Škoda Superb - dokončení

Sdílej
 
Dokončení stavby papírového modelu luxusní limuzíny Śkoda Superb. Nyní dokončíme stavbu karosérie, postavíme podvozek a pak celou stavbu zkompletujeme.

Stavba karoserie pokračuje montáží nárazníků a spojlerů. Tyto díly předem pečlivě vytvarujte do oblouků a přesně sesaďte pomocí krátkých středových úseček. Zadní část opatřete výstupkem 31, masku vpředu dílem 36. Samostatně vytvarujte zadní spojler z dílů 34 se zálepkou 33, který obepněte nárazníkem 32 a celek umístěte na karoserii a k blatníkům. Boční hrany přilepte k zálepkám označeným písmenem -C-. Nárazník můžete zvýraznit lištou 35. Větší pozornost věnujte tvarování předního nárazníku, který sestavte celý z dílu 37. Oblé části slepte vnitřními zálepkami 38 P-L a 39 P-L. Pod lištou vzniknou větrací otvory, které zevnitř vyplňte dílem 40. Nárazník pak nainstalujte na díl 36, přičemž horní boční hrany přilepte tentokrát ke karoserii k zálepkám označeným písmenem -A-. Nárazník olemujte lištou 41 a doplňte zvolenou poznávací značkou 22.
V této fázi je možné karoserii dodatečně vyztužit kašírováním: kousky novinového papíru provlhčené lepidlem pozvolně "tapetujte" v několika vrstvách vnitřní plochy modelu. Postupujte opatrně, aby nedošlo k jeho zborcení při rychlém vysoušení lepidla. Kdo chce, může navíc karoserii přestříkat lesklým acetonovým lakem.

