Městská památková rezervace III - Soubor O

Sdílej
 
Hradba, mostní brána, čp. 8, čp. 9 a ohradní zeď s brankou Pokračování vystřihovánky a návodu z minulého čísla

Zkompletujete římsy 12 (3x), 20, 25 (4x), přilepíte je na vyznačená místa na dílu 1 a další zkompletovanou římsu 33 připojíte na díly 1 a 2. Zkompletujete zábradlí 9, osadíte na podlahu 8, ke které připojíte podhled 10 a na něj zpracovanou konzolu 11. Hotový přechod osadíte na díl 5 a konzolu přilepíte na vyznačené místo na dílu 2. Zpracujete madlo zábradlí 21 a přilepíte je na horní část dílu 9. Vyšší mostní věž zakryjete dílem 27 (lepíte na díl 1) a k němu a k dílu 1 připojíte čtyři zpracované konzoly 26. Mezi obě věže zalepíte terénní díl T75 (lepíte jej na díly 1, 2, 6) a k němu ještě připojíte terénní spojku T76. Vytvarujete klenebný oblouk 35, přilepíte na jednu stranu rozloženého dílu 34. Ten zkompletujete a osadíte na něj zpracovanou krytinu 36. Hotovou bránu připojíte k celku: lepíte ji na díly 1, 2 a T75. Vnější stranu věžního ochozu 45 přilepíte na vyznačené místo na dílu 44, celek zatížíte a necháte proschnout. Zkompletujete díl 47 a dva díly 48, pak oba díly 48 přilepíte na 47 a střechu věže osadíte na celek, tj. díly 47, 48 (2x) připojíte k dílu 45. Při práci se orientujte podle návodné kresby. Na celek, tj. na díly 45, 47, 48 (2x), přilepíte zpracovaný díl 46. Než jej přilepíte, přenesete si na jeho rub čtyři rysky A-A, které vymezují hranu zdiva ochozu dílu 45. Zpracujete věžičky 49 (4x) a osadíte je na vyznačená místa na dílu 46. Čtyři stříšky 50 osadíte na celek: lepíte je chlopněmi na díl 46 a hranami natupo jak na věžičky 49, tak na díly 48 (2x). Teď už můžete ještě nedokončenou bránu začlenit do městského celku: díl O-1 lepíte na J62, O-51, T73, T71; díl O-2 lepíte na T71, který přilepíte i na terénní spojku T76. Vrátíte se zpět ke stavbě mostní brány a vyrobíte střechu nižší věže. Zkompletujete díl 37 a přilepíte k němu dva díly 38 a dva díly 39. Pak zpracujete dva vikýře: zpracovaný díl 43 (2x) přilepíte na rozložený díl 41 (2x), ten zkompletujete a osadíte na něj stříšku 42 (2x) a hotové vikýře osadíte na vyznačená místa na střešním dílu 37. Hotovou střechu přilepíte na podhled 40 a prozatím ji uložíte. Na nižší věž ji osadíte až při začleňování domů čp. 8 a čp. 9 do městského celku. MOSTNÍ BRÁNA, ČP. 9, HRADBA  ALTERNATIVA MĚSTA V ROVINĚ

Dům čp. 9 (mýtnice)

Zpracujete díly 81 (2x), 79 a přilepíte je na rozložený díl 77, na jehož rubovou stranu připojíte dvě zpracovaná okna 82. Vytvarujete a uzavřete díl 78, zalepíte do něj díl 80 a hotový vchod s oknem přilepíte z rubové strany na díl 77 a ten půdorysně uzavřete. Uzavřete komínové tělo 85, osadíte na něj zpracovanou hlavu 86 a na ni přilepíte zkompletovanou nástavbu 87. Hotový komín zalepíte do střešního dílu 83. Na tělo vikýře 88 osadíte jeho stříšku a hotový vikýř zalepíte do střešního dílu 84, ke kterému připojíte střešní díl 83. Hotovou střechu osadíte na stavbu, tj. na díl 77. Poslední prací na tomto domě je okno s okenicemi 95, které zpracujete a osadíte na vikýř 88. Pak už můžete začlenit dům do městského celku: díl O-77 lepíte na městskou bránu (na díl O-2) a k terénu T71.


Dokončení vystřihovánky a návodu v příštím čísle