Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje
Sdílej
 
Znáte-li časopis ABC déle, nebude vám jméno autora dnešní vystřihovánky - Milana Bartoše - neznámé, protože už pro ábíčko vytvořil domy z východních Čech (vyšly v letošních číslech 12 a 19).

Barokní kostel z roku 1732 najdete přímo na náměstí v malebném městečku Jablonné nad Orlicí. Architektonicky patří do období vrcholného baroka. Historický střed města byl v roce 1977 prohlášen za chráněnou městskou památkovou zónu.

Přípravné práce

Nařezávání hran a výřezy dělejte na velké ploše celých stran vystřihovánky, dříve než začnete vystřihovat jednotlivé díly. Hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou opatřenou mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Někde je pro nedostatek místa šipka umístěna na hraně chlopně jen svou polovinou, nebo i mimo kresbu jen polovinou. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Plochy, které budete z jednotlivých dílu vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Tam, kde je potřeba díly prostřihnout nebo oddělit od sebe, je ryska s malým červeným kolečkem. Některé díly (např. rámy oken) jsou umístěny na větší vyznačené ploše papíru, který nejprve přehněte podle rysky, přehnutou částí díl podlepte, a pak teprve vyřízněte.

Návod na slepení

Začněte zpracováním pláště zvonice 1. Na rozložený plášť nalepte zpracované díly 2 (4x), 3 (3x) a 4. Z rubové strany nalepte zpracovaná okna z dílů 5 (3x) a 6 (3x); 7 a 8; 9 (4x) a 10(4x). Celek uzavřete a horní část oblepte dílem 11. Zatím odložte.
Zpracujte zadní zeď presbyteria kostela 12, do štítu vlepte okénko 17; dále tři okna složená z dílů 13 a 14 a dva výklenky z dílů 15 (2x) a 16 (4x) – prohlédněte si detail, díly vybarvené červeně patří do spodní části výklenku. Nalepte sílu zdi 19 a zezadu uzavřete dílem 18, nalepte plechování 20. Do štítu nalepte zpracovanou stříšku 21 a pod okraj střechy osaďte díl 22 a celek nechte pod lehkou zátěží proschnout.
Zpracujte přední část 23, do ní vlepte zpracovaná okna z dílů 13 (3x) a 14 (3x), osaďte díl 24. Spojte obě stěny 12 a 23 do jednoho celku a přilepte jej ke zvonici 1 na vyznačená místa.
Zpracujte stěnu oltáře 25, z rubu nalepte okna z dílů 13 (2x) a 14 (2x), stěnu přilepte k celku ke zdi 23 a zvonici 1.
Na přístavek 27 přilepte dveře 28 a celek připojte k dílům 25 a 1. Tím jste uzavřeli půdorys kostela.
Zpracujte střechu 29, nalepte na ní vikýře 30 (2x) a střechu postupně přilepte k dílům 1, 12, 18 a 23. Spojte díly střechy oltáře 31 a 32 a osaďte na díl 25, zvonici 1 a štítu zdi 23. Osaďte stříšku 33. Celou stavbu lehce zatižte a nechte proschnout.
Nyní zpracujte dva vchody. Boční - do pláště 34 zalepte dveře 35 a oblepte dílem 36; osaďte zpracovanou střechu z dílů 37 a 38 a celý vchod přilepte vyznačené místo k dílu 23. Obdobně zpracujte čelní vchod 39, do něho vlepte dvoje dveře, 40 a 41, oblepte dílem 42 a osaďte střechou z dílů 43 a 44; celek přilepte k dílu 23.
Nad čelní vchod na díl 12 nalepte zpracovanou stříšku 45 a stříšku 46 na díl 23.
K terénu T1 přilepte spojky T2 a T5, T1 přilepte zezadu ke zdi 12 a zvonici 1. Pokračujte dílem T3, přilepte k němu spojku T2 a osaďte k 27 a 25. Dílem T4 oblepte přední část kostela, nalepte spojku T5 a celou plochu uzavřete dílem T6. Z boku nalepte T7, z druhé strany T8 a uzavřete T9. Celek lehce zatižte a nechte na rovné podložce proschnout, je vhodné celý kostel nalepit na čtvrtku nebo karton.
Střecha zvonice je nejsložitější část stavby, pracujte pomalu a každý krok si promyslete. Na střechu 47 přilepte vikýř 30 a uzavřete na vrcholu dílem 48. Pečlivě vystřihněte osm dílů cibulky 49 a osm chlopní 50; díly 49 a 50 částečně vytvarujte a po jedné chlopni 50 přilepte z rubu k dílů 49, takto připravené díly postupně spojujte, až celou cibulku uzavřete. Na špičku nalepte kornoutek z dílu 51 a celou cibulku nalepte na střechu. Z dílu 52 a 53 vyrobte křížek a osaďte jej na špičku cibulky. Celek nalepte na tělo zvonice 1.
Do dílu 63 zalepte z rubové strany dveře 64 a díl 63 vytvarujte a do horní části na rysku A-A nalepte žebro 65. Vytvarujte stříšku 66 a celek přilepte na zadní stěnu kostela 12 a terénu T1. Zpracujte schůdek 67 a nalepte jej před dveře. Druhý schůdek 69 přilepte před přístavek 27. Na T4 přilepte zpracované schody 68.
Podle návodné kresby sestavte sanktusku (věžičku) postupně z dílů 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60(4x), 61, křížek 62 a celek osaďte na střechu kostela. Nakonec osaďte na štít 19 dva zpracované díly 70.