Dopravní letoun BOEING 777-200

Sdílej
 
Z dnešní vystřihovánky si můžete postavit letounu pro střední tratě. Model je určen zkušeným modelářům. Letoun můžete postavit s imatrikulačním číslem N771AN nebo N770AN, s vytaženým nebo zataženým podvozkem a s roztočenými turbínami motorů, pokud si budete chtít model pověsit ke stropu svého pokoje.

Z dnešní vystřihovánky si můžete postavit letounu pro střední tratě. Model je určen zkušeným modelářům. Letoun můžete postavit s imatrikulačním číslem N771AN nebo N770AN, s vytaženým nebo zataženým podvozkem a s roztočenými turbínami motorů, pokud si budete chtít model pověsit ke stropu svého pokoje.
Přípravné práce
Na rub dílu 1 přeneste úsečky A-A, B-B, C-C a D-D, na ruby dílů 65 a 67 úsečku E-E, na díl 59 úsečku F-F a na díly 70 a 74 úsečky G-G. Ze špejle o průměru 1,5 mm zhotovte osy podvozku, díl 119 a díl 139 2x. Ze špejle o průměru 2,5 mm zhotovte 2x osy 25 pro ustavení křídel. Ze špendlíku zhotovte osičky kol, díl 129 a díl 155 6x. Čtvrtkou podlepte díly 123, 136 a 137. 2x čtvrtkou podlepte díly 4, 19, 20, 24, 54, 72, 83, 87 a 90. Tím jsou přípravné práce skončeny.
Stavba modelu
K vytvarovanému dílu 1 z rubu přilepte chlopně 2, 3 a na úsečky A-A a D-D natupo přilepte žebra 4; nezapomeňte udělat prořez pro anténu, díl 17 (druhá červená čárka směrem k zádi letounu).
Pokračujte samostatným celkem podvozkového prostoru. Nejprve k dílu 6 přilepte chlopně, díl 7, potom díl dostříhejte, vytvarujte a natupo slepte do konečného tvaru. Obdobně zpracujte díly 8 a 9, 10 a 11, 12 a 13. Vzniklé celky postupně přilepte k vytvarovanému dílu 5 (opět nezapomeňte na prořez pro anténu, díl 18) a doplňte vstupy chlazení, 2x díl 14. Díl 5 postupně přilepte nejprve na jedné straně ke chlopni 2, na druhé straně ke chlopni 3, postupně lepte díl 1 ke chlopním na dílech 6, 8, 10, 12 a pomocí chlopní 15 a 16 (nezapomeňte udělat prořez pro anténu, díl 17) uzavřete díl 1 do konečného tvaru. K žebrům 19 a 24 přilepte úchyty 21 a po řádném proschnutí zasuňte žebra 24 do střední části trupu 1, ustavte je na úsečky A-A, C-C a bodově je k trupu 1 přilepte. Po proschnutí na úsečky A-A, B-B ustavte a bodově přilepte žebra 19 a 20. Celek střední části trupu dokončete přilepením chlopní 22, 23 a dvou os 25 k dílu 5.
Pokračujte přední částí trupu. Nahrubo po obvodu vystřihněte díl 26, vytvarujte jej do válce a teprve potom vystřihněte. Pokud jste se rozhodli, že budete stavět model s vytaženým podvozkem, nezapomeňte podle naznačených červených rysek odstřihnout dvířka přední podvozkové šachty. Po odstřižení vám zbudou dva obdélníčky. Ty si pečlivě uschovejte.
K horní části 33 přilepte chlopně 28, jejich pomocí jej zároveň vytvarujte, k dílu 26 přilepte chlopně 27, 29 a k celku hotovou horní část z dílů 28 a 33. Díl 26 nyní slepte a dotvarujte pomocí chlopní 30 a 31. Pozor! Pokud stavíte otevřené podvozkové šachty, odstřihněte podle naznačených červených rysek u chlopní 31 jen dvě malé krajní chlopně. Totéž proveďte podle potřeby u hlavní chlopně 32, kterou uzavřete celou přední část (nezapomeňte v ní také udělat prořez pro anténu 17), a pomocí krajních chlopní z dílů 31 a 32 přilepte dva malé obdélníčky, které jste na začátku odstřihli z dílu 26 (pokud stavíte model s otevřeným podvozkem).
