Kostel a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Sdílej
 
Jak jsme slíbili, přinášíme další z významných staveb na Pražském hradě v modelové řadě české a světové architektury. Celý areál stojí výškově takřka ve stejné úrovni jako chrám sv. Víta a jeho severní část přiléhá k parkánu s hradební zdí. Ta spadá svisle do Jeleního příkopu a vytváří tak část severního hradního opevnění od Bílé věže směrem k věži Mihulce.

Abychom dosáhli správného prostorového vjemu, museli jsme západní, východní a jižní okraje areálu "vyříznout" z hradního terénu. Proto jsme práce na modelu rozdělili do dvou etap - vlastní stavbu a po jejím hrubém dokončení "zvednutí" areálu na úroveň nádvoří před kostelem sv. Jiří. Tolik na vysvětlení pracovního postupu a můžete hned začít s prací na modelu.
Přípravné práce začněte nařezáváním (rýhováním) lomových hran - ty, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Na rubovou stranu některých dílů si přeneste rysky označené velkými písmeny a umístěné rovněž mimo díly, případně na jejich chlopních. Jsou to rysky: A-A - přeneste na rub dílu 2; B-B, C-C a L-L - na díl 2; D-D - na díl 14; E-E - na díl 34; F-F - na díly 39 a 53; G-G - na díly 39 a Z2; H-H - na díl 39; J-J - na díly 39, 38, 53 a Z2; K-K - na díl 56 a M-M - na díly 58 a 27.
Vlastní stavbu začnete zpracováním dílu 2 (spojte obě strany štítu na levé straně a obě strany štítu kostela), díly 3 a 4 přilepte podle návodné kresby na díl 2. Střechu kostela 5 přilepte na díl 1. Půdorysně kostel uzavřete přilepením dílů 1 a 5 na rysky A-A na hlavním průčelí. Zkompletujte díl 14 a pak z dílů 14 a 15 vyrobte tělo jižní věže, kterou připojte na vyznačené místo na dílu 1. K celku připojte střechu 16, kterou lepte na věž (díly 14, 15) a střechu kostela 5. Spojte dva střešní díly 12, 13, přilepte je k dílu 11 a připojte k celku - nejdříve střešním dílem 12 na rub dílu 2 (místo pro přilepení je vymezeno tvarem dílu 3) a na bok kostela 1, dále dílem 11 na díl 2 (na rysku C-C) a nakonec střešním dílem 13 a stěnou 11 k věžnímu dílu 14.

Foto
Pokračujte kaplí; přilepte její boční stěny 6 k celku - tj. k dílu 2 a dílu 11. Kapli dokončete zpracováním střechy; zkompletujte díl 7, přilepte k němu díl 10 a oba připojte k celku: díl 7 lepte na díl 11 a díl 10 na díly 2 a 6. Zkompletujte díl 8, osaďte jej na střechu kaple - tj. na díl 7 - a kapli dokončete stříškou 9, kterou zpracujte a osaďte na díl 8. Zkompletujte schody 19, přilepte k dílu 17, oba díly doplňte stěnou 18 a jižní nástup do kostela připojte k celku - tj. díly 17 a 18 přilepte na díly 6 a 11.
Pokračujte severní věží - k dílu 25 přilepte díl 26, pak věž dílem 25 připojte ke stěně 27 na rysku M-M a celek doplňte střechou 28. Lepte nejdříve k věži - tj. k dílu 26 - a pak na římsu dílu 27. Díl 29 připojte postupně na díl 25 a 27. Vzniklý prostorový útvar připojte ke kostelu - tj. lepte postupně střechu 28 na stěnu kostela 1 a dále 25 na 1 a 27 na 2 (na rysku B-B). Dva opěráky 24 přilepte na vyznačená místa na stěně 27. Zkompletujte dva komíny 28* a osaďte na vyznačená místa na střeše 28.
Vytvarujte díl 22, vlepte do něj vytvarovanou střechu 23 a hotovou apsidu připojte k celku - tj. přilepte na díl 1. Zpracujte díl 20, zalepte do něj zkompletovanou střechu 21 a hotovou kapli sv. Ludmily připojte k celku: lepte postupně nejdříve oba díly k jižní věži - tj. k dílu 14 -, potom i k dílu 1. Střechu 57 teď připojte k celku - tj. lepte na díly 28 -, 1 a 2. Zkompletujete díl 73, přilepte na zpracovaný díl 72 a hotovou sanktusku osaďte na střechu kostela - tj. na díl 5.
Celek zatím odložte a začněte se stavbou kláštera.