Pisa - šikmá věž - dokončení

Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky z předchozích čísel...

Foto
Vlastní stavbu zvonice máte dokončenou a zbývá ji osadit do terénu. K dílu 95 přilepte z rubu dvě technické chlopně a na ně z levé strany díl 83, z pravé díl 84, na který přilepte poslední technickou chlopeň 85, celek vytvarujte a půdorysně uzavřete. Dva díly 96 spojte dvěma technickými chlopněmi 100. Pak na rubovou stranu dílu 96 přilepte již zpracovanou manžetu z dílů 83, 84, 95, 85 (3x). I tady nezapomeňte respektovat osy A-A, C a D. Do manžety zalepte na vyznačené místo zvonici: lepte ji díly 78 (2x) na díly 83, 84, 95, přičemž dbejte, aby rysky A, A, C, D odpovídaly na obou konstrukcích. Zpracujte technické žebro 82 a přilepte na vyznačená místa na dílech 83 a 84 (na rysky A-A). Současně zpracujte další žebro 111 a přilepte na vyznačené místo na dílu 95 (na rysku C) a na vyznačené místo na žebru 82.
Foto
Zpracujte schody 97 a 98 a připojte je na vyznačená místa na dílu 83 a 78.
Teď už můžete připravit terén - z možností, o kterých jsme se zmínili v části o přípravných pracích, jsme si vybrali použití polystyrenu. V desce velikosti 28x35 (to je jen doporučení) a o minimální síle 18 mm vyřízněte kruhový otvor o průměru 178 mm. Do tohoto otvoru zasuňte a zalepte manžetu z dílů 83, 84 a 95. Nechte dokonale proschnout a pak boční hrany zabarvěte (nejlépe temperou) a povrch desky opatřete modelářským posypem (travou).
Foto
Poslední prací je vztyčení vlajky města Pisy. Špendlík 103 oblepte praporem 104, po proschnutí vytvarujte a žerď - tj. špendlík -zapíchněte do dílu 16 těsně vedle zábradlí, ke kterému žerď zakápnutím lepidla přilepte.
Model šikmé věže v Pise je dokončen. Věříme, že jste pracovali přesně, pečlivě a s velkou trpělivostí, která je k postavení tohoto modelu zapotřebí. Stejně tak věříme, že jste se svou stavební činností spokojeni a že se s vašimi modely setkáme na modelářských soutěžích.
Hodně úspěchu při práci, přesné oko a pevnou ruku přeje a na shledanou u dalších vystřihovánek se těší