Do dílu 53 vlepte výztuhu 54, celek přilepte k šachtě podvozku 34, tu slepte a vlepte ji do přední části dílu 26. Přední část trupu dokončete přilepením chlopně 35 a pokračujte slepením pilotního prostoru.
K dílu 36 přilepte skla 37, horní díl 38 a chlopně 39. Tento celek dokončete přilepením dolní části 40 a chlopně 41.
Z dílů 42, 43 a 44 slepte špičku (pokud stavíte model s vytaženým podvozkem, vlepte do ní zátěž v podobě olůvka nebo kousku plastelíny) a celou ji přilepte k chlopni pilotního prostoru 41. Nyní tento celek přilepte k přední části trupu na chlopeň 35 a celou přední část přilepte ke střední části trupu na chlopeň 23. Dávejte přitom pozor, aby celky lícovaly s naznačenými středovými ryskami v horních částech.
Pokračujte v lepení zadní části trupu. K rozloženým dílům 48 a 49 (které si vyberete podle toho, jaké imatrikulační číslo má letoun, který stavíte) přilepte jejich chlopně 46, 47 a oba boky přilepte k vytvarovanému dílu 45. Tento celek spojte pomocí chlopně 50 a dokončete přilepením spodní části 51 a chlopně 52. K rozloženému dílu 55 přilepte díl 56, díl 55 uzavřete. Zpracujte díly 57, 58, k nim přilepte díly 68 a 69, díly 57 a 58 vytvarujte do mírného oblouku a přilepte je k dílu 55. Celou zadní část trupu letounu přilepte ke chlopni 52. Teď už můžete tuto zadní část přilepit ke střední části trupu na chlopeň 22. Opět dbejte na to, aby lícovaly středové rysky v horních částech dílů.
Samostatně zpracujte směrové kormidlo. K rozloženému a vytvarovanému dílu 59 přilepte díly 62, 63, 64. Na rysku F-F přilepte výztužné žebro 60, doplňte žebírkem 61 a díl 59 uzavřete. Dbejte na to, aby se kormidlo nezkroutilo. Celou směrovku přilepte k zadní části trupu na díly 45 a 55.
K rozloženým dílům výškových kormidel 65 a 67 přilepte na rysky E-E výztuhy 66 a kormidla uzavřete. Opět dávejte pozor, aby se nezkroutila. Hotová výšková kormidla přilepte k zadní části trupu na díly 55, 57 a 58. Kormidla musejí mít mírné vzepětí. Celý trup dokončete přilepením antén 17 a 18 do příslušných prořezů v trupu letounu a pokračujte lepením křídel.
U modelu s otevřenými podvozky po vytvarování hlavních částí křídel 70 a 74 vystřihněte otvory pro hlavní podvozkové šachty a nezapomeňte udělat prořezy pro díly 79. K žebrům 72 přilepte výztuhy 71 a 73. Samostatně zpracujte vlastní podvozkové šachty 75, 76 a hotové je přilepte k rozloženým částem křídel 70 a 74. Teď můžete přilepit žebra 72 s výztuhami 71 a 73. Nejprve ke křídlům přilepte spodní části žeber 72 (směřují zelenou tečkou dovnitř křídel a vzdálenost určí chlopeň na dílech podvozkových šachet 75, 76, ke kterým také žebra přilepíte), potom postupně přilepte spodní části žeber 71, 73 na rysky G-G, do prořezů vlepte díly 79 a celé základní části křídel uzavřete. Lepte postupně nejprve na chlopně dílů 70, 74 a nakonec přilepte horní části žeber 72. Opět dávejte dobrý pozor, aby se křídla nezkroutila. Křídla doplňte drobnými díly 77, 78 a 80.
Samostatně zpracujte kryty vodítek klapek. K dílům 81, 82 přilepte díly 85, dále na výztuhy 83 přilepte díly 84 a hotové horní části natupo přilepte k bokům 81, 82. Obdobně zpracujte zbylé čtyři kryty vodítek z dílů 86, 87, 88 a 89, 90, 91 a přilepte je podle návodné kresby ke křídlům 70 a 74. Hotová křídla přilepte k trupu na díl 5, ustavte je nastrčením na osy 25. Dbejte na to, aby měla mírné vzepětí.
