Dům z první poloviny 19. století

Sdílej
 
Náš nový projekt vás postupně uvede do jednotlivých prostor domu z první poloviny 19. století, do domu vašich praprababiček a prapradědečků. Vytvoříme trojrozměrný model pokojů, do kterých připravíme zařízení včetně doplňků tak, abyste si jejich rozmístění mohli rozhodnout sami.

Nový projekt vystřihovánek od arch. Richarda Vyškovského


Náš nový projekt vás postupně uvede do jednotlivých prostor domu z první poloviny 19. století, do domu vašich praprababiček a prapradědečků. Vytvoříme trojrozměrný model pokojů, do kterých připravíme zařízení včetně doplňků tak, abyste si jejich rozmístění mohli rozhodnout sami. Pochopitelně vám představíme i náš návrh úpravy jednotlivých pokojů. Přestože zařízení pokojů odpovídá převážně době mezi roky 1830 - 1850, rok 1861 můžeme datovat poměrně přesně, protože vodovodní síť začala ve městě sloužit (postupně) až od r. 1860. To znamená, že nájemníci "našeho bytu", kteří již mohou vodu nabírat na pavlači domu, převzali byt pravděpodobně po svých rodičích.

Foto
První část našeho projektu tvoří obývací pokoj, jídelna a kuchyně - pokud vás zaujme a napíšete nám, budeme pokračovat a připravíme nejen další bytové prostory, ale i hokynářský krámek a dílničku řemeslníka. Každá část bude mít dva oddíly - oddíl mobiliáře (nábytek, přenosné zařízení, nádobí atd.) a oddíl stavební (stěny pokojů a zabudované prvky).
Každý oddíl bude mít čísla dílů podložena vlastní barvou ve vystřihovánce, která bude odpovídat i označení jednotlivých detailů (čtverec s uvedením příslušného popisu) v návodných kresbách. Ty budou všechny, až na zmíněné čtverce, pojednány modrou barvou.
Přípravné práce
Lomové hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou, prořezy červenou čárou, většinou rámovanou černým obdélníkem. Propichy jsou značeny černým kroužkem vyplněným červenou barvou.
Měřítko projektu je 1 : 20.


Návod na zpracování:
oddíl 1 - mobiliář
Foto
Soubor "a" - Sedací nábytek
a1 - pohovka, 1 kus (díly 8 - 13)
Vytvarujte díl 10, přilepte z rubu na rozložený díl 9, ten zkompletujte a spojte s dílem 8. K celku připojte oba boky, tj. díly 11, 12 a vše doplňte zadní částí, tj. dílem 13. Zkompletujte nohy u dílů 8 a 13, pak spojte a zkompletujte nohy dílů 8 a 11, 11 a 13, 13 a 12 a 12 a 8.
a2 - křesílko, 3 kusy (díly 4, 5, 5*, 6, 7)
Díly 5 a 5* přilepte z rubu na rozložený díl 4. K dílu 4 připojte díl 7 a zadní část 6. U dílu 4 zkompletujte dvě nohy, pak spojte nohy dílů 4 a 6.
a3 - židle, 5 kusů (díly 1, 2, 3)
K dílu 1 připojte díl 3 a celek uzavřete dílem 2. Nakonec zkompletujte nohy.
a4 - sedačka, 1 kus (díl 78)
Zkompletujte díl 78.
a5 - křeslo (tzv. ušák), 1 kus (čísla dílů 131 - 143)
Dvě technické chlopně 135 přilepte po jedné na díly 136 a 137. K dílu 132 připojte postupně díly 136, 137 a 133, ke kterým ještě přilepte díl 134. Tím jste vytvořili vnitřek křesla, ke kterému nyní připojte postupně vnějšek: nejdříve přilepte opět postupně díl 131 (lepte na díly 132, 136, 137) a pokračujte dílem 138 (lepte na díly 134 a 131). Dílem 139 křeslo uzavřete (lepte díly 138 a 131) a zpracujte nohy křesla, tj. díly 140, 141, 142 a 143. Ty přilepte na vyznačená místa na dílech 131 a 139.
ČÁST I: OBÝVACÍ POKOJ, JÍDELNA, KUCHYNĚ

oddíl 1 - mobiliář
(podložení dílů modrou barvou)
soubor a: sedací nábytek
soubor b: stoly, stolky
soubor c: nábytek a zařízení
soubor d: užitkové předměty

oddíl 2 - stavební úpravy a zabudované prvky
(podložení čísel dílů žlutou barvou)

Půdorysná velikost tohoto podlaží je 740 x 273 mm, výška místnosti je 140 mm.
Vzhledem k tomu, že některé prvky obou oddílů nejsou vázány stranami vystřihovánek (jsou rozloženy na dvě i více stran), uvádíme v návodných kresbách jednotlivé prvky 1. oddílu pro obývací pokoj a jídelnu v předstihu před vlastními vystřihovánkami. Souběžně uvádíme i návodné texty těchto prvků - texty i návodné kresby si proto uchovejte po celou dobu stavby části I.
soubor a:
a1 - pohovka
a2 - křesílko
a3 - židle
a4 - sedačka
a5 - křeslo (ušák)

soubor b:
b1 - oválný stůl
b2 - kulatý stůl
b3 - příslužný stolek

soubor c:
c1 - sekretář
c2 - stříbrník
c3 - stojací hodiny
c4 - pianino
c5 - přístěnný příborník
c6 - skříň pro potřeby provozu jídelny (tzv. kredenc)

soubor d:
d1 - kachlová stojací kamna
d2 - příbory a nádobí
V návodných kresbách prvků kuchyně, včetně popisu sestavení, budete pokračovat až dokončíte "stavebně" obývací pokoj a jídelnu.