁ VÝŠKU
Robot je vysoký jeden metr a dvacet centimetrů - to znamená, že sedícímu dospělákovi se může dívat zpříma z kamer do očí a dosáhne na všechny vypínače v domě

OKO, DO DUŠE OKNO
Asimovy oči jsou ve skutečnosti kamery; Asimo dokáže rozpoznat známé obličeje lidí kolem sebe a zareagovat například na podání ruky

HROŠÍ KŮŽE
Tělo robota je vyrobeno z odolné a současně lehké hořčíkové slitiny a je kryté plastovými panely

ANO, NEBO NE?
Hlava Asima se může otáčet do stran a dívat se nahoru i dolů

UMĚLÉ SRDCE
Zde je umístěna Asimovova baterie 38.4V/10AH NiMH, která na jedno nabití vydrží půl hodiny

HADÍ MUŽ
Díky správně rozmístěným kloubům se může Asimo pohybovat šestadvaceti způsoby - dva klouby má robot v krku a po šesti v každé končetině

ROBOT KULTURISTA
Asimo unese v rukou předměty o váze až dvou kilogramů

MÁ TO V PAŽI
V každé končetině je šestiosý senzor, který sleduje zatížení končetiny váze až dvou kilogramů