Raft

Raft
Sdílej
 
Raft je široká plochá nafukovací loď, kterou pádly ovládá většinou 4–6 lidí.

Na našich klidnějších řekách jsou gumové rafty mnohdy používány jako pohodlná bezpečná plavidla. Zdatnější vodáci s nimi ale vyráží na divoké řeky a překonávají peřeje i jiné těžké úseky. Při sjíždění takových toků je potřeba umět číst vodu a včas rozpoznat kritický terén. Při přecenění sil může dojít k úrazům i utonutí. Proto je povinnou výbavou přilba a vesta.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, jež budete nařezávat z líce tisku, jsou opatřeny mimo kresbu dílu černou šipkou, která směřuje na lom. Čáry nařezávané z rubu tisku jsou značeny mimo kresbu bílou šipkou.

2. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní - ploch označených čísly, kam mají být díly přilepeny.

3. Ke stavbě budete potřebovat čtyři kusy špejlí dlouhých 6,5 cm. Dvě špejle na jednom konci mírně seřízněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Vystřihněte spodní část raftu - díl 1, pečlivě ho narýhujte a slepte. Totéž proveďte s vnitřní částí raftu - díl 2.

2. K dílu 2 doplňte okraje raftu – díly 3 až 14. Umístěte i díly pro sezení 15 a 16.

3. Pokračujte slepením vzniklého celku k připravenému dílu 1 tak, že jako první slepte chlopně bočních částí dílu 1 s díly 3 a 4. Pokračujte chlopněmi v místě dílu 7 a 12. Po zaschnutí dolepte zbývající části chlopní. Podlahu raftu nelepte.

4. Následuje slepení pravé přední postavy složené z trupu 17, levé ruky 18 a pravé ruky 19. Pokračujte přední levou postavou, složenou z trupu 20, levé ruky 21 a pravé ruky 22. Dále slepte trup pravé zadní postavy 23 a přidejte stejné ruce z dílu 21 a 22. Slepte poslední trup 24 levé zadní postavy a přidejte pravou ruku 25 a levou 26.

5. K pravé přední a levé zadní postavě přilepte pádla naznačující záběr, vytvořené ze špejle 27 a 29. Další postavy drží pádla vodorovně – díly 28 a 29.

6. Zbývá přilepit hlavy 30.

RAFT

ABC 21/2010
ŘADA technika
SÉRIE sport
NÁROČNOST 3
MĚŘÍTKO 1 : 32
ROZMĚRY V CM D 18 V 5 Š 10
DOBA PŘÍPRAVY ± 3 hodiny
KONSTRUKCE Ivo Zajíček
SLEPENÍ Ivo Zajíček

Klíčová slova:
model, 3dčko, raft