Mechanický gramofon

Sdílej
 
Parlophon model 1913

Vystřihovánka není složitá, přesto je nutné dodržovat určité zásady, které připomeneme v postupu prací. Zejména lepení zvukové trouby bude vyžadovat trpělivou a přesnou práci. Model má otočný talíř, zvukové raménko, talířovou brzdu a zvukovou troubu. Z číslovaných dílů podbarvených žlutě bude sestaven vnitřní povrch trychtýře. Čerchované čáry ohybu (jsou zakončeny černým trojúhelníčkem) narýhujte ze strany tisku. Začněte s přípravnými pracemi. Pro otáčivou osu talíře (16) budete potřebovat kulaté párátko, jehož délku odměříte podle kresby ve vystřihovánce. Otáčivou osu (36) zvukového raménka a zvukové trouby vytvoříte z šicí jehly nebo drátu, který zkrátíte na délku 45 mm. Jednu stranu drátu zašpičatíte, druhou naopak zaoblíte. K upevnění talířové brzdy poslouží obyčejný špendlík. Kličku (18) vytvarujte podle kresby z drátu o průměru max. 1 mm. Parlophon model 1913Nejprve zkompletujte skříňku gramofonu. Při sestavování dbejte na správné posazení všech dílů. Předem si rozmyslete, jak bude daný díl umístěn vůči ostatním. Sledujte bedlivě návodnou kresbu. Vystřihněte díl 1, ke kterému po slepení připojte dno 2 s vyříznutým otvorem pro osu 16. K dílu 1 přilepte bočnice 3. Do rohů bočnic vlepte rohovníky 4 a k nim přilepte sloupky 5, které nejprve vytvarujte kolem ocelového drátu průměru 2 mm. Stavbu skříňky zakončete horním panelem 6, ve kterém opět předem vyřízněte otvor pro osu 16. Neslepený panel 6 nejprve přilepte k bočnicím 3 spodní stranou s velkým výřezem, pak postupně přilepte horní část k chlopním. Nyní ke skříňce připojte spodní sokl s nohami. K dílům 7 a 8 přilepte boky 9 a 10. Díly 7 a 8 slepte k sobě. Vystřihněte rohové výztuhy nožek 17, které z rubu začerníte tuší. Po zaschnutí vlepte výztuhy k dolnímu okraji nožek 7 a 8. Pak celou sestavu přilepte na vyznačené místo dílu 2. Slepte talíř z dílů 12 a 13. Do spodku talíře přilepte distanční váleček, který slepte z dílů 14 a 15. Středem talíře prostrčte osu 16 (osa přečnívá nad talíř o 2 mm) a zajistěte ji zakápnutím lepidlem. Dbejte přitom, aby osa byla k talíři kolmá. Po zaschnutí prostrčte osu s talířem skříňkou a na dně ji zajistěte kroužkem 11. Ke kličce 18 přilepte kanagomem držák 19. Celek přilepte, nejlépe vteřinovým lepidlem, do vyznačeného otvoru v bočnici 3. Konec brzdy 20 stočte až ke značce a zajistěte lepidlem. Páčku brzdy vytvarujte podle značek ohybu a špendlíkem ji připevněte na čelní panel 6 do určeného místa. Dále pokračujte sestavováním držáku přenoskového raménka. Díl 23 dvakrát podlepte kartonem, nejlépe z krabice od bot (držák musí mít stabilitu). Mezi kartony pak zapíchnete osu 36. Díl 23 po podlepení nejlépe vystřihnete nůžkami na nehty. K němu přilepte boky 21 a 22 a pod zátěží nechte dokonale proschnout. Mezitím slepte nátrubek z dílů 25, 26 a 27 (předem propíchněte středové otvory v dílech 26 a 27). Podlepte úchyt držáku 24 tlustým kartonem a přilepte jej spolu s nátrubkem na proschlý držák. Celou sestavu přilepte na vyznačené místo v díle 3. Parlophon model 1913Parlophon model 1913Pokračujte zhotovením přenoskového raménka se zvukovkou. Vypracujte a slepte koleno 28, které přilepte k trubičce 29 se záslepkami 30 a 31. Na volný konec trubičky přilepte kolénko, díl 32. Pozor na správné umístění - musí být kolmé k ose dílu 28. Zkompletujte zvukovku z dílů 33, 34 a 35 a přilepte ji na konec kolena 32. Po zaschnutí kompletního přenoskového ramene ho můžete umístit do držáku (díly 21, 22, 23). Opatrně prostrčte jehlu 36 nátrubkem (díly 25, 26, 27) a kolenem (28). Dbejte na správnou polohu přenoskového raménka - mělo by být vodorovné se základním panelem (6). Jehlu pak opatrně zapíchněte do škvíry slepených kartonů (díl 23). Tím máte gramofon kompletní a zbývá jen osadit trychtýř. Při slepování trychtýře postupujte tak, že nejprve slepte jednu polovinu vnitřního povrchu trychtýře, pak druhou polovinu (jsou v číselném značení podbarveny žlutě). Obě poloviny slepte k sobě a nakonec kompletně slepený vnitřní plášť polepte vnějšími lamelami. Vnitřní plášť zásadně slepujte od ústí. Stále sledujte návodovou kresbu, pracujte pomalu, lamely lepte postupně. Jediná chyba znamená zkažení celé práce. Parlophon model 1913Slepte k sobě postupně lamely 37 - 42 pravé poloviny vnitřku trychtýře. Po slepení levé poloviny vnitřku trychtýře - lamely 43 - 48 - slepte obě poloviny k sobě. Lepte od horní části (lamely 37 a 43) a pak teprve k sobě slepte dolní část (lamely 42 a 48). Hotový vnitřní plášť polepte lamelami 49 - 60. Ty opět začněte lepit od ústí trychtýře. Ti méně pečliví z vás budou možná mít zúžený konec trychtýře zubatý (to jak jim lamely vyjdou). Můžete jej však bez obav zastřihnout do roviny, abyste mohli vlepit z vnitřku trouby rozpěrný kroužek 62 (lepidlo nanesete na vnitřní konec zúžení trychtýře), ve kterém předem propíchněte středový otvor. Kompletní trychtýř pak vlepte do nátrubku 61, kde se případná zubatost zúženého konce trychtýře skryje. Užší konec nátrubku opatřete záslepkou 63 s předem propíchnutým středovým otvorem. Úplnou sestavu trychtýře opatrně nasuňte na vyčnívající drát 36 a tím je práce skončena. Pokud jste pracovali pečlivě, výsledek bude stát za to. Věříme, že se vám práce povedla a získali jste tak hezký exemplář do sbírky svých papírových modelů.

SALONNÍ GRAMOFON

Po delší době vám opět přinášíme vystřihovánku od nového autora, který byl vybrán v loňském konkurzu ABC. Pod vedením pana architekta Vyškovského pro vás připravil vystřihovánku starého troubového gramofonu, který se vyráběl před první světovou válkou. Tento typ s obrovským trychtýřem byl určen pro ozvučování luxusních salonů společenské smetánky. Jeho výtvarné provedení napodobovalo empírový styl z počátku 19. století.