Trezor s číselným kódem

Sdílej
 
Pro všechny, kteří chtějí vědět, jak funguje skutečný malý trezor, jsme připravili jeho papírovou verzi, opatřenou číselným kódem, který umožňuje přes tisíc kombinací. Stejně dobře vám může posloužit i jako pokladnička. Vystřihovánka není příliš složitá, ale je zapotřebí pracovat pečlivě a přesně, aby mechanismus číselného kódu správně pracoval.

Příprava vystřihovánky
Před vlastní stavbou proveďte přípravné práce. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom.

Foto
Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou. Díl č. 1 doporučujeme předem podlepit tenkým kancelářským papírem a nechat pod zátěží dokonale proschnout. Zatím si můžete připravit díly ze špejlí, které jsou ve vystřihovánce zakreslené ve skutečné velikosti. Je to 2x osa 15 a 2x osa 16. Všechny čtyři osy jsou dlouhé 31 mm, liší se jen umístěním číselníku a zarážek. Místo jejich umístění si překreslete přímo na osy. Na rubovou stranu dílu 1 překreslete osu A a osu B, které vyznačují umístění uzavíracího mechanismu. Obdobně postupujte při překreslování osy C na dílu 10, která vyznačuje umístění přepážky.
Návod na slepení
Vlastní stavbu začněte zpracováním pláště trezoru 1. Nezapomeňte vyříznout čtyři okénka pro číselníky a jeden otvor pro vhazování mincí. Vrchní část s okénky nechte zatím otevřenou, přilepte ji k celku až po umístění uzavíracího mechanismu. Dále pokračujte slepením zásuvky, která je tvořena díly 2, 3, 4 a 5. Na lepení těchto dílů doporučuji sušší lepidlo ve válečku, disperzní lepidla obsahují hodně vody a větší plochy by se mohly zkroutit. Po proschnutí musí jít zásuvka lehce zasunout do pláště trezoru. Na hotovou zásuvku přilepte zpracované kotvy 6, vyztužené vlepenými díly 7 a 8. Kolmost kotev 6 budou zajišťovat dvě přepážky 9.
Foto
A nyní se můžete pustit do stavby uzavíracího mechanismu. Jeho kostru tvoří díl 10, který zpracujte, ale vrchní část s prořezanými otvory zatím nelepte. Díl bude uzavřen až po umístění os s číselníky a zarážkami. Na místo vyznačené osou C vlepte přepážku 11. Zpracujte čtyři číselníky z pečlivě vystřižených dílů 12, které tvoří boky, a zkroužených obvodů 13, na nichž jsou umístěna čísla od 0 do 9.
Takto vytvořená kolečka navlékněte na osy 15 a 16. Umístěte je na vyznačená místa na osách a zakápněte je lepidlem. Čtyři zarážky vytvořte z šestnácti dílů č. 14 tak, že navrstvíte vždy čtyři díly na sebe, výřez na výřez. Nechte pečlivě proschnout a můžete opět navléknout na osy 15 a 16. Tady pozor! Podle toho, jak výřez natočíte, bude vypadat váš vstupní kód do pokladničky. Výřez by měl být vždy naproti požadovanému číslu - viz návodná kresba.
Pracujte přesně, a hlavně si pamatujte nastavená čísla. Nyní přilepte zarážky 14 napevno k osám na vyznačená místa. Hotové osy 15 a 16 navlékněte do předem vyrobených otvorů v dílu 10 a zajistěte osmi zarážkami 17, přilepenými k osám. Hotový číselný mechanismus uzavřete a vlepte do připraveného pláště trezoru 1.
Tím je celá vystřihovánka hotova, stačí jen nastavit zvolený číselný kód a zasunout připravenou zásuvku. Pokud jste správně pracovali, půjde znovu vysunout jen po nastavení požadovaného kódu.