Slepte motorové gondoly. K dílům 92 a 93 přilepte chlopně 95, do prořezů vlepte díly 94 a díly 92, 93 uzavřete. K těmto celkům přilepte čela 108 podle toho, kterou variantu letounu stavíte buď v letu s roztočenou turbínou, pokud si chcete model pověsit do pokoje (použijete žlutý díl 108), nebo stojící na zemi, potom se turbína netočí (použijete oranžový díl 108), který navíc můžete doplnit plastickými lopatkami turbíny, díly 109. Tyto díly nalepte na díl 108 ještě před nalepením na díly 92 a 93. K dílům 99 přilepte díly 98 a oblepte je díly 96, doplňte chlopněmi 97 a hotové zadní části motorových gondol přilepte k předním částem k chlopni 95. Dále k dílům 100 přilepte chlopně 101, díly 100 uzavřete a doplňte díly 102 a 103. K dílům 104 přilepte díly 105, z dílů 106 a 107 slepte kužely, které přilepte k dílům 105, a takto zpracované celky natupo přilepte k dílům 100. Celou zadní část motorů přilepte k celkům motorových gondol na díly 99. Z dílů 111 a vnitřků 112 slepte ochranné prstence turbín a natupo je přilepte k čelům 108. K držákům gondol 113, 114 přilepte výztuhy 116, nasílení 115, obě gondoly zkompletujte a na vyznačená místa k nim přilepte samotné motory, které ještě doplňte přilepením dílů 117 a 118. Takto zpracované motory můžete podle návodné kresby přilepit ke křídlům 70 a 74.
Pokud jste se rozhodli stavět model jako letící se zataženým podvozkem, přilepte k dílu 26 příslušné díly 156. Model máte hotov. Pomocí nitě jej případně můžete pověsit ke stropu.
Pokud stavíte model jako statický, zbývá vám sestavit podvozky.
Začněte předním podvozkem.
Do šachty 34 vlepte dveře 131, 132 podle toho, jaké imatrikulační číslo má model, který stavíte. Pokračujte zpracováním podvozkové nohy. Špejli 119 oblepte dílem 120 a doplňte páskem 121. Díl 122 naviňte na špendlík, slepte, doplňte čely 123 a špendlík vytáhněte. Hotový náboj přilepte k dílu 120. Přední podvozkovou nohu dokončete přilepením dílů 128 a 130. Z dílů 124, 125, 126 a 127 slepte kola a pomocí osy 129 je upevněte k podvozkové noze. Osu 129 přilepte na jedné straně k vnější části kola 126 napevno. Hotový přední podvozek vlepte do podvozkové šachty k dílům 53 a 54.
Poslední prací je sestavení hlavního podvozku.
K rozloženým dílům 134 a 135 přilepte díly 136 a 137. Do dílů 138 udělejte nejprve otvory špendlíkem, oblepte jimi díly 134, 135 a po proschnutí pomocí špejle seříznuté do špičky otvory zvětšete na potřebný průměr. Špejle 139 oblepte díly 140 a doplňte pásky 141, 142, 143 a díly 145. K takto zpracovaným podvozkovým nohám přilepte nosiče kol z dílů 134, 135, 138 a díly 144. Dávejte pozor, abyste díly 145 měli natočené ve správné poloze pro pozdější přilepení krytů 146 a 147. Orientujte se podle návodné kresby. Kola slepíte z dílů 151, 152, 153, 154 a pomocí osiček 155 je upevněte k nosičům 134 a 135. Osy opět k jedné vnější straně kol 153 přilepte napevno. Hlavní podvozkové nohy podle návodné kresby ještě doplňte kryty z dílů 146, 147 a 148, které přilepte na díly 145. Nyní do podvozkových šachet 75, 76 přilepte díly 133 a vzpěry 149, 150. Hotové podvozkové nohy nejprve vlepte do otvorů v šachtách 75, 76 a po řádném proschnutí k nim natupo přilepte vzpěry 149 a 150.
Tím je model boeingu hotov. Věříme, že se vám práce povedla a model obohatí vaši sbírku letadel.