Pražský hrad - Starý královský palác - 2

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla. Přinášíme vám další stránky této rozsáhlé vystřihovánky, která má takřka 244 dílů, číslováné od 1 do 149. Je velmi náročná na přesnost i čas. Doporučujeme proto, abyste se stavbou začali až budete mít pohromadě všech šest a půl stránek.

Pokračujete střechami, které postupně zpracujete a osadíte na celek. Začnete střechou 10, kterou zkompletujete a přilepíte na ni tři zpracované díly 12. Dalších dvanáct dílů 12 přilepíte na rozloženou střechu 36. K dílu 10 připojíte technický díl 11 a pak už začnete osazovat díl 10 na celek - nejdříve přilepíte střechu na díl 2, pak na oba štíty, tj. na díl 4 a na štít dílu 1, pak na štítovou stěnu, tj. díl 1, která je uprostřed střechy 10. Nakonec osadíte střechu na díl 3. Díl 11 zatím nepřipojujete. Díl 38 připojíte k rozloženému dílu 36 a vše zkompletujete. Větší část střechy připojíte k dílům 1 a 10, po proschnutí k dílům 1 a 10 připojíte i druhou (menší) část střechy. Přitom díl 11 připojíte i k bočním stěnám, tj. k dílu 1, a vnitřní žebro střechy 36 k dílům 1 a 11.

Foto
Zpracujete severní palácový dvorek: k dílu T1 připojíte zkompletované díly T2, T3 a do prostoru dílu T3 ještě vlepíte vyrovnávací stupně 30. A teď už můžete dvorek připojit k celku - lepíte jej postupně na stěny 4, 2 a 1. Na vyznačená místa na dílech 25, 4 a T1 osadíte ještě schody 28.
Zkompletujete dva opěráky 29 a osadíte na vyznačená místa na dílech T1, 3 a do zářezů ve střeše obranné chodby 24. Zkompletujete díl 31, připojíte k němu díl 32 a zastřešíte dvěma spojenými díly 34. Hotový domek připojíte k celku: zeď k dílu 4 a T1, domek k T1 a 1. Zpracujete schody 33 a připojíte k dílům 31 a 32. Na průčelí dílu 1 osadíte dva zpracované opěráky 39, jeden nárožní opěrák 41 a na všechny tři osadíte tři vrcholová ukončení 40. Zkompletujete vikýře 13 (9x) a osadíte na střechu 10 a 35 na střechu 34. Zpracované komíny 10* (2x) osaďte na střechu 10 a 36* (2x) na střechu 36.
Foto
Objekty vlastního starého paláce, staré sněmovny a zemských desek jste dokončili a budete pokračovat kostelem Všech svatých: zkompletujete okapové části u střešních dílů 53, 54, 55, 56 a postupně je spojíte. Díl 54 připojíte k 53, k nim přilepíte 55 a celek doplníte dílem 56. Pak střechu osadíte na tělo stavby 42 a opět lepíte postupně; začnete od místa, kde se stavba připojí k dílu 1, a osadíte na díl 42 střešní díly 55 a 54. Přerušíte tuto práci, zkompletujete žebro 37 a přilepíte je podle návodné kresby do prostoru kostela na díly 42 (na rysku J-J). Pokračujete opět střechou a osadíte její zbytek, tj. díl 56, na 42. Do závěru kostela osadíte vodorovné žebro 120 (na rysku D-D). Kostel teď připojíte k celku a přilepíte jej díly 42 a 53 na díl 1. Ověřujete si při tom půdorysné uspořádání podle jeho samostatného plánku. Zkompletujete a osadíte doplňky kostela: jsou to díly 57 (3x) a hotové vikýře osadíte na střešní díl 53; dále díly 58, 59 a 60, z nichž vyrobíte atiku s věžičkou (díly 58, 59), kterou zakryjete střechou 60.
Foto
Pokračujete přístavbou na jižní straně kostela. Zkompletujete dva díly 49 a osadíte na vyznačená místa na terase 45. Do dílu 43 zalepíte díl 44 a připojíte k celku, tj. lepíte na díl 3. K dílu 46 přilepíte díl 47, doplníte terasou 45 a připojíte k celku, tj. lepíte na díly 43 a 42. Zkompletujete stříšku 122, osadíte ji na bývalou obrannou věžici 121 a připojíte k celku, tj. lepíte na 45 a k dílu 42. Poslední část obranné chodby, tj. díl 50, zkompletujete, připojíte k celku, tj. k dílu 42, a zakryjete stříškou 51. Zpracujete dva opěráky 52 a přilepíte natupo ke kostelu, tj. k dílu 42, a na terasu 45. Zpracujete díl 48 a osadíte na díly 46 a 47. Krytinu 44* zkompletujete a osadíte na zábradlí dílů 43 a 44.