Dům z první poloviny 19. století - 3.

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel...

Do kostry stříbrníku nyní osaďte police: začněte dílem 52*, který osaďte na vyznačená místa na dílech 48, 49 a 50, stejně jako další dvě police 52. Lepte nejdříve na střední část, tj. na díl 50, pak na levý bok, tj. na díl 48, dále na pravý bok, tj. na díl 49. Zpracujte jednu konvici 166, šest šálků 165 a šest sklenek 158 (u těch odstřihněte po slepení "vzduch" kolem jejich nožek tak, jak se vám to podaří) a podle vlastní představy je rozmístěte do polic. Po uzavření zadní stěny by bylo velmi obtížné je do stříbrníku osadit. Celek dokončete připojením zadní stěny, tj. dílu 54, který připojte k dílům 48, 52 (2x), 52* a 49. Do spodní části ještě osaďte žebro 51. A nyní už můžete na celek osadit horní desku, tj. díl 53, který přilepte na horní chlopně dílu 47 a na boky dílů 48, 49 a 54. Na díl 53 osaďte nástavbu ze zpracovaného dílu 56, ke které připojte zkompletovanou ozdobu 57. Poslední prací je zpracování držáku dveří 58, který osaďte na vyznačené místo na dveřích, tj. na díl 47.

Foto
Foto
c3 - stojací hodiny, 1 kus (díly 59 - 66)
Ke střední části hodin, tj. k dílu 59, připojte z pravé strany díl 60, z levé díl 61. Zpracujte díl 62 a osaďte jej na horní část dílu 59. K celku přilepte zadní stěnu 63 - lepte na díly 60, 61, 62. Do spodní části hodin zalepte vodorovné žebro 64 a na horní část osaďte zkompletovanou nástavbu, tj. díl 65, který přilepte na vyznačené místo na dílu 62. Poslední prací je osazení zpracované střední římsičky, tj. dílu 66, který lepte na vyznačená místa na dílech 59, 60, 61.
c4 - pianino, 1 kus (díly 67 - 74, 76, 77, 79 - 82)
Před vlastní prací přeneste rysky B-B na rub dílů 68 a 69. K dílu 67 přilepte na vyznačená místa díly 79 a 80. Zkompletujte díl 81 a připojte k celku, tj. k dílům 67, 80, a k dílům 67, 79, 80 a 81 přilepte vytvarovaný díl 82. K celku připojte díl 68 - lepte jej na díly 67 (na rysku B-B), 82, 79, 80. Horní desku 69 připojte k celku, tj. k dílům 67 (na rysku B-B), 68, a celek doplňte ještě dolní deskou 70, kterou lepte na díl 68. Tělo pianina uzavřete zadní stěnou 71, kterou přilepte k dílům 69, 68 a 70.

Pokračování v ABC č. 16