Krychle na vrcholu ?

Sdílej
 
Ano. Krychle z naší vystřihovánky dokáže stát na vrcholu, na špičce, a přitom se opírat jen o malou nenápadnou trojnožku. Jedna její stěna je přitom odklápěcí, a tak lze sestavený model využít jako krabičku. Když krychli naplníte drobnými předměty, možná se podivíte, jakou bude mít stabilitu.

Ano. Krychle z naší vystřihovánky dokáže stát na vrcholu, na špičce, a přitom se opírat jen o malou nenápadnou trojnožku. Jedna její stěna je přitom odklápěcí, a tak lze sestavený model využít jako krabičku. Když krychli naplníte drobnými předměty, možná se podivíte, jakou bude mít stabilitu.

Foto
Otestujte svoji představivost
Než vystřihovánku sestavíte, nakreslete si, jak asi uvidíte krychli stojící na vrcholu při pohledu shora (půdorys). Dokážete to? Až budete s modelem hotovi, porovnejte obrázek, nakreslený podle představy, se skutečným pohledem.
Návod na sestavení
Všechny části modelu po obvodu vystřihněte. V části A narýhujte a ohněte všechny hrany a záložky. Podél čárkovaných úseček přeložte líc na líc. Část D - tři trojúhelníčky - přilepte na shodné rubové strany trojnožky. Slepte model krychle A, postupujte přitom podle označení A, B, C, D. Jednu tmavou kruhovou výseč, která je připojená k vrcholu krychle, potřete lepicí pastou a přilepte ji na vyznačenou třetinu kruhu B, potom postupně přilepte další dvě. Potřete z rubu kruh C a přilepte jej zespodu na kruh B sestaveného modelu.