Chrt mahárádžů: Jak se lovilo s ochočenou šelmou

Chrt mahárádžů: Jak se lovilo s ochočenou šelmou
Sdílej
 
Gepard indický už v Indii nežije. Mohou za to i její mahárádžové, kteří si z krotkých gepardů udělali domácí mazlíčky a lovecké psy.

 

Už jste si u nás mohli přečíst o velevzácných lvech indických, kteří letos našli nový domov v pražské zoo. Indičtí lvi ale nejsou jediné kočky, které se z Afriky vydaly do Asie a tady za dlouhá tisíciletí samostatného vývoje vytvořily svůj vlastní poddruh. Stejnou cestou se vydali i gepardi.

Odloučená populace

Gepard indický (Acinonyx jubatus venaticus) je považován za samostatný poddruh afrického geparda štíhlého (Acinonyx jubatus). Před pěti lety genetické testy prozradily, že asijští gepardi se od těch afrických oddělili před asi 32–67 tisíci lety. To je dost dlouhá doba na to, aby se odloučená populace významně geneticky pozměnila.

 

Posledních 50 sprinterů: Gepard indický v ohrožení

Posledních 50 sprinterů: Gepard indický v ohrožení

Gepard otužilec

Gepard indický vypadá jinak než jeho africký bratranec. Je světlejší, menší a štíhlejší, a protože žije v chladnějším podnebí, má hustší srst a dokonce i náznak hřívy. Způsob života ale nijak nezměnil. Svou kořist, především středoasijské druhy gazel, pronásleduje na krátkou vzdálenost prudkým sprintem. Stejně jako afričtí gepardi přitom vyvine rychlost až 110 km/hod.!

Krotké kočky

Původní domov indických gepardů sahal od Arabského poloostrova až po Indii. Osudnou se jim stala jejich rychlost a mírumilovnost, díky níž se dají snadno ochočit. Už od starověku je proto perští a indičtí panovníci využívali k lovu antilop štvaním. Je to snad jediný případ, kdy kočka zastala práci psů – v tomto případě loveckých chrtů.

 

Slabý gepard zdrhá: Sprinter savany není žádný velký silák

Slabý gepard zdrhá: Sprinter savany není žádný velký silák

Čingischánova smečka

Gepardi se stali symbolem postavení dávných středoasijských vládců a indických mahárádžů - mnozí je ve svých palácích drželi ve stovkách a tisících. Proslulým chovatelem gepardů byl například mongolský dobyvatel Čingischán nebo jeden z nejvýznamnějších indických vládců, Akbar Veliký. Panoval v letech 1556–1605 a během své vlády choval neuvěřitelných 9 tisíc gepardů!

Šelma na koni

Gepardi však nikdy úplně nezdomácněli a v zajetí se nemnožili. Přesvědčil se o tom i zmíněný Akbar Veliký: Přestože se opakovaně snažil své kočky rozmnožovat, uspěl jen jedinkrát! Gepardy proto nešlo získat jinak než z volné přírody. A to odchytem dospělých zvířat, která se již od své matky naučila lovit - lidé je to naučit nedokázali. Jejich výcvik nebyl zrovna lidumilný, zpočátku hraničil s týráním zvířete. Gepard se musel naučit nejen tolerovat a následovat svého cvičitele, ale často i jezdit na koni!

 

Gepardi krávy nežerou: A neloví v přítomnosti lvů

Gepardi krávy nežerou: A neloví v přítomnosti lvů

Lov nablízko

Samotný hon se podobal lovu se sokolnicky cvičeným dravcem. Gepard se nesměl unavit. Neběžel proto vedle jezdců, ale seděl za svým cvičitelem na koňském hřbetě, případně se vezl v lehkém vozíku. A aby se zbytečně nerozptyloval, měl stejně jako dravec na hlavě čepičku zakrývající oči. Teprve v blízkosti kořisti mu byla sejmuta, gepard byl odvázán, nasměrován ke kořisti a vypuštěn. Lovci pak museli geparda rychle následovat, aby sraženou kořist dorazili a úspěšnou kočku odměnili kouskem masa nebo miskou teplé krve.

Plány na návrat

Odchyt gepardů, jejich lov a mizení prostředí vedly v Indii i v dalších oblastech Střední Asie k jejich téměř úplnému vyhubení. Posledních několik desítek gepardů indických přežívá v centrálních pouštích Íránu. Indická vláda nicméně plánuje jejich návrat na místa, kde kdysi žili. Plán je ale sporný: Kvůli nedostatku čistokrevných jedinců by byli do divočiny vypouštěni kříženci indických a afrických gepardů.

Horší varianta

Do Indie by se tak gepardi vrátili, ale původní indický poddruh by mohl zaniknout. Ještě větší riziko by přinesla introdukce čistokrevných afrických gepardů. K té už ostatně v minulosti došlo. Afričtí gepardi byli dováženi a vypouštěni proto, aby bylo co lovit poté, co indičtí gepardi vymizeli. Není třeba zdůrazňovat, že to k záchraně indického geparda nepřispělo.

 

Další gepardi

Gepard indický není jediným poddruhem geparda štíhlého. V Africe, kde obývá nejrozmanitější prostředí, vznikly další čtyři poddruhy této kočky. Také z jejich původního rozšíření dnes zbývají jen ostrůvky.

Gepard severoafrický - Acinonyx jubatus hecki

Gepard kapský - Acinonyx jubatus jubatus

Gepard súdánský - Acinonyx jubatus soemmeringii

Gepard tanzanský - Acinonyx jubatus fearsoni

Gepard indický - Acinonyx jubatus venaticus

Více o gepardech najdete tady

 

Závod se smrtí

Závod se smrtí

Záhady přírody: Jak gepard k pruhům přišel

Záhady přírody: Jak gepard k pruhům přišel

 

Články odjinud