SENTINEL - parní nákladní automobil

SENTINEL - parní nákladní automobil
Sdílej
 
box (foto archiv Technického muzea v Brně) Parní nákladní automobil Sentinel byl vyráběn v Anglii firmou The Sentinel Wagon Works Ltd. ve dvacátých letech 20. století.

Sentinel poháněl dvouválcový parní stroj umístěný na rámu podvozku před zadní nápravou. Pára se připravovala v kotli v kabině. Za kabinou byla velká nádrž na vodu. Zásoby uhlí v kabině stačily na 80 kilometrů jízdy. Voda se musela doplňovat zhruba každých 40 km. Pohon zadních kol zajišťoval řetězový převod, který umožňoval Sentinelu jezdit rychlostí do 30 km/hod. Kvalitní konstrukce auta zabezpečovala spolehlivý provoz a dlouhou životnost.

V roce 1923 zakoupila licenci na výrobu Sentinelu firma Škoda Plzeň, kde se v různých modifikacích vyráběl v letech 1924–1935.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označeny plnou čarou zakončenou malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, jsou označeny čerchovanou čarou.

2. Výřezy ploch z dílů jsou označeny červenými úhlopříčkami, otvory pro pevné osy malými černými úhlopříčkami, pro otočné červenými.

3. Díly 2, 3 a 9 podlepte rubovými díly otištěnými na str. 29. Díl 9 podlepte bez chlopní. Kdo podlepovat nechce, zabarví díly 1, 2, 3 a 9 z rubu černou tuší. Zarážky 32 mohou zkušenější podlepit čtvrtkou.

3. Ze špejle si vyrobte tyto díly – osu volantu 35 (30 mm, šedá), sloupek kabiny 36 (21 mm, zelený), osu předních kol 37 (56 mm, šedá) a osy zadních kol 38 (54 mm, šedá). Na rubovou stranu dílu 13 si překreslete úsečky AA a BB.

4. Hrany jednotlivých dílů retušujte během práce, dosáhnete tím lepšího vzhledu modelu.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte a vytvarujte základní část kabiny 1 a přilepte k ní díly 2 a 3. Vnitřní stranu dílu 1 zakryjte rubovým dílem ze str. 29. K dílu 1 zespodu přilepte díl 4. Zpracujte vnitřní část kabiny 5 a opatrně ji přilepte k dílům 1 a 4. Lepte postupně, lepidlo vždy nanášejte pouze na menší plochy po obvodu dílů.

2. Zpracujte kotel 6, přilepte k němu víko 7 a hotový kotel přilepte k podlaze kabiny 5. Při sestavení dílů vám pomohou krátké červené úsečky na okrajích dílů 5, 6 a 7, které na sebe musí navazovat. Slepte volant 8, nasuňte ho na osu 35, osu provlékněte podlahou kabiny a zalepte napevno. Vytvarujte střechu 9 a přilepte k ní zadní část kabiny 10. Hotový celek postupně přilepte k dílům 5 a 4. Chlopně střechy 9 vlepte mezi díly 10 a 5! Srolujte a slepte komín 11, doplňte ho hlavicí 12 a celek přilepte k víku kotle 7. Při osazení vám opět pomohou krátké červené úsečky na okrajích dílů.

3. Pokračujte lepením podvozku. Vystřihněte a vytvarujte základní díl podvozku 13 a přilepte k němu boční části podvozkových vzpěr se závěsy kol, levou 14 a pravou 15. Přední část podvozku zpevněte výztužným žebrem 16. Zpracujte dva díly 17 a přilepte je k vnitřní části podvozkových nosníků 13. Zpracujte spodní část kotle 18, uzavřete ji dnem 19 a zespodu přilepte k dílu 13.

4. K hotovému podvozku přilepte připravenou kabinu. Zadní hrana kabiny musí být osazena na úsečce AA. Zpracujte nádrž na vodu 20, přilepte ji k zadní části kabiny 10 a k podozku 13 - na úsečku BB. 5. Následuje slepení korby auta. Zpracujte vnitřní část korby 20 a přilepte k ní vnější části bočnic, levou 22 a pravou 23. Hotovou korbu přilepte k podvozku 13 a nádrži 20.

5. Pokračujte lepením kol. Začněte předními. Slepte pláště kol 24 a přilepte k nim vnější hlavy 25 a vnitřní 26. Přední částí podvozku provlečte osu 37 a z obou stran na ni nasuňte zarážky 32 tak, aby se osa volně otáčela a na obou stranách přečnívala stejně. Zarážky přilepte k ose napevno. Po proschnutí navlečte na osu přední kola a přilepte je kapkou lepidla. Uzavřete ráfky zadních kol 27 a přilepte k nim disky 28. Ráfky přilepte k vnějším čelům kol 29. Uzavřete pláště zadních kol 30 a přilepte k nim připravené vnější hlavy 29 a vnitřní 31. Podvozkem provlékněte zadní osu 38 a její vůli a přesahy opět upravte zarážkami 32. Ty přilepte k ose napevno. Na osu navlečte hotová zadní kola a přilepte je kapkou lepidla.

6. Nakonec zpracujte reflektory. Slepte dva díly 33 a doplňte je krycími skly 34. Hotové reflektory bodově přilepte na tupo podle návodné kresby k přední části kabiny 1.

SENTINEL
ABC 15/2010
ŘADA technika
SÉRIE veterány
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 38
ROZMĚRY V CM D 18 V 8 Š 6
DOBA PŘÍPRAVY ± 4 hodiny
KONSTRUKCE Marián Hlaváč
SLEPENÍ František Sochor

Klíčová slova:
3D, model, 3dčko, sentinel