Zájezdní hostinec ze Slezska

Sdílej
 
Tato vystřihovánka vyšla již v ABC č. 1 ročník 28. Přestože už je jí tedy 20 let, doufáme, že se vám bude líbit. Její předlohou se stal jeden ze zájezdních hostinců, které kdysi stávaly při obchodních cestách ve Slezsku. Vystřihovánku můžete postavit buď v celku, nebo použít její jednotlivé části a postavit je samostatně.

Tato vystřihovánka vyšla již v ABC č. 1 ročník 28. Přestože už je jí tedy 20 let, doufáme, že se vám bude líbit. Její předlohou se stal jeden ze zájezdních hostinců, které kdysi stávaly při obchodních cestách ve Slezsku. Vystřihovánku můžete postavit buď v celku, nebo použít její jednotlivé části a postavit je samostatně. Z celkové návodné kresby vidíte i její rozsah. Můžete postavit zcela samostatně stavbu hlavní budovy, nebo hlavní budovu se špýcharem, či použít pouze hospodářské přístavby (stáj a kůlnu) k jinému statku, který již máte postavený. Tyto varianty uvítají, jak doufáme, zejména "vláčkaři", pro které by stavba v celku mohla být pro nedostatek plochy v kolejišti příliš rozsáhlá. Aby bylo možno jednotlivé díly použít samostatně, museli jsme pochopitelně zpracovat všechny fasády a nemohli na nich vyznačit napojení objektů a plotů.
Vystřihovánku doplňují figurky, které znázorňují lidi, kteří se v takovém zájezdním hostinci pohybovali, dostavník a dva vozy.
Návod na slepení hostince
Zpracujete šest oken 27 a přilepte na vyznačená místa na dílech 1 a 2. Obdobně čtyři okna 26, z nichž jedno patří na díl 2 a tři na díl 5. Zpracované vstupní dveře 66 přilepte na díl 2 a okno 68 na díl 6. Připravený díl 1 a 2 spojte a pod lehkou zátěží nechte proschnout.
Samostatně zpracujte střechu s podkrovím nad celým objektem. Nejprve na dílu 7 překreslete přerušovanou čáru v jeho pravé části (jsou kolem ní číslice 15) na rubovou stranu. Budete na ní stavět stěny podkroví a můžete hned začít. Připravený díl 5 osaďte na rubovou stranu dílu 7 a zvenku na stěny podkroví přilepte krytinu 14. K dílu 5 připojte štít podkroví 6, na celek osaďte střechu 8 a do štítu zpracovanou krytinu 9. Hotové podkroví přilepte ke střeše 12. Ke střeše 12 postupně připojte dvorní podstřeší 13, štíty 10, 11 a celek postupně osaďte na přízemní část stavby (díly 1 a 2) a nechte dokonale proschnout pod lehkou zátěží.
Než stavba proschne, připravte si sloupky a trámky, které vyrobte ze zápalek. Jednotlivé díly, jejich barva i délky jsou zakresleny ve vystřihovánce. Stačí proto, když upřesníme jen jejich počet: díl 3 -10x, díl 4 - 9x, díl 19 - 3x, díl 20 - 4x, díl 21 - 1x, díl 22 - 2x a díl 23 - 3x.
Pokračujte ve stavbě. Zpracujte díl 15 a přilepte na podstřeší hlavního vstupu na vyznačené místo na dílu 7. Na díl 17 a k dílu 15 přilepte trámek 21 a podle návodné kresby osaďte trámky pod střechu 12 a podstřeší 13 (celkem 10x 3 a 9x 4). Stavbu zafixujte připojením terénu 16 a spojkami 17 a 18. Zkompletujte vchod do sklepa 24 a přilepte ke stěně 1 a terénu 16. Podle návodné kresby osaďte teď trámky a sloupky podstřeší hlavního vstupu z dílů 2x 22, 3x 23, 3x 19 a 4x 20.
Zpracujte dvě komínové hlavy 64, osaďte je na zkompletované komíny 25 a hotové celky podle návodné kresby na vyznačená místa na střeše 12. Zkompletovaný žebřík 67 přilepte na střechu 12 buď podle návodné kresby, nebo podle vlastní představy.
Až na doplňky je hlavní objekt hotov.
Další samostatnou částí je špýchar. Na vyznačená místa jeho střechy 32 přilepte došky 2x 65 (kdo bude chtít, může si je podlepit kladívkovou čtvrtkou). Ke stěnám špýcharu 28 přilepte poslední stěnu 30 a zevnitř zalepte zpracovaný vnitřek 29. Objekt teď přilepte na terén 31 a na stěny špýcharu osaďte zpracovanou střechu 32. Zkompletujte vrata 2x 33 a přilepte na vyznačená místa na dílu 28. K dvorní stěně ještě přilepte zpracovanou ohradní zeď 34. Špýchar je hotov. Kdo bude chtít, může si jej osadit do kolejiště. Ti z vás, kteří budou stavět celou usedlost, jej přilepí podle návodné kresby ke hlavnímu objektu a jeho terénu.
Zbývají stoly a lavice. Zkompletujte celkem šest podnoží stolů 36, tři stolní desky 35, dvanáct podnoží lavic 38 a šest sedadel lavic 37. Podle návodné kresby stoly a lavice zpracujte a osaďte na terén.
