Hvězdolet Magion

Sdílej
 
Hvězdolet dokončil exaktní křivku a působením automatických tlumičů začala jeho rychlost klesat na předem naprogramované hodnoty setrvačného letu. Tímto textem na jednom z obrázků začínal kreslený sci-fi seriál Nemesis - nyní vám nabízíme vystřihovánku zmíněné vesmírné lodi.

Předloha vystřihovánky:
Hvězdolet dokončil exaktní křivku a působením automatických tlumičů začala jeho rychlost klesat na předem naprogramované hodnoty setrvačného letu. K planetě Skoga v souhvězdí Hadonoše zbývalo ještě 560 000 000 km...

Foto
Tímto textem na jednom z obrázků začínal kreslený sci-fi seriál Nemesis z hvězd, který v roce 1990 vycházel na pokračování ve slovenském měsíčníku o vědě a technice Eletrón+Zenit. O rok později vyšla v edici MiniZenit vystřihovánka galaktické lodi z uvedeného komiksu, která zaznamenala mezi slovenskými čtenáři velký ohlas. A přestože se jedná již o letitou práci jednoho z našich autorů, nabízíme vystřihovánku také českým zájemcům o modely s kosmickou tematikou. V tomto případě jde ovšem jen o fantazii. Model mezihvězdného plavidla byl zkonstruován podle literární předlohy, v níž vystupují astronauté tří pozemských států a jeden mimozemšťan - viz návodnou kresbu lodi se čtyřmi postavičkami na úrovni návratové sekce, které odpovídají modelovému měřítku 1:450 až 1:500. Ve skutečnosti by tedy kosmická loď Magion byla vysoká asi 60 m, celý hvězdolet dlouhý asi 200 m a široký také 60 m. Modelářům zřejmě neunikne jistá podobnost dopravního modulu na přídi hvězdoletu s americkým nosičem kosmických lodí typu Saturn z 60. až 70. let minulého století - návrh vystřihovánky byl jimi hodně ovlivněn; vznikl skutečně už před 30 lety, na začátku srpna roku 1973, o čemž svědčí i údaj na trupu hvězdoletu: Magion CS-2873. Věříme, že i po tak dlouhém časovém "zrání" vám tato vystřihovánka přinese hodně radosti a do sbírky ábíčkovských modelů další zajímavý přírůstek.
Návod na sestavení
Foto
Podle linií ukončených malou šipkou je nutné ohýbat hrany od sebe. Hrany, jejichž linie jsou ukončeny kulatým bodem, ohýbejte k sobě. Černé šipky na dílech označují směr spojování dílů a také směr stáčení dílů do trubiček, jejichž přibližný průměr si změříte na návodné kresbě. Díly, u nichž je nakreslená červená kapka, musíte před zpracováním natřít na rubu nejlépe červenou temperou. Další pokyny naleznete v návodu, a pokud ho dodržíte, první galaktický hvězdolet značky CS by vám při stavbě neměl činit žádné problémy. Kosmickou loď, tzn. oddělitelný přistávací raketový modul, sestavíte z dílů označených čísly ve fialových kroužcích, potom budete pokračovat ve stavbě hvězdoletu z dílů označených žlutými čísly. Důležitá poznámka: jednotlivé díly modulu nasazujte na sebe podélnými spoji na spoj, trup hvězdoletu potom správně sestavíte podle zeleného pruhu, který se táhne po celé spodní straně (na dílech 20 až 26). I., II. a III. stupeň kosmické lodi tvoří díly 1, 2 a 3 - stočte je do trubiček a vzájemně spojte těsnicími pásky 4. Trubičky bude třeba dotěsnit v případě rozdílné tloušťky konstrukčního a tiskového papíru. Vrchol lodi uzavřete návratovým kuželem 5 a záchrannou sekcí 6 s telemetrickým snímačem 7 (špendlík s modrou skleněnou hlavičkou). Do I. stupně zaklesněte kříž stabilizátorů 8 a 9, trup dokončete přechodovou sekcí z trubičky 10, objímky 11 a šestihranu 12.
Na stabilizační křidélka nalepte čtyři palivové nádrže, sestavené z trubiček 13, kuželů 14 a výtokových trysek motorů 15, které ukotvěte do nádrží pásky 16. Čtyřmi proužky z tohoto dílu napodobte spojovací zámky II. a III. stupně. Na označená místa přilepte sedm panelů slunečních baterií 17 (jeden z panelů umístíte později na hvězdolet) - a tím jste s dopravní kosmickou lodí hotovi.
