Dioráma Afrika 1942

Dioráma Afrika 1942
Sdílej
 
Další 3Dčko ze série Dioráma vojenské techniky.

Tank Matilda Mk. II

Matilda vznikla z požadavku britské armády na pěchotní tank. Na tehdejší dobu měla mohutný pancíř o tloušťce 20-78 mm, pojmula čtyřčlennou posádku a dosahovala v terénu nejvyšší rychlosti pouhých 13 km/hod. Výzbroj dvacetisedmitunového stroje zajišťoval 40mm kanon a kulomet, pohon obstarávaly dva motory Leyland nebo AEC. Tank byl hlavní oporou britských sil v severní Africe až do bitvy u El Alameinu. Z tohoto spolehlivého stroje, i když poněkud pomalého a slabě vyzbrojeného, vznikla řada modifikací.

Tank PzKfw III AusF. J

V roce 1935 bylo německou armádou vyhlášeno výběrové řízení na střední tank, v němž zvítězil Daimler-Benz. Prvních sérií nového tanku PzKfw III označených jako AusF. A, B, C bylo vyrobeno málo. Přesto se jednalo o stěžejní typ, především v počáteční fázi druhé světové války. Byl vyráběn až do roku 1943. Od verze AusF. F dostal tank účinnější 50mm kanon místo 37mm. Motor Maybach HL120 umožňoval stroji o hmotnosti 22,5 t jízdu rychlostí až 40 km/hod. Pouštní PzKfw III Afrika Korpsu byl navíc vybaven speciálními filtry a širšími pásy.

Robert Navrátil

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Podlepte díly A6, A7, A8, A10, A14, A16, A17, B7, B8, B15, C8, C9, C11, C16, D2, D3 slabším kartonem. Díly C1, C2, C3, C4, C6 podlepte kartonem o tloušťce přibližně 0,8 mm.

2. Všechny části předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Tank Matilda Mk. II

1. Naohýbejte a slepte pečlivě vystřižený trup A1 s proraženým otvorem pro osu věže.

2. V dílech pásů A2, A4 můžete proříznout otvory v bočnicích a zevnitř je zaslepit díly A3, A5.

3. Na motor přilepte kryty A6, A7, A8.

4. Věž opatrně vytvarujte z dílu A9. Do obruče A11 vtlačte díl A10 a celek přilepte zezdola k věži. Stočte kanon A12 a vsuňte jej do otvoru v čele věže. Dále sestavte díl A13 – spodní část tvoří krabici, horní smotejte jako složenou plachtu. Na věž osaďte ještě poklop A14, A15 a krytky A16, A17.

Tank PzKfw III AusF. J

1. Sestavte základ trupu tanku B1, proražte otvor pro osu věže. K trupu přilepte oba blatníky B2, B3, z vnitřní strany je zatřete příslušnou barvou.

2. Umístěte oba pásy B4, B5 a ventilaci B6.

3. Na motor přilepte kryty B7, na blatník bednu B8.

4. Pokračujte věží B9. Na věž B9 zezadu nalepte bednu na nářadí B10, velitelskou kupoli B11 shora, zepředu pak štít kanonu B12 s otvorem. Do něj vlepte díl B13 s nalepeným kanonem B14. Věž ještě osaďte bočními poklopy B15, můžete použít i otevřený poklop velitelské věžičky B16.

Dioráma

1. Nejprve podlepte základ C1, do podezdívek C2-C6 vlepte a založte kartonové výztuhy. Nechte pod zátěží proschnout.

2. Zatím sestavte sloupy C7-C9, C13, torza sloupů C10, C11, C12, C14, C19 a překlad C15. Přilepte je na základ. Doplňte detaily C16, C17, C18 a z dílu C20 vystříhejte kameny různých velikostí a rozmístěte je po ploše.

3. Po umístění obou tanků můžete podle nákresu použít doplňkové díly D1-D12, které představují bedny, krabice, barely, trám s cedulemi a vegetaci.

4. Na úplný závěr všechny modely pečlivě vyretušujte především na ohybových hranách příslušnými barvami. Na podklad můžete pro oživení použít posypy pro modelovou železnici. Vše ještě lze patinovat temperovými barvami a suchými křídami.

DIORÁMA AFRIKA 1942

ABC 21/2010
ŘADA technika
SÉRIE vojenská technika
NÁROČNOST 4
MĚŘÍTKO 1 : 87
ROZMĚRY V CM D 16 V 7 Š 13
DOBA PŘÍPRAVY ± 5 hodin
KONSTRUKCE Pavel Bestr, Robert Navrátil
SLEPENÍ Pavel Bestr, Robert Navrátil

Klíčová slova:
diorama