Pisa - šikmá věž

Sdílej
 
Vystřihovánku, kterou jsme pro vás dnes připravili, ocení hlavně milovníci staveb. Model je zpracován pro zkušené modeláře a jeho stavba je náročná na přesnost a trpělivost. Tato unikátní vystřihovánka, kterou pro ABC vytvořil architekt Richard Vyškovský, se naklání stejně jako její slavná předloha.

Přípravné práce
Před vlastní stavbou proveďte úpravu dílů: narýhování lomových hran, prořezy v dílech a výřezy ploch z dílů, podlepení dílů a vyznačení rysek na ruby některých dílů. Lomové hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom (někde, pro nedostatek místa, může být šipka

Foto
nakreslena i na lomové hraně chlopně). Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-), u dílů 11 a 22 (2x), kde je čerchovaná čára ve tvaru kružnice, je střed kružnice vyznačen křížkem a označen písmenem S, takže postačí přenést střídavě (propíchnutím) na rubovou stranu dílu a kružítkem zakreslit lomovou hranu. Výřezy ploch z dílů jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou. Jednotlivá patra věže (kruhové díly) bude zapotřebí zpevnit, proto doporučujeme jejich podlepení, a to nejméně kladívkovou čtvrtkou, lépe ovšem slabším kartonem. Způsob, jak podlepovat a patra zpracovat, uvedeme v odpovídající části stavby modelu. Pro stavbu modelu je nezbytně nutné dodržovat předepsaný pracovní postup, který vychází z vyznačení kruhového půdorysu rozděleného na čtyři kvadranty vymezené osami: severojižní osu vyznačují rysky A-A, osu západ - východ rysky C-D. Tyto rysky jsou vyznačeny na jednotlivých dílech tak, že určují, kde budou ty které díly osazeny, a kde bude na určitých dílech začato s osazováním dalších dílů. Při dodržování správného postupu bude zajištěno svislé osazení sloupů patrových sloupořadí. Proto si přeneste na níže uvedené
Foto
díly některé z rysek A, C, D, které jsou na nich zakresleny. Jsou to díly 1, 5, 10 (2x), 11, 14 (2x), 16 (2x), 18 (2x), 20 (2x), 22 (2x), 24 (2x), 26 (2x), 28, 33 (2x), 39 (2x), 40 (2x), 41 (2x), 45 (10x), 49 (2x), 50 (2x), 51 (2x), 52 (2x), 53 (2x), 54 (2x), 55 (2x), 56 (2x), 57 (2x), 58 (2x), 78 (2x), 76 (2x), 79 (2x), 80 (2x), 81 (2x), 96 (2x), 67 (2x), 83, 84. Na dílech 60, 61 si mimo uvedené rysky vyznačte i rysky E-E a na rub dílu 22 vyznačte ještě pomocí rysek B-B plochu, na kterou v dalším průběhu prací osadíte díl 92.
Mimo kladívkovou čtvrtku, případně karton na podlepení budete ještě potřebovat dva druhy špejlí na výrobu sloupů.
Špejle S1:průměr 2 mmdélka 31 mmoblepení dílem 3510x
Špejle S2:průměr 2 mmdélka 20,5 mmoblepení dílem 37180x
Špejle S3:průměr 2,5 mmdélka 43 mmoblepení dílem 7015x
Špejle S4:průměr 2 mmdélka 39 mmoblepení dílem 352x
Foto
Protože by při oblepování špejlí mohlo dojít k poškození oblepovacích dílů, připravili jsme u dílů č. 37 o 11 kusů více. Jedna z možných chyb je mírné vyklonění některého z pater, což by mělo za následek, že několik sloupů by bylo delších a několik kratších. Ty delší upravte jednoduše zkrácením, ale s těmi, které by byly krátké, by vznikl problém. Proto jsme na straně 13 připravili 20 kusů dolních částí sloupů, kterými můžete sloupy přelepit tak, abyste zakryli jejich dolní část - tyto díly jsou nakresleny v jedné řadě bez přerušení, je u nich jen vyznačeno značkou nůžek odstřižení. Protože se nejedná o řádné díly modelu, nejsou očíslovány.
Foto
Z návodných kreseb vidíte, že šikmá věž se naklonila proto, že svou vahou stlačila na jedné straně půdu pod sebou. Správci areálu, ve kterém se věž nalézá, proto část terénu odkopali a vytvořili kolem stavby jakousi kruhovou manžetu, do které návštěvníci scházejí a odtud teprve vcházejí dovnitř. Tato skutečnost je při stavbě modelu respektována. Věž je osazena na kruhový dvorek, který je šikmo vsazen do manžety. A manžeta i se stavbou je zapuštěna do terénu. Ten doporučujeme zhotovit z polystyrenové desky, ve které vyřízněte otvor o průměru manžety, kterou do něj zapustíte a zalepíte. Povrch desky opatřete travním posypem, který je běžně k dostání v modelářských prodejnách. Boky polystyrenové desky zamalujte temperovou barvou, nejlépe tmavohnědou. Terén můžete udělat i z dřevěné desky, nebo vyrobit jako papírový kvádr s otvorem pro manžetu. Velikost desky (v jakémkoliv provedení) doporučujeme 31 x 31 cm.
Pokračování v příštím čísle