Poznámka pro mladší modeláře: tento typ hvězdoletu vychází z předpokládaného způsobu přistání pozemšťanů na cizí planetě v raketovém dopravním modulu v sestavě, v jaké jste ho právě postavili. Při odletu z planety se od rakety postupně oddělí I., II. i III. stupeň, které shoří v atmosféře planety. K mateřskému hvězdoletu na orbitální dráze se vrací jen vrcholový kužel lodě s posádkou, jež návratovou sekci navede k přechodovému modulu.
Hvězdolet (díly s žlutými čísly) začněte stavět právě od válcového stykovacího zařízení: trubičku 18 stočte přesně na vnitřní průměr válce přechodového modulu rakety tak, aby se obě části daly na sebe nasouvat. Na díl 18 nalepte zesilující trubičku 19 a tento segment zalepte do šestihranu spojovací chodby 20. Spoj trubičky a šestihranu začistěte navinutím pásku 21. Při stavbě trupu pokračujte dále v dokonalé podélné ose; do dílu 20 zalepte rozšiřující kužel 22, šestihran strojní části 23, kužel 24, přechod 25 a kužel motoru 26 s objímkou 27, jejímž červeným lemem musí sestava končit. Motor uzavřete zasunutou výpustí 28 s vnitřní tryskou 29.
Nyní musíte překonat poněkud stereotypní výrobu pěti palivových nádrží. Díly 30 stočte do válců stejného průměru 12 mm, např. na fixu. Oba konce zakryjte kužely 31 a čely 32. Nádrže rozmístěte "do věnce" kolem trupu 23 na vyznačená místa v příslušném číselném pořadí 1 až 5 a potom u jejich čel zhotovte přívodní potrubí, buď z drátků, nebo z předkreslených dílů. Na silnější jehle stočte deset vývodů z pásků 33, rozmístěte je před nádrže a za ně a spojte potrubím z podlepených a nastříhaných pásků 34.
Nosnou plochu a trup s obytnými prostory vytvarujte z dílu 35. Zde musíte v zadní části prořezat červenou linii, aby bylo možné vytvarovat plošinky pro korekční trysky. Dva pásky 39 naohýbejte do tvaru "zubaté stěny" a přilepte je souměrně k zadním hranám křídel. Střední vyvýšenou část doplňte výpustí 36 a šestihranem 37 s vnitřní tryskou 38. Okraje křídel a trup zpevněte levým a pravým dílem 41, 42 a před zaschnutím lepidla vytvarujte hrany křídel do mírných negativních, tzn. vnitřních oblouků. Tento celek potom umístěte v ose na strojní část trupu 23 a překryjte horní plochou 40, kterou nezapomeňte nejdřív natřít v zadní spodní části červenou barvou. Konce křídel už nyní musíte pečlivě vytvarovat do souměrných obloučků a doplnit je osmi podlepenými vyztužovacími žebry 52.
Trup dokončete správným sestavením řídicího centra 43, které přilepte k obytné části. Před kabinu postavte nosnou konstrukci složenou z dvou dílů 44. Na osu této konstrukce a do centra 43 zalepte spodní díl plochy 45. Na plochu 40 umístěte zadní iluminátor 46 a celou sestavu překryjte plochou 47. Stupňovitě členěnou nosnou plochu zakryjte horním předním dílem 48 a povrch hvězdoletu doplňte protimeteoritickým dělem 49, černým panelem 17, telemetrickým zrcadlem 50 a dvěma diskovými radiolokátory 51.
Zbývá zhotovit dva panely velkých slunečních kolektorů, které splní také funkci jakéhosi podstavce, pokud si hvězdolet nezavěsíte ke stropu svého domácího koutku. Z podlepených dílů 53, 54 a 55, 56 složte dvě konstrukční ramena, přilepte je k spojovacímu uzlu 20 a rozepřete traverzou 57. Podle označení přilepte k oběma ramenům podlepené panely 58, 59 (levý) a 60, 61 (pravý). Před zaschnutím lepidla model opatrně položte na stůl a sluneční panely na ramenech upravte tak, aby se spodní palivovou nádrží tvořily stabilní trojnožku. Potom nechte lepidlo dobře zaschnout, hvězdolet začistěte a přelakujte.
Jako vždy na konci návodu vám přeje hodně radosti z nového modelu a na spolupráci u příštích vystřihovánek se těší