Loutka vodníka

Sdílej
 
Dnes vám přínášíme loutku vodníka do papírového divadla. (Už vyšla loutka rytíře - ABC č. 20, Kašpárka - ABC č. 2, čerta - ABC č. 24 a ježibaby - ABC č. 26).Vystřihovánka není obtížná, ale přesto pracujte pečlivě a při sestavování loutky nespěchejte

Návod na slepení
Vystřihovánku podlepte slabší bílou čtvrtkou a nechte pod zátěží dobře proschnout.
Do dílu 1 vyřízněte vyznačené otvory, zaoblete a slepte. Vystřihněte díl 2, vyřízněte do něho otvory na špejli a zkompletujte s dílem 1. Do hlavičky 3 vyřízněte otvor na nos a slepte s tělem.

Foto
Zpracujte nosník rukou 4 a po zaschnutí do něho vyřízněte otvor na špejli. Silnější jehlou opatrně propíchněte dírky na uvázání rukou a díl zatím odložte. Pokračujte stavbou ruček. Díly 5 a 6 z rubu nabarvěte zelenou barvou. Propíchněte v nich dírky na nit, vykružte na hraně stolu a slepte. Prstíky vytvarujte ohnutím podle návodné kresby a fotografie. Obdobně zpracujte druhou ruku z dílů 7 a 8. Připravte jehlu s černou režnou nití a spojte jednotlivé části rukou podle návodné kresby. Uzlíky zajistěte lepidlem. Tělem loutky prostrčte díl 4 (zatím jej však nepřilepujte) a navažte na něj ruce. Vystřihněte límec 9, vytvarujte vykroužením na hraně stolu a přilepte do vyznačených míst na tělíčku loutky. Vzadu límec přilepte k loutce pouze bodově. Vlasy 10 z rubu nabarvěte zelenou barvou a nastřihněte. Konečky vlasů ohněte a přilepte k hlavičce. Zaoblete nos 11, chlopně prostrčte vyříznutými otvory v hlavičce a přilepte. Pod nos nalepte knír 12 (z rubu knír natřete zelenou barvou). Přilepte uzel šátku 13. Slepte k sobě rub a líc kruhové části klobouku 14 a 15. Kruh po stranách prohněte (viz fotografie a návodná kresba), nasuňte na hlavičku a přilepte natupo k hraně vlasů. V přední části zajistěte kapkou lepidla. Do dílu 16 vyřízněte otvor pro vodicí špejli a přilepte ke klobouku.
Foto
Načerněte špejli dlouhou 25 cm. Na jeden konec naviňte proužek 17 a přilepte ke špejli napevno. Špejli provlékněte loutkou a vyrovnejte tak, aby byla s tělem loutky rovnoběžná. Nyní špejli přilepte navinutým válečkem k dílu 4. Celý díl 4 z rubu loutky bodově přilepte definitivně k tělíčku. Také v místě, kde nosná špejle prochází kloboukem, kápněte trochu lepidla. Slepte šosy fráčku 18, 19, mírně je prohněte a přilepte do vyznačeného místa. Konce šosů pak prohněte směrem ven. Nad šosy pak bodově přilepte pás 20. Na vyznačené místo na klopě fráčku přilepte barevné pentle 21 a 22. Z rubu je obarvěte příslušnou barvou. Na pentle pak přilepte leknín sestavený z dílů 23, 24 a 25. Lístky leknínu mírně prohněte ven. Také klobouk v zadní části můžete libovolně vyzdobit pentlemi 26 a 27. Přejděte na slepení nožiček. V dílu 28 vyřízněte otvory na špejli a slepte. Navlékněte manžetu 29. Pokračujte přilepením špičky boty 30 a podrážky 31. Obdobně zpracujte díl druhé nohy z dílů 32, 33, 34, 35. Připravte si špejli dlouhou 4,7 cm , zavěste na ni nohy a provlékněte tělem loutky. Vyčnívající části špejle z těla loutky zajistěte lepidlem a nabarvěte zelenou barvou. Na konec vodicí špejle nalepte díl 36 (orientujte jej tak aby byl rovnoběžný z pohledem loutky dopředu). Připravte si režnou nit na vedení ruček dlouhou asi 70 cm. V jejím prostředku ji přivažte k dílu 36 a na konce nitě uvažte ručičky loutky. Dbejte, aby ruce při vázání na vodicí nit byly orientovány směrem dolů.
Zbývá už jen vyrobit hrníček na dušičky. Slepte k sobě díly 37 a 38. Přilepte dno 39 a z dvou dílů 40 slepte pokličku. Nakonec nalepte ouško 41.
Na závěr loutku v místech slepů a ohybů zaretušujte příslušným odstínem vodové barvy.