Spolužák autista: Jak se k němu chovat?

Spolužák autista: Jak se k němu chovat?
Sdílej
 
Autisté jsou hodně odlišní, avšak vyjít se s nimi dá. Co to vlastně autismus je a jak byses měl k člověku s tímto postižením chovat?

 

 

Autismus je vývojové mentální postižení. Jedinec není schopen klasické sociální interakce. Často nereaguje na oslovení, má problémy s řečí a jedná v afektu. Nemoc přichází před třetím rokem věku. Dosud není známo proč. Existují mírnější i vážnější formy. Postižený však vždy potřebuje zvláštní péči.

Strach ze všeho neznámého

Autistické poruchy rozdělujeme na Aspergerův syndrom a Kannerův autismus, přičemž u druhého je přítomno opoždění nebo abnormalita alespoň v jedné z následujících tří oblastí (před třetím rokem věku): sociální interakce, řeč používaná v sociální komunikaci, symbolická či imaginativní hra - takzvaná triáda. U Aspergerova syndromu tato klinicky zjevná opoždění nezaznamenáváme.

Pravdou je, že postižení to nemají jednoduché. Mají zkrátka strach ze všeho neznámého a jsou citliví na nečekané pohyby nebo zvuky. Musíš proto být v klidu a dotyčného taky uklidnit. Křikem totiž vše jen zhoršíš.

Jako Rain Man

Autismus nemusí nutně mít vliv na inteligenci. Nejznámějším autistou byl Američan Kim Peek, který se stal předlohou filmu Rain Man. Tento geniální muž byl schopný jedinkrát přečíst knihu a nazpaměť ji celou odříkat. Genialitou vynikal v 15 různých oborech, Ale nedokázal se ani sám obléci.

Autisté naši pomoc a podporu potřebují. Tak nebuď srab.

 

Více o mozku:

 

Internet mozků: Zabydlí se nám v hlavě nanoboti?

Internet mozků: Zabydlí se nám v hlavě nanoboti?

Labyrint paměti Najdi cestu do své hlavy!

Labyrint paměti Najdi cestu do své hlavy!

Klíčová slova:
mozek, nemoc, autismus, postizeni
 

Články odjinud