Dům z první poloviny 19. století - 6.

Sdílej
 
Pokračování vystřihovánky z minulých čísel...

Pokračování z minulého čísla
Obývací pokoj je dokončen a můžete pokračovat jídelnou.
Zkompletujte díl 51, přilepte na stěnu 47 a k ní v horní části připojte stěnu 48 a celek nechte rozložený. Ze dvou dílů 50, 51 vytvořte "sílu" zárubně a tu přilepte zatím jen na stěnu 47. Na tu na rysky E-E přilepte žebro 56 a uzavření zadní části stěny 57. Pak stěnu 48 překlopte a připojte k ní i všechny díly, které byly doposud osazeny na stěně 47. Přední část obou stěn zakryjte dílem 55.
Zkompletujte díl 53, přilepte na zpracovaný díl 52 a hotové dveře osaďte na vyznačené místo na stěně 48. Na díly 52 a 53 přilepte vždy po jedné zkompletované klice, tj. díly 54 (2x). A teď už můžete dokončit sestavení jídelny. Začněte zadní stěnou 45, ke které připojte podlahu 46 a oba díly připojte k celku, tj. k dílu 5. Ke stěně 45 a podlaze 46 teď připojte právě dokončenou stavbu stěn 47 a 48 - díl 47 lepte na díly 45 a 46. Tím jsou dokončeny obývací pokoj i jídelna a začněte se stavbou kuchyně.

Foto
Práce na kuchyni začněte připojením zadní stěny 65 k celku, tj. k dílu 48. Spojte díly 71 a 72, přilepte na rozložený díl 73, ten zkompletujte a hotovou "digestoř" osaďte na celek, tj. na vyznačená místa na dílech 48 a 65.
"Zasklete" a zkompletujte okno kuchyně - na dva díly 64 přilepte vaši "zasklívací folii", pod zátěží nechte proschnout a pak obě okenní křídla přilepte na rozložený díl 63. Ten zpracujte, přilepte na rozložený vnitřní okenní výklenek 62, který po proschnutí zkompletujte. Hotové okno zatím odložte pod lehkou zátěží a nechte proschnout.
Zkompletujte díly 83, 84, 85 a vyrobte dveře na pavlač - okénko 85 "zasklete" a přilepte na vnitřní stranu dveří 84 a oba díly připojte k vnější straně dveří, tj. na díl 83. Opět lehce zatižte a nechte proschnout. Z dílů 81 a 82 vyrobte zárubeň dveří a přilepte je na díl 80 a ten připojte ke stěně 58. K dílu 60 přilepte postupně díl 59, pak připravené okno (z dílů 63, 64 (2x), 61) a dveře (z dílů 83, 84, 85). K tomuto celku připojte díl 58. Lepte jej nejdříve na díl 59, pak postupně na okno i dveře. Vytvořenou vnější zeď teď přilepte na vyznačené místo na podlaze kuchyně, tj. na díl 67 a to nejdříve vnější stranu, pak vnitřní a nakonec připojte podlahu 67 a stěnu 58 k celku, tj. ke stěně 65 a stěně 48. Žebro 61 přilepte k celku - lepte postupně na díly 67, 65 a 60. Zpracujte obrtlík 68 a přilepte na vyznačené místo na vnitřní straně okenního křídla, tj. dílu 64.
Samostatně zpracujte kachlová kuchyňská kamna: díly 92 a 93 přilepte z rubu na jejich vnější stranu, tj. na díl 86, ke kterému ještě připojte jeho druhou část rovněž označenou jako díl 86 a půdorysně je uzavřete. Do kamen osaďte postupně (na rysky F-F) vnitřek pece 90, ohniště 91 a vyzdění pro popelník 95. Kamna zakryjte horní deskou 87. Zkompletujte popelník 96 a dva držáky 97. Jeden držák osaďte na popelník, druhý na dvířka pece, tj. díl 86. Na dvířka ohniště osaďte zpracovanou páčku otvírání 94. Zpracujte pět držáků 89, přilepte je na zpracované zábradlíčko 88 a celek osaďte na vyznačená místa na kamnech, tj. na díl 86. Hotová kamna osaďte do kuchyně na vyznačená místa, tj. na díly 67, 65 a 48.
Dvě zpracované dveřní kliky osaďte na oba díly dveří 84 a 83. Zkompletujte garnýž 69 a přilepte k ní záclonku ze spojených dílů 70 a 70*. Díl 69* přilepte na horní část garnýže a tu osaďte na vyznačená místa na dílu 58.