Kostel v Damníkově

Kostel v Damníkově
Sdílej
 
Model kostela v Damníkově je určen spíše zkušenějším modelářům. Obsahuje 327 dílů, jeho slepení vyžaduje dostatek času, přesnost a hodně trpělivosti.

Obec Damníkov leží nedaleko města Lanškroun. Existence osady je doložena k r. 1304. Zhruba od konce 15. století až do zániku patrimoniálního zřízení (1848) byla součástí lanškrounského panství. Asi od konce 14. století stál ve vsi opevněný gotický kostel sv. Prokopa, v roce 1845 byl zbořen a na jeho místě byl vystavěn novogotický chrám, zasvěcený sv. Janu Křtiteli (stavba dokončena v roce 1898). Mnoho gotických kamenických detailů (kružby, portály, sanktuárium, svorníky, klíčové střílny i mladší náhrobky) bylo zazděno do hřbitovní zdi, kde jsou dodnes. Patrona původního kostela připomíná jen sloup sv. Prokopa s figurálním reliéfem, dílo z roku 1710. Původní název osady byl nejspíše Damníkův dvůr, v němčině bylo jméno Damník změněno na Taming a z toho vzniklo Thomigsdorf.

Přípravné práce

Model kostela v Damníkově je určen spíše zkušenějším modelářům. Obsahuje 327 dílů, jeho slepení vyžaduje dostatek času, přesnost a hodně trpělivosti. Při stavbě nespěchejte, řiďte se návodem a návodnými kresbami.
Budete potřebovat ostré nůžky, skalpel, menší a dlouhou pinzetu. Doporučujeme zabarvit hrany papíru a bílé čáry, které vznikají v ohybu, fixem vhodné barvy. Model bude vzhledově mnohem realističtější.
Hrany, které budete ohýbat z tisku, jsou označeny malou šipkou, tam, kde nebylo možné umístit šipku mimo díly vystřihovánky, je šipka nebo její část na čáře. Hrany ohýbané z rubu jsou označeny čerchovanou čárou (-.-.-.-.); tu si přeneste pomocí jehly na rubovou stranu vystřihovánky. Hrany nařezávejte tupým nožíkem tak, abyste neprořízli papír. Přerušovanou čárou (----) jsou označeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit; čísla dílů, které se budou lepit k sobě, jsou vepsána uvnitř chlopní. Malým kroužkem jsou označeny díly, které se mají od sebe oddělit. Výřezy jsou označeny červenou úhlopříčkou.
Návod na slepení

Nejprve si přeneste rysky A-A, B-B na rubovou stranu dílu 62.
Zpracujte díl 1 a nalepte hodiny 2 (2x); díl nejprve po rysce přehněte a slepte, pak vystřihněte – to platí i pro další rubové strany. Přilepte postupně zpracovaná okna z dílů 3 a 4, 5 a 7, 6 a 7, 8 (2x) a 9 (2x), čtyři okna z dílů 10 (4x) a 11 (4x), 12 (4x) a 11 (4x). Vše uzavřete stříškou 13, díly 14 (4x) a římsou 15. Vlepte technické žebro 16, římsu 129 a celek odložte.
Připravte si díly střechy 17, 18 (2x) a 19 - nejprve do nich vlepte vikýře složené z dílů 20 (4x), 21 (4x) a stříšku 22 (4x). Okénko 23 nalepte na díl 19 (to je celý díl střechy kostelní věže); orientujte ho podle puntíku na dílech 24 později na chlopně dílu 1. Střechu slepte, vlepte do ní díl 24 a zatím odložte.
Zpracujte zeď 27, vytvarujte sílu zdi a na okraj nalepte díl 31. Obdobným způsobem zpracujte zeď 28 s dílem 31. Nalepte dveře z dílů 29 a 30 a obě zdi přilepte k věži na vyznačená místa.
Zpracujte boční zdi 32 a 33 a vlepte do nich dveře z dílů 37 a 38 (2x) - do každé zdi jedny. Zpracujte samostatně okna: k dílu 35 přilepte díl 36 a dvě okna 34. Celý komplet nalepte ke zdem celkem 8x. Takto připravené zdi 32 a 33 přilepte k čelním zdem, zeď 32 k 28 a zeď 33 k 27, a celek uzavřete zadní zdí 39.
Zpracujte zeď presbytáře 40: nejprve do ní vlepte pět zpracovaných oken z dílů 41 (5x) a dále 42 (5x). Celek připojte ke zdi kostela 39.
Vytvarujte sílu zdi 43 a uzavřete dílem 46. Obdobně zpracujte sílu zdi 44 a uzavřete také dílem 46. Zpracujte tělo opěráku 47, vlepte technickou chlopeň 49 a uzavřete dílem 48. Celek vlepte do dílu 44 a vlepte dveře 45.
Slepte dvě okna z dílů 51 a 53, 52 a 53 a vlepte je do zdi 50. Díly 43, 50 a 44 spojte a vzniklý celek přilepte ke zdi kostela 32 a k presbytáři 40.
Vytvarujte střechu 54, do které nejprve vlepte šest zpracovaných vikýřů z dílů 55, 56 a 21 a tři okénka 57. Střechu slepte a osaďte na kostel nejprve k dílům 27, 1 a 28, pak k bokům 32 a 30 a nakonec ke zdi 39.
Vytvarujte střechu presbytáře 58. Nejprve vlepte hotový vikýř z dílů 59, 60 a 21, osaďte okénko 57, střechu slepte a osaďte k dílům 40 a 54. Nakonec osaďte střechu 61.
Připravte si těleso menší věže 62, do něj vlepte dveře 45, pět oken z dílů 63 a 64 a zalepte do 62. Okno 65 a 68 vlepte do dílu 62. Zpracujte okna 66 (2x) a 67 (2x) a přilepte je na označená místa v dílu 62. Okno 65 a 68 vlepte do dílu 62, rám zároveň vytvoří chlopeň pro slepení celého tělesa věže 62. Postupně vlepujte technické žebro 69 - nejprve nad dveře, pak mezi okna. Slepte zkosený roh, zalepte díl 70, věž uzavřete a vytvarujte horní osmiúhelnou část. Věž přilepte k celku na vyznačená místa dílů 27 a 1. Nalepte zpracovanou stříšku 72, přilepte ji ke dnu 71, špičku osaďte na věž 62 a k dílu 27 a 1, mezi špičku a věž vlepte přechod 73.
Nyní zpracujte vchod do kostela. Na díl 78 nalepte síly zdí 79 a 80 a spojte do pravého úhlu, nejprve zatím boční chlopní. Zalepte dvě technické chlopně 82 a zevnitř zdi uzavřete dílem 81. Teď teprve uzavřete celý tvar zdi. Vlepte zpracované schodiště 83.
Konstrukce a slepení modelu autor

Pokračování v příštím čísle...