Sport: Katamarán

Sport: Katamarán
Sdílej
 
V sérii vystřihovánek Sport připlouvá... TRAMTADADÁÁÁÁ (fanfára): Katamarán! (To není kormorán...)


Jachtař David +: Muž, který se srazil s velrybou

Jachtař David +: Muž, který se srazil s velrybou


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Při stavbě modelu budete potřebovat hladkou špejli délky 4,5 mm

mírně seříznutou do špičky (na konec stěžně pro umístění předních plachet). Černou tuž pro obarvení špejlí a tenkou pevnou nit délky cca 80 cm. U drobných dílů vám při lepení pomůže pinzeta.

2. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, která směřuje

na lom (může být označena pouze z jedné strany). Čáry nařezávané z rubu tisku jsou kresleny také plnou čarou, ale jsou značeny

mimo kresbu bílou šipkou, která směřuje na lom (může být označena pouze z jedné strany). Otvor pro umístění špejle je označen červeným kolečkem s černým křížkem uprostřed. Propichy pro vedení nití jsou značeny červeným body. Nitě jsou v návodné kresbě nakresleny červeně.

3. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní – ploch označených čísly, kam mají být díly přilepeny. Párové díly, označené stejným číslem, jsou shodné a je možné je zaměnit. Lomové hrany jednotlivých dílu retušujte odstíny vodových barev již během lepení. Hlavní plachty (díly 16, 24 a 29) jsou oboustranné. Žádný z dílu není potřeba podlepovat.

 

Katamarán není kormorán! •  ABC


NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte vystřižením dílu 1 až 6 ke slepení obou plováku.

Vždy slepte jako první boční části plováku 1, 5 a spodní díly 4 s přilepenými díly 3. Pak pokračujte vrchními díly 2, 6 od zadní části ke špici.

2. Slepte střední část z dílů 7, 8, 9 a 10. Spojené plováky postupně doplňte kormidly 11 a směrovými kormidly 12, 13.

3. Dále slepte hlavní bílou plachtu se stěžněm – díly 14, 15 a 16. Po důkladném zaschnutí přilepte stěžeň s hlavní plachtou na označené místo ve středu v dílu 10. Ke stěžni zalepte nit 17 v jeho horní části dílem 18 a nechejte dva volné konce dlouhé cca 25 cm. Poté na krajích dílu 9 zalepte pod díly 19 vypnutou nit a nechejte vše zaschnout.

4. Slepte části předního ráhna z dílu 20 a špejle 21. Na konec špejle zalepte dva volné konce nitě směrem dopředu ovinutým koncem dílu 26.

Po důkladném zaschnutí přilepte připravené ráhno ke středové části 10 mírně vzhůru. Zalepte poslední nit pro upevnění malé plachty kosatky 29 díly 22 na ráhno 20 a vypněte ji dílem 23 v horní části stěžně 14. Zalepte volné konce nitě připevněné ke špejli na špičky plováku díly 27.

5. Modrou plachtu (říká se jí genua) 24 mírně stočte do oblouku podle obrázku a přilepte na označené místo na stěžen 14 dílem 25. V dolní části zalepte přední volný roh do připraveného dílu 26. Poslední roh plachty přilepte k niti 17 vedoucí os vrcholu stěžně.

6. Kosatku 29 zalepte pomocí dílů 30, 31 k niti vedoucí od stěžně k ráhnu. Na třetí roh kosatky nalepte díl 32 s nití a druhý konec nitě zalepte dílem 33 na díl 10 v jeho levé části. Po zaschnutí by měla kosatka zůstat mírně vytočená doleva. Hotový katamarán umístěte na stojánek 34.

 

 

Vystřihovánky v ABC č. 9

Vystřihovánky v ABC č. 9

Vystřihovánky v ABC č. 8

Vystřihovánky v ABC č. 8

Vystřihovánky v ABC č. 7

Vystřihovánky v ABC č. 7