Domek z východních Čech

Sdílej
 
Dnes jsme pro vás připravili vystřihovánku nového autora Milana Bartoše. Jde o domek z východních Čech - konkrétně z pardubického kraje. Stavba modelu není náročná, vyžaduje však přesnost a trpělivost, aby byl výsledek co nejlepší.

O VYSTŘIHOVÁNCE
Dnes jsme pro vás připravili vystřihovánku nového autora Milana Bartoše. Jde o domek z východních Čech - konkrétně z pardubického kraje. Stavba modelu není náročná, vyžaduje však přesnost a trpělivost, aby byl výsledek co nejlepší.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před stavbou si pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodných kreseb. Hrany, které budete ohýbat z tisku, jsou označeny malou šipkou, tam, kde nebylo možné umístit šipku mimo díly vystřihovánky, je šipka nebo její část na čáře. Hrany ohýbané z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (- - -) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Čísla těchto dílů jsou vepsána uvnitř chlopní. Výřezy jsou označeny červenou úhlopříčkou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Než začnete, přeneste si rysky A-A, díl 14, B-B, díly 34, 38, a C-C, díly 11, 22, pomocí špendlíku na rub vystřihovánky. Začněte zpracováním dílu 1, nalepte na něj okna z dílů 3 (3x) a 4 (3x), zpracovaný rám dveří 7. Zpracujte stříšku 2, nalepte ji a nad stříšku nalepte lištu 5. Zpracujte dveře 6 s lištou 8 a nalepte je na rub dílu 1, kam také přilepte dvě okénka 9 (2x). Stěnu plošně zatižte a nechte proschnout. Připravte si trámky 10, které vyrobíte ze zápalek, a natřete je podle vystřihovánky, pak jich sedm nalepte na vyznačená místa pod stříškou 2 a ke stěně 1. Tuto část zatím odložte. Zpracujte zadní zeď 11, z rubu nalepte zpracovaná okna 12 a 13. Připravte si trámky 21 (11x), ale zatím je nelepte. Dále zpracujte boční stěnu 14 a z rubu nalepte okénka 15 (3x). Zpracujte stříšku 61, nalepte ji na vyznačené místo a pod stříšku osaďte sedm připravených trámků 10. Na stěnu kolny 16 přilepte okno z dílů 17 a 18, do stěny 19 vlepte dveře 20. Stěnu 19 přilepte na rub dílu 14 k rysce A-A a kolnu uzavřete stěnou 16. Opět zatím odložte. Připravte si přední část domku 22. Nalepte okna z dílů 3 (2x) a 4 (2x), boční rámy dveří 28 (2x) a rám 27. Dále nalepte z rubu zpracované dveře z dílů 23 a 24 a dveře 25, do kterých ještě vlepte branku 26. Připravte si osm trámků 33 a trámky 29, 30, 31, 32 (na některé budete muset slepit zápalky na délku). Přistupte ke spojení stěn do jednoho celku. Spojte díl 14 s dílem 22, terasu přilepte i ke kolně 19 (dodržte pravoúhlost stěn). K čelní stěně připojte boční díl 1 a uzavřete zadní stěnou 11. Celek zatižte a nechte proschnout. Zpracujte suchý záchod 44, před uzavřením nalepte dveře 45, díl uzavřete, přilepte stříšku 46 (ubezpečte se, zda ji lepíte ze strany tisku správně podle návodných kreseb) a zatím odložte. Zpracujte zahrádku 36 se schůdky 37 a celek přilepte k dílu 1. K přední chatě 22 a k dílu 35 přilepte díl 34 a osaďte suchý záchod 44. Předek domku zafixujte terénem 43 (dbejte na pravoúhlost stěn) - lepte k dílům 16, 44, 34 a 35. Pokračujte přilepením terénu 39 k dílu 36. Přilepte zadní terénní díl 38 k dílu 11 a 39. Bok uzavřete dílem 40 a přilepte k dílům 35, 36, 38. Svah 41 přilepte k dílům 14, 38, 43 a uzavřete dílem 42. Do domku na rysky B-B vlepte žebro 47 a na rysky C-C žebro 55. Celý domek zatižte na rovné podložce a nechte dokonale proschnout. Zpracujte střechu 48 a vlepte do ní okénka 53 (3x) a 54. Ke střeše připojte stříšku kolny 49 s dílem 58 a celek postupně přilepte na domek; lepte opatrně a vše si dobře zkontrolujte. Na střechu ještě přilepte komín z dílů 50, 51, 52, 56, 57. Přilepte připravené trámky 21 (11x) pod zadní okraj střechy 11. Pod přední okraj střechy nalepte trámky 33 (8x) a trámky 29, 30, 31, 32. Zpracujte branku 59 a plot 60 (ti šikovnější si mohou vyříznout otvory mezi příčkami). Branku nalepte k dílu 1 a plot okolo zahrádky na díl 36 a ke stěně 1. Tím máte celý domek hotov, zbývá už jen přilepit ho na silnější karton nebo čtvrtku. Věříme, že se vám stavba povedla a model se vám líbí.