Foto
Stavba podvozku - (žluté číslování): předem podlepte čtvrtkou kotouče 8x 2, 4x 6, 2x 7 a 8, díly 14, 15, 2x 16, díly 17, 28, 29, 30, a díly označené písmeny -A- až -C-. Kresby obdélníkových dílů -B1- a -D- si v rozích odpíchněte na čtvrtku špendlíkem, vpichy spojte tužkou a vystřihněte. Plochou B.1 vyztužte dno dílu 30, vztyčte kolmo obě žebra a zajistěte je čtyřmi trojúhelníkovými vzpěrami B.2. Orientace pravé a levé strany rámu ve směru dopředu je určena menšími červenými šipkami na bočních zálepkách žeber. Na jejich horní zálepky položte podlepenou plochu -D- a rám podvozku odložte. Nyní se rozhodněte mezi jednodušší stavbou podvozku s pevnými nápravami, anebo složitější verzí řiditelných kol a kompletního odpružení všech poloos a náprav, pro které si připravte následující materiál: z kuchyňské špejle zpracujte osu 10, z kulatých párátek osičky a trny 2x 11, 18 a 19. Z kovových špendlíků zhotovte čepy 4x 26, 2x 26a, z drátku 0,5 mm tyč pro otáčení kol podle dílu 27. Na odpružení náprav budete potřebovat dva molitanové hranolky, vystřižené z houbičky na nádobí, o rozměrech zhruba 35 x 30 x 15 mm. Pokud se týká stavby kol a podvozku, obě pracovní verze mají shodný postup, rozdíl vyplyne až při montáži zhotovených prvků.
Foto
Sestava kol začíná opět číslem 1, tzn. osmi ráfky kol, do kterých vložte disky 8x díl 2. Pneumatiky vytvarujte z dělených kotoučů 8x 4 se zálepkami a páskových plášťů 4x 5. Před slepením disků vyrovnejte tloušťku papíru pomocnými kotoučky 8x 3. Z dílů 4x 9 vystřihněte ozdobné poklice - na disky je ale nenasazujte, a kola zatím odložte. Z podlepených dílů 28 a 29 sestavte bloky náprav. Pro jednodušší model uvolněte na bocích pouze bílé otvory pro osu 10, nápravu 13 a kresby oválných otvorů přelepte dílky 2x 29a. Pro model s funkčním odpružením kol nechte zatím otevřená víka obou bloků (horní plochy s červenými šipkami). Připravte si osu 10 a dva hranoly 12 s uvolněnými otvory pro tlumiče. Osu 10 prostrčte blokem 28 a z obou stran na ni navlékněte hranolky 12P-L (pozorně se orientujte dopředu směřujícími červenými šipkami na víku)! Na osičce zalepte hranolky v zrcadlově shodné poloze s otvory pro tlumiče nahoře. Do otvorů zalepte trny 2x 18 obalené pružinami z dílů 20. Hlavu pružin překryjte krytkami 22. Zejména při montáži odpružené nápravy nesmíte přilepit tlumiče ani oba hranoly k stěnám bloku; současně vložte do bloku molitanový hranolek, přiklopte a zalepte víko, čímž zajistíte pružné uložení nápravy ve spodní části bloku. Na čela hranolků nalepte kotoučky 2x 8. Takto zhotovený blok přilepte přesně v ose na zadní žebro podvozkového rámu 30. Podobným způsobem proveďte uložení (pevné i odpružené) přední nápravy 13 do bloku 29. Hranolek 13 je nutné nejdříve opatřit závěsnými oky pro poloosy 11: zhora i zespodu k němu přilepte podlepené díly 14, 15, na čelech zesílených dílky 2x 16. Zasuňte nápravu do bloku, proveďte opět montáž tlumičů 19 po stranách a v případě odpružené nápravy také uložení molitanu a zalepení víka. Samostatně zhotovte obě přední poloosy. Podle návodné kresby a předkresleného dílu 11 navlékněte na osičku postupně kotouček 7, vymezovací váleček z pásku a kotoučků 2x 23, upínací segment 24 a kotouček 25 - vše zalepené napevno. Před uzavřením segmentu 24 vložte do krabičky složený harmonikový díl 24a s otvory pro osičku 11. Tato výplň zamezí případnému zborcení segmentu při instalaci upínacích čepů 2x 26 a 26a - přesto musíte pracovat s citem a při montáži poloos do závěsů hranolu 13 nanejvýš opatrně. Rovněž tak instalace řídicí tyče, kterou volně protáhnete bočními otvory v bloku pod molitanem a ukotvěte na segmentech zezadu, vyžaduje hodně modelářských zkušeností a trpělivosti. Je nutné tyč upravit tak, aby kotoučky 7 (a později také kola) byly v základní poloze upnuty k tyči vodorovně v přímém směru. Všechny kovové čepy na segmentu nanejvýš opatrně, aby nedošlo k zalepení prvků, které musí zůstat volné a pohyblivé, zakápněte vteřinovým lepidlem. U jednodušší modelové verze zalepte poloosy do závěsů nápravy 13 napevno. Blok 29 s kompletní nápravou a poloosami přilepte v podélné ose na určené místo předního žebra na rámu 30. Celek rámu doplňte vpředu podlepeným dílem -A-, vzadu dílem -C-.
Foto
Nyní s rozmyslem, stále ještě bez instalace kol na nápravách, založte rám podvozku do karoserie; nejprve výztuhu -C- zasuňte do zadního prostoru, pak s nepatrně sklopenou přední výztuhou -A- vmáčkněte rám do motorového prostoru vpředu, pod prodloužený díl spojleru - je možné karoserii u nárazníků opatrně roztáhnout, a potom rám upravit mezi podélnými zálepkami u podběhů. Tyto zálepky natřete lepidlem a přilepte k podlaze B.1 uvnitř rámu 30 jako první, jednu stranu po druhé, přičemž neustále kontrolujte souměrnost modelu a přesné podélné i příčné umístění podběhů k podlaze. Potom postupně zalepte návazně s kresbou přední spojler a postranní hnědé chlopně, vzadu vnitřní zálepku pod prostorem rezervy a nakonec všechny vnitřní zálepky blatníků. Na spodní zadní plochu nalepte obrysový díl rezervy 42 a plasticky provedené výfukové potrubí z dílu 43 a dvou trubiček 44, které uvnitř začerněte tuší. Stejně tak začerněte rubovou stranu podlepeného dílu 17, který přilepte k zadní nápravě a na bílé značky podvozku. Místa pod tlumiči (na přední nápravě vyčnívající trny) doplňte maticemi stočenými z pásků 4x 21 s kotoučkovými přelepkami. Na zadní podběhy všech blatníků rozmístěte zástěrky 4x 45 L-P. Mezi dokončovací práce patří dále instalace všech čtyř kol, které nasuňte volně na osičky, zajistěte kotoučky 4x 6 a zalepte zarážkami 4x 23. K ráfkům pak opatrně přilepte uprostřed mírně prohloubené poklice 4x 9. Na modelu škodovky zbývá provést už jen retušovací práce, doplnit radioanténu a zpětná zrcátka. Věřím, že se vám podařilo překonat nejobtížnější stavební úseky této vystřihovánky a jste s modelem spokojeni.
Na příští modelářskou spolupráci s vámi se těší