Kostel v Damníkově - dokončení

Kostel v Damníkově - dokončení
Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky z minulého čísla.

Díl 86 přilepte ke zdi 28 a věži 1 a pak celý vchod přilepte na vyznačená místa k věži 1 a zdi 28. Zpracujte stříšku 85, přilepte ji ke dnu 84 a pak celou osaďte na zeď 78, ke zdi 28 a věži 1.
Připravte si terén a terénní spojky, díly T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, a postupně oblepte kostel. Začněte dílem T1, pokračujte terénní spojkou T5, T2, T6, T3, T7, T4 a T8. Celek zatižte a nechte proschnout.
Nyní zpracujte všechny opěráky: dva malé z dílů 87 (2x), 88 (2x) a 89 (2x), sedm opěráků ke stěnám z dílů 96 (7x), 91 (7x), 92 (7x), 97 (7x), tři rohové 90 (3x), 91 (3x), 92 (3x) a 93 (3x) a tři ke stěnám presbytáře 94 (3x), 91 (3x), 92 (3x) a 95 (3x). Poslední opěrák zpracujte z dílů 98, 99 a 100. Opěráky přilepte na vyznačená místa kostela 96: tři na díl 32, tři na díl 33, jeden na díl 40, 90 na tři rohy kostela, 94 tři k dílu 5, a díl 98 k dílu 40 a 43.
Zpracujte okenní římsy 101, 102, 103, 104, 105, 106 a 107 a začněte je přilepovat k oknům a natupo ke zdím kostela postupně vpravo od vchodu 101, 2x díl 102, 103, presbytář 3x díl 105, 106, 107, bok kostela 101, 2x na díl 102 a 104.
Slepte dvoje schody z dílů 108 (2x), 109 (2x) a 110 (2x) a nalepte je na vyznačená místa k bokům kostela. Další dvoje schody z dílů 111 (2x), 112 (2x) a 113 (2x) přilepte k dílům 62 a 44.
Slepte všechny podezdívky 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, pak je lepte postupně dokola celého kostela: 114 (2x), 114*, 115 (2x) na bok 32, 116 na díl 50, 117 na 43, 118 (3x), 119, 120 na 40, 121 na díl 39, 114 (3x), 115 (2x) na díl 33, 122 na 27 a 62, 123 na díl 32 a 1, 124 na 78 a 80, 125 na 80, 78 a 79, 126 na 79, 78 a 28.
Oblepte opěráky podezdívkou 127 (15x) a poslední 128 na opěrák 98.
Nyní nalepte střechu na věž kostela. Zpracujte 15 korouhviček 25 a nalepte je na vyznačená místa (malá ryska) všech vikýřů (11 ks), dále jednu na špičku malé věže 72, po jedné na hřeben střechy 54 a 58 a poslední nad vchod 85. Na špičku střechy velké věže nalepte zpracovaný kříž 26.
Tím máte celý kostel hotov, zbývá už jen přilepit ho na silnější karton či čtvrtku. Věřím, že se vám stavba povedla a model se vám líbí.
Konstrukce a slepení modelu autor