Loutka princezny

Sdílej
 
Dnešní vystřihovánka představuje loutku princezny. Vystřihovánka není obtížná, ale při práci nespěchejte a pracujte pečlivě. Vystřihovánku podlepte slabší bílou čtvrtkou a nechte dobře proschnout. Princeznu můžete zařadit mezi loutky, které již vyšly v minulých číslech ABC (rytíř v č. 20, Kašpárek v č. 23, čert v č. 24, ježibaba v č. 26, vodník v č. 1).

Dnešní vystřihovánka představuje loutku princezny. Vystřihovánka není obtížná, ale při práci nespěchejte a pracujte pečlivě. Vystřihovánku podlepte slabší bílou čtvrtkou a nechte dobře proschnout. Princeznu můžete zařadit mezi loutky, které již vyšly v minulých číslech ABC (rytíř v č. 20, Kašpárek v č. 23, čert v č. 24, ježibaba v č. 26, vodník v č. 1).
Návod na slepení
Zaoblete a slepte díl 1. Do dílu 2 vyřízněte vyznačené otvory, slepte a zkompletujte s dílem 1. Do líce a rubu límce 3 a 4 vyřízněte otvory a oba díly slepte k sobě. Límec prozatím odložte. Slepte nosník rukou 5 a po dokonalém zaschnutí do něho vyřízněte otvor na špejli. Silnější jehlou opatrně propíchněte dírky na uvázání rukou a díl zatím odložte. Pokračujte stavbou ruček. Díly 6 a 7 po vystřihnutí z rubu obarvěte modrou fixou. Ve vyznačených místech propíchněte jehlou, při tvarování si můžete pomoci kulatou tužkou. Prstíky vytvarujte ohnutím podle návodné kresby a fotografie. Obarvěte z rubu namodro také díl 8 - prstenec nabraných rukávů. Jeho zpracování je poněkud složitější - držte se návodné kresby. Nařízněte vyznačené otvory, vytvarujte a dobře slepte. Hotový rukáv nasuňte a přilepte k dílu 7. Obdobně zpracujte druhou ruku z dílů 9, 10 a 11. Připravte jehlu s černou režnou nití a spojte jednotlivé části rukou podle návodné kresby. Uzlíky zajistěte lepidlem. Tělem loutky prostrčte díl 5 (zatím jej však nepřilepujte) a navažte na něj ruce. K tělíčku loutky nalepte vyznačenou stranou límec - v přední části jej mírně prohněte dolů a v zadní části nahoru. Do dílu 13 vyřízněte otvor a přilepte k hlavičce 12. Zpracujte krk 14, prostrčte hlavičkou a přilepte. Dbejte,aby krk byl orientován slepem dozadu jako hlavička. První řadu vlasů 15 z rubu nabarvěte žlutou fixou a nastříhejte. Konečky naohýbejte směrem dovnitř a přilepte k hlavě. Také druhou řadu vlasů 16 nabarvěte nažluto a vyřízněte otvor na vodící špejli. Pramínky vlasů opět vytvarujte a přilepte k hlavičce a horní části k první řadě vlasů. Nabarvěte rub korunky 17 nažluto a slepte. Cípy korunky nepatrně ohněte směrem ven a přilepte k hlavě. Na vyznačené místo přilepte natupo nosík 26 a hotovou hlavičku přilepte k límci. Proužek 18 naviňte volně na špejli, slepte a zhotovený váleček vlepte do pravé ruky. Na šaty nalepte ozdobné mašle 19. Načerněte špejli dlouhou 25 cm a na jeden její konec naviňte z proužku 20 váleček a přilepte. Špejli provlékněte loutkou a vyrovnejte tak, aby byla s tělem loutky rovnoběžná. Nyní špejli přilepte navinutým válečkem k nosníku ručiček. Celý nosník z rubu loutky bodově přilepte definitivně k tělíčku. Také v místě, kde nosná špejle prochází hlavičkou, kápněte trochu lepidla. Na konec vodící špejle nalepte díl 21 (orientujte jej tak aby byl rovnoběžný z pohledem loutky dopředu). Připravte si režnou nit na vedení ruček dlouhou cca 70 cm. V jejím prostředku ji přivažte k dílu 21 a na konce nitě uvažte ručičky loutky. Dbejte, aby ruce při vázání na vodicí nit byly orientovány směrem dolů.
Zbývá už jen sestavit doplňky loutky - vějíř a zrcátko. Špejli dlouhou 2 cm na jednom konci seřízněte do plochy, nabarvěte nažluto a přilepte k ní rub a líc zrcátka 22 a 23. K výrobě vějíře si také připravte špejli dlouho 2 cm - nabarvěte ji však načerno a přilepte k ní rub a líc 24, 25.
Nakonec si všechny ohyby a hrany loutky zaretušujte příslušným odstínem vodové barvy.