Vystřihovánka hvězdoletu Prométheus

Sdílej
 
Papírový model hvězdoletu Prométheus ze slavného komiksového seriálu Vzpoura mozků vyšel poprvé v ročníku 22 v ABC číslo 24, tedy v roce 1978. Nyní si ho po 25 letech můžete opět postavit.

Pár slov autora

Foto
O tom, že obrazový seriál Vzpoura mozků byl ve své době populární, bylo napsáno dost. Tehdejší čtenáři ábíčka se ale nehodlali spokojit jen s příběhem astronautů, chtěli něco navíc. Dostávali jsme s Františkem Kobíkem mnoho dopisů, ve kterých nás žádali o vystřihovánku kosmické lodi Prométheus. Dobře si pamatovali, že právě konstrukcemi vystřihovánek jsme na začátku sedmdesátých let v ABC začínali. Pustili jsme se proto do práce, s jejímž výsledkem se můžete po mnoha letech opět seznámit. Model hvězdoletu Prométheus však posuzujte shovívavě vyšel v ročníku 22 v ABC číslo 24, tedy v roce 1978. V době, kdy jsme ho konstruovali, byla vrcholem kosmické techniky nosná raketa Saturn V s ukrytým lunárním modulem. Raketoplán byl ještě v nedohlednu. Hvězdolet proto dostal standardní panely slunečních baterií, návratové či průzkumné moduly jsme umístili na pomocnou konstrukci ukotvenou k hlavnímu plášti.
Foto
Měřeno dnešním pohledem, nic moc.
Zkuste se ale na hvězdolet podívat tehdejšíma očima. Velitelské stanoviště pro více než desetičlennou posádku se logicky nacházelo v přídi. Za ním byl hibernační sál, tělocvična, nejrůznější posilovny k udržení tělesné kondice, samozřejmě jídelna a další zařízení potřebné k životu. Následoval atomový reaktor, fotonové motory a srdce hvězdoletu, výkonný počítač. Pak už "jen" stačilo pokračovat v seriálu Vzpoura mozků a příběhy s vystřihovánkou byly na světě.

Přípravné práce
Kancelářským papírem podlepte díl 1. Načerněte tuší z druhé strany díly 7, 9, 22. Přerušované čáry (- - -) a červená čísla značí místa, kam se budou lepit příslušné díly modelu. Nyní jednotlivé díly vystřihněte, slabě nařízněte místa ohybu a můžete začít se stavbou.
Návod na sestavení
Nejprve skroužíte plášť 1, podle návodné kresby do něj vlepte přepážku 3 a díl uzavřete víkem 2. Ohněte a slepte kabinu 4, nasuňte ji do pláště 1 a opět zalepte. Nyní sestavte vztlakové plochy 5 a 6 a připevněte je ke kabině. Základ trupu dokončete hlavní tryskou 7 a manévrovacími tryskami, které sestávají z dílů 8 a 9. Spodní část palubního prostoru tvoří kabina 10.
Vytvarujte ji podle pomocného obrázku a potom přilepte k dílům 1 a 4. Nyní přicházejí na řadu panely slunečních baterií. Jejich vytvarování a sestavení opět ukazuje návodná kresba. Oba panely 11 a 12 připevněte k plášti 1. Model hvězdoletu dokončete parabolickými anténami 14 a 15. Podle návodné kresby ohněte drát 0,8 - 1 mm, nasuňte jej do otvorů v dílu 10, zalepte a na oba opačné konce připevněte sestavené paraboly. Tím je hvězdolet hotov a vy přikročte ke stavbě průzkumných sond. Jsou tři s příslušnými pořadovými čísly, a proto musíte dát pozor, aby nedošlo k jejich záměně.
Foto
Samozřejmě nejprve připevněte k povrchu hvězdoletu příchytné konstrukce 13. U vlastních sond pak slepte pláště 16, 17, 18, vlepte do nich víka 19 a špice 20. Na hřbet trupů připevněte směrovky 21 a trysky 22. Zbývá již jen dokončit nosné plochy. Nalepte na sebe následující díly: 24 na 23, 26 na 25, 28 na 27, 30 na 29, 32 na 31 a 34 na 33. Po dokonalém zaschnutí připevněte nosné plochy k trupům a sondy jsou hotovy. Zbývá je ještě přilepit na konstrukce 13.
Model můžete postavit na stojánek vlastní konstrukce, nebo jej zavěsit na nit.
Mnoho příjemných chvil při stavbě slavné kosmické lodi z neméně známého komiksového seriálu Vzpoura mozků vám přejí

Autor

Václav Šorel a František Kobík