Nakladač

Nakladač
Sdílej
 
Nakladač vám přinášíme i s paletou s nákladem. Můžete si vyzkoušet, zda by váš slepený model obstál i v praxi.

Nakladač je zpracován volně, bez konkrétní předlohy, v měřítku 1:35.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Kancelářským papírem nebo tenčí kladívkovou čtvrtkou podlepte podvozek nakladače - díl 8. Vzhledem k tloušťce papíru doporučujeme podlepit podle vlastního uvážení i ostatní větší díly kancelářským papírem. Díly podlepujte samostatně. Nejdříve je nahrubo vystřihněte, podlepte a nechte pod zátěží dokonale proschnout.

Na všech dílech vystřihovánky nařežte ohybové hrany a udělejte otvory pro osy. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, označuje plná čára ukončená malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, označuje čerchovaná čára. Otvory pro osy, které musí klást při otáčení odpor nebo budou zalepené, jsou označené malými černými úhlopříčkami, otvory pro volně otočné osy jsou značené červenými úhlopříčkami.

Pozor hlavně na otvory v dílech 15, 18, 19, 20 a 21. Tyto otočné mechanismy by měly klást při otáčení co největší odpor, takže otvory udělejte raději těsnější. Osy kol a otočných mechanismů si nařežte ze špejle. Jsou to díly 28 (21 mm, 2 ks), 29 (19 mm, 2 ks) a 30 (54 mm, 2 ks). Všechny je natřete šedou temperou. Při stavbě čtěte pozorně návod a orientujte se podle návodných kreseb.
Foto

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vystřihněte a zpracujte díl 1, slepte ho s vytvarovaným dílem 2. K celku postupně přilepte přední podblatníky - levý 3 a pravý 4. K dílu 1 přilepte kapotu motoru se zadní maskou 5. Zadní část nakladače doplňte přilepením zpracovaných dílů 6 a 7. Oba dva díly přilepte nejdříve k bočním částem dílu 1, až pak ke krytu motoru 5.

Následuje osazení podvozku 8. Tato práce patří k nejsložitějším na celé vystřihovánce. Lepidlo nanášejte vždy pouze na jednu, případně dvě chlopně a díly se snažte spojovat co nejpřesněji, aby se vám celý model nezkroutil. Podvozek 8 přilepte nejdříve k dílu 2 v přední části. Pak přilepte zadní část k nárazníku 5. Postupně přilepujte podvozek ke chlopním na dílech 3, 4, 6 a 7. Nakonec přilepte svislé žluté části podvozku k dílu 1 a slepte vnitřní a venkovní části závěsů kol. Zpracujte zadní blatníky - levý 9 a pravý 10 - a přilepte je k dílu 1 a k bočním krytům motoru 6 a 7.

Pokračujte kabinou. Vytvarujte díl 11 a přilepte k němu boční části 12 a 13. Hotovou kabinu přilepte k dílu 1. Zpracujte díl 14 a také ho přilepte k dílu 1. Dejte pozor na správné osazení.

Následuje slepení zdvihacího mechanismu s nosnou plochou. Vytvarujte čtyři díly 15 a slepte je do dvou párů. Zpracujte dva díly 16 a přilepte k nim zpracované díly 15. Zpracujte dva díly 17 a přilepte je k dílům 16. Tím je nosná nakládací plocha hotová. Slepte zdvihací ramena 18 a 19. Dbejte na to, aby se nezkroutila. Po proschnutí obě ramena připojte k nakládací ploše - k dílům 15 - pomocí dvou os 28. Obě osy přilepte napevno k dílům 15 kapkou lepidla. Zpracujte díly 20 a 21.

Rameny 18 a 19 provlečte dvě osy 29, z boku na ně nasuňte díly 20 a 21 a ty vlepte mezi díly 13 a 14. Zpracujte díl 27 a přilepte ho k vrchní části dílů 20 a 21. Dříve než zaschne lepidlo, snažte se stáhnout díly 20 a 21 co nejvíce k sobě, aby se zdvihací ramena pohybovala s větším odporem.
Pokračujte lepením kol. Vytvarujte a slepte pláště pneumatik 22 a nechte je proschnout. Zpracujte ráfky 23 a vlepte do nich disky 24. Hotové disky přilepte k vnějším čelům kol 25. K plášťům 22 přilepte venkovní čela 25 a nakonec vnitřní čela 26.

Podvozkem nakladače provlečte obě osy 30, navlékněte na ně hotová kola a ta přilepte k osám napevno kapkou lepidla.

Na závěr zaretušujte všechny bílé hrany temperovými barvami. Jako doplněk vystřihovánky si ještě můžete slepit paletu s nákladem. Slepení je zřejmé z návodné kresby a jistě ho hravě zvládnete.


Stavební stroje v ABC


nákladní auto 6/2007
pásový bagr 9/2007
válec 12/2007