Poslední prací na první části je strom. Vytvarujte a slepte jeho kmen 63, nasuňte do otvoru v terénu 16 a přilepte. Podle návodné kresby zpracujte korunu, kterou slepte z pěti dílů 62. Po slepení koruny si můžete její tvar upravit přistřižením jednotlivých částí podle vlastní představy. Hotovou korunu přilepte nejprve bodově na kmen a po zaschnutí zalijte lepidlem.
Pokračujte dalšími budovami. Nejprve přilepte k terénu špýcharu 31 terénní spojku 39. Do štítu 41 vlepte zpracované okno 71. Zkompletujte díl 41 a spojte s dílem 42. Zpracovanou střechu 45 osaďte na stáje (41 a 42). K vnější části kůlny 52 přilepte vnitřní část 53. Zakryjte zpracovanou střechou 54. Celek připojte na vyznačená místa stájí, to je na vnější stěnu 41, do prořezu ve střeše 45 a na ni, stejně tak jako k jejímu podstřeší. Spojené stavby zafixujte terénem dvora 40 a spojkami 43 a 44.
Připravte si sloupky a trámky ze sirek. Jejich označení, délky, tvary a barevnost jsou zakresleny ve vystřihovánce. Jsou to díly 46 - 8x, 49 - 2x, 50 - 2x, 55 - 2x a 58 - 4x. Podle návodné kresby osaďte dva sloupky 55 do kůlny a osm trámků 46 přilepte do podstřeší střechy 45.
Samostatně zpracujte přístřešek stáje. Do střechy 48 zalepte štít 47 a celek přilepte na vyznačená místa střechy 45. Pod přístřešek osaďte dva sloupky 49 a dva trámky 50. Zkompletujte dvě kola od vozu 69 a opřete je o stěnu stáje, jak je zakresleno v návodné kresbě nebo podle vlastní představy. Vikýř pro uskladnění sena zpracujte z dílů 60 a 61. Zkompletujte střechu 61, přilepte na vikýř 60 a celek osaďte na střechu stájí 45. Rovněž na ni osaďte i zpracovaný půdní vikýř 70.
Obě stavby i s dvorem připojte ke hlavnímu stavení a špýcharu - u hlavního stavení na část terénu 16, pokreslenou chlopeň dílu 2 a na terénní spojku 39. Orientovat se budete podle návodné kresby. Podle ní osaďte i oba ploty, které uzavírají dvůr. Jsou to díly 51 a 56. Oba zkompletujte a přilepte díl 51 na zeď špýcharu a roh stáje díl 56 na vyznačené místo na kůlně, k terénu 40 a k rohu hlavního stavení 2. Zbývá studna. Zpracujte její základ 57, k němu přilepte čtyři sloupky 58 a na ně nasaďte zkompletovanou střechu 59. Hotovou studnu přilepte na vyznačené místo dvora 40.
Zbývají doplňky. Kdo si bude chtít umístit před hostinec dostavník, přilepí nejprve k terénu 16 silnici 72. Dostavník začněte zpracováním podvozku 73, do kterého zalepte napevno (nejlépe kanagomem) osy kol - přední 92 a zadní 91. Délky dílů jsou zakresleny a označeny ve vystřihovánce. Vyrobte je ze zkrácených špendlíků, a to díl 92 - 1x, díl 91 - 5x. Osy budete osazovat tak, aby z podvozku přečnívaly na obou stranách stejně. Zpracujte korbu dostavníku. Přední stěnu 75 a zadní 76 (nejprve vytvarujte) přilepte k bočním stěnám 74. Celek osaďte na podvozek. Zpracujte dostavníkový kufr 769 a osaďte na podvozek 73. Na střechu osaďte zpracovanou "zahrádku" 78 a do ní přilepte zavazadlo 95. Zkompletujte kozlík 77, osaďte na vyznačené místo na přední stěně dostavníku 75 a na horní část podvozku ještě přilepte zpracovanou oj 80.
Zbývají kola. Vytvarujte dvě přední kola červené barvy (díl 89) a dvě zadní kola červené barvy (díl 90). Zpracujte je, navlečte na osy a přilepte napevno (opět nejlépe kanagomem). Dostavník je hotov a můžete jej osadit na silnici podle své vlastní představy.
Další prací jsou formanské vozy. Jeden je krytý plachtou a druhý naložený bečkami se solí. Oba mají podvozky stejné konstrukce a těmi začnete. Zkompletujte dvě plošinky 81 a dva držáky kol 82. Držáky kol 82 přilepte na spodní část plošin 81. Do držáku zalepte napevno čtyři osy kol 91, které již máte připravené. na jednu plošinu připevněte zpracovanou nástavbu 85, na druhou plošinu zpracovanou nástavbu 84. Zkompletujte oba kozlíky 86 a přilepte na vyznačená místa na nástavbách 84 a 85. na držáky kol osaďte zespodu zpracované oje 2x 83. Zpracujete plachtu 87, vytvarujte a přilepte k jejímu čelu 88. Celek osaďte podle návodné kresby na vůz, který má bočnice, to je na nástavbu 85. Kola 4x 89 a 4x 90 zkompletujte, navlékněte na osy (přední kola jsou 89, zadní 90) a přilepte napevno.
Tím jsou oba formanské vozy hotovy a zbývá na jeden z nich (vůz s otevřenou nástavbou - díl 84) naložit náklad čtyř beček ze solí, které zhotovte ze čtyř dílů 93 a osmi dílů 94. Vytvarujte a slepte plášť sudu 93 a oba konce zakryjte dnem 94. Hotové sudy naložte na vůz a bodově přilepte.