Domek z východních Čech

Domek z východních Čech
Sdílej
 
Model domku není náročný, vyžaduje však přesnost a trpělivost. Při práci nespěchejte, řiďte se návodem a návodnými kresbami. Budete potřebovat ostré nůžky, skalpel a pinzetu. Doporučujeme zabarvit hrany papíru fixem vhodné barvy - domek bude vypadat realističtěji. Můžete jej také začlenit do kolejiště.

Přípravné práce
Hrany, které budete ohýbat z tisku, jsou označeny malou šipkou, tam, kde nebylo možné umístit šipku mimo díly vystřihovánky, je šipka nebo její část na čáře. Hrany ohýbané z rubu jsou označeny čerchovanou čárou (-.-.-); tu si přeneste pomocí jehly na rubovou stranu vystřihovánky. Hrany nařezávejte tupým nožíkem tak, abyste neprořízli papír. Přerušovanou čárou (----) jsou označeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit; čísla dílů, které se budou lepit k sobě, jsou vepsána uvnitř chlopní. Výřezy jsou označeny červenou úhlopříčkou.

Návod na slepení

Nejprve zpracujte čelní stěnu domku 1, nalepte na ni dvě zpracovaná okna 2 a stěnu 1 prozatím odložte. Zpracujte díl 3, na něj si nejprve přeneste rysku A-A, potom nalepte tři zpracovaná okna 2 a jedno okénko 4, z rubové strany nalepte jedno okénko 5. Zpracujte dveře 6 a dveře 7 a nalepte je z rubu do dílu 3, sem též zalepte dvě okna 8. Díl 3 zatím odložte a zpracujte stěnu 9, na ni nalepte zbývající okno 2.
Slepte obvodové zdivo domku, a to tak, že nejprve přilepíte stěnu 9 ke stěně 3 na rysku A-A; domek uzavřete čelní stěnou 1. Potom uzavřete přístěnek - díl 3 přilepte k dílu 9. Domek srovnejte do pravých úhlů, lehce zatižte a nechte proschnout.
Zpracujte zadní přístavek 10 a vlepte do něj tři zpracovaná okna 11 a jedno okno 12. Přístavek přilepte na roh stěny 3 nejprve ke stěně vedle vchodu, pak přilepte terasu a nakonec díl uzavřete přilepením k zadní stěně domku. Lepte co nejpřesněji. Na zadní štítovou zeď přilepte krytinu 13.
Zpracujte střechu 14, na ni přilepte dvě střešní okénka 19. Slepte komín z dílu 15 a hlavy 16 a osaďte ho do střechy 14. Zpracujte druhý komín z dílů 17 a 18 a opět ho osaďte do střechy 14. Střechu uzavřete štítem 20, do kterého nejprve vlepte okénko 5. Hotovou střechu osaďte na obvodové zdi domku. Nejprve ji přilepte k zadní štítové stěně, pak k bočním chlopním a nakonec k přední zdi.
Tvar domku zafixujte terénním dílem T1, lepte ho k dílům 1, 3 a 10. Na okraje nalepte spojky T2 (2x) a postupně dokola přilepujte zpracovaný díl T3. Začněte v zadní části domku a terén dokončete dílem T4 vzadu a dílem T5 vpředu. Nakonec přilepte střechu přístěnku. Celý domek zatižte na rovné podložce a nechte proschnout.
Připravte ze zápalek (nebo hranolků 2x2 mm uříznutých z 2 mm silného prkénka balzy – lépe se zpracovává) trámky 22 (4x); 28 (4x) a 29 (3x) a nabarvěte je - barva a rozměry jsou zachyceny ve vystřihovánce. Z kuchyňské špejle o průměru 2 mm si vyrobte díl 30 a nabarvěte jej načerno. Připravené trámky zatím uložte.
Zpracujte střechu přístavku 21 a přilepte ji na chlopně dílu 10. Nad terasu přilepte čtyři trámky 22. Čtyři zpracované sloupky 23 přilepte k zábradlí 24 (1x) a zábradlí 25 (3x). Zábradlí 24 podsuňte pod okraj střechy, horní část sloupku 23 přilepte na trámek 22 a spodní na přední část terasy dílu 3 a chlopní k dílu 10. Obdobně přilepte zábradlí 25 k trámkům 22, terase 3 a čelní stěně domku 1. Okolo přístavku 10 nalepte sokl 27.
Pod přední okraj střechy nalepte čtyři trámky 28 a tři trámky 29 pod okraj střechy dílu 9. Zpracujte schody 26 a přilepte je na vyznačené místo před vchod do domku. Slepte plot 31 a nalepte ho na roh terénu na vyznačené místo. Stavbu ukončete přilepením prodloužení komínu 31. Nebude-li model začleněn do kolejiště, podlepte jej silnějším kartonem.
Konstrukce a slepení modelu