Motocykl Čechie - Böhmerland 1927

Motocykl Čechie - Böhmerland 1927
Sdílej
 
Patrně nejdelší sériově vyráběný motocykl světa vznikl v Čechách roku 1925. Vystřihovánka, kterou vám předkládáme není rozhodně jednoduchá, proto ji doporučujeme hlavně těm, kteří mají již dost zkušeností ze staveb papírových i jiných modelů. Předpokladem pro úspěšné postavení modelu je značná míra pečlivosti a hlavně i trpělivosti, neboť model obsahuje velké množství dílů, zpravidla velmi drobných.

Patrně nejdelší sériově vyráběný motocykl světa vznikl v Čechách roku 1925. Jeho tvůrce amatérský konstruktér a vášnivý obdivovatel motocyklů Albin Hugo Liebisch jej vyvinul ve své továrně na spřádací stroje v Krásné Lípě. Motocykl nese invenční pečeť svého tvůrce v podobě mnoha zajímavých a na svoji dobu neobvyklých technických konstrukcí. Za 14 let výroby (skončila v roce 1939) vzniklo celkem pět různých typů počínaje jednomístným a konče až čtyřmístným strojem pro armádu v kombinaci se sajdkárou. Klasickým strojem se stal třímístný cestovní motocykl určený pro velké "rodinné túry". Vzorně zrekonstruovaný motocykl, který se stal předlohou pro naši vystřihovánku, vlastní pan Antonín Šimůnek z Plzně. Motocykl byl vyroben v roce 1927a jeho délka činí včetně schránky na nářadí neuvěřitelných 3,5 metru. Pohonnou jednotku tvoří motor OHV o objemu 600 ccm a výkonu 16 k. Poskytoval a stále ještě poskytuje cestovní rychlost až 95 km v hodině. Motor se mohl plnit jak benzinem, tak petrolejem a jezdil dokonce i na zahřátou naftu. Motocykl se prodával hlavně v severních Čechách. Pár kusů se dostalo do Německa. Do dnešních časů se jich dochovalo z původního množství vyrobených asi 1500 kusů necelých osmdesát. Většinu strojů vlastní čeští sběratelé, kteří tomuto vysoce ceněnému motocyklu věnují odpovídající péči a zúčastňují se pravidelných veteránských srazů, kde sklízí zaslouženou pozornost také díky nezvyklé výrazně barevné kombinaci žluto červeného či zelenožlutého nebo černožlutého nátěru motocyklu. Po válce se ještě Liebisch pokoušel, ale již mimo naše hranice, vyrábět nejdelší motorový skůtr, ale již neúspěšně.
Vystřihovánka, kterou vám předkládáme není rozhodně jednoduchá, proto ji doporučujeme hlavně těm, kteří mají již dost zkušeností ze staveb papírových i jiných modelů. Předpokladem pro úspěšné postavení modelu je značná míra pečlivosti a hlavně i trpělivosti, neboť model obsahuje velké množství dílů, zpravidla velmi drobných (vystřihovánka sestává z cca 300 samostatných papírových součástí). Aby byl motocykl co nejvěrnější je navržen v měřítku 1:16. Při této velikosti (22 cm délky) bylo možné propracovat mnoho prvků do maximální podrobnosti ovšem za cenu velké pracnosti. Model je v zásadě navržen jako samostatná rámová konstrukce, kterou si bude muset modelář vyrobit podle přiložených konstrukčních schémat (obr. 2 - rám není součástí papírové vystřihovánky)doplněná papírovými díly, které jsou obsahem vystřihovánky. Rám je možné zhotovit různými způsoby - z dřevěných špejlí, papírových navinutých trubek (viz model německého flaku ABC č. ), ale také spájením z drátů příslušného profilu - to záleží na schopnostech a možnostech každého modeláře. Některé díly lze zhotovit i z jiných materiálů než papírových. Můžete kombinovat různé materiály na některé dílčí sestavy. Například je možné vytvořit výfuk, řidítka, oblouk řidítek aj. z lehkého hliníkového drátu či plastikových tyčinek ohýbaných teplem a není podmínkou je vytvářet z papírových trubek, které jsou v některých případech součástí vystřihovánky. Šikovnosti a vynalézavosti se meze nekladou. Také je možné opatřit kovové díly skutečným chromovaným či šedostříbrným povrchem, jehož vytvoření není třeba zkušenému modeláři připomínat. Zde připomínám, že kovové neleštěné díly jsou ve vystřihovánce šedé a chromované díly světle modré.
Aby bylo možné se ve velké změti dílů orientovat, je vystřihovánka opatřena mnoha druhy návodových kreseb včetně detailních sestav. Pokud nenajdete hledaný díl na celkových návodových kresbách (obr. 5), nezoufejte. Jsou tam zpravidla očíslovány jenom ty díly, které nejsou uvedeny v detailních návodových sestavách a nejsou součástí větší skupiny. Motocykl budete postupně kompletovat samostatně zhotovenými celky, pro které jsou detailní návodové kresby vždy k dispozici (viz DET. 1 - DET. 9) . Protože bude nutné správně umístit jednotlivé celky a součásti motocyklu do jeho rámu, budete se muset často řídit pohledovými kresbami, které zobrazují motocykl zepředu z boku i zhora v průčelných pohledech. Skutečná velikost pohledových vyobrazení by překračovala běžnou šířku stránky ABC a proto si tyto pohledy budete muset zvětšit na kopírce do měřítka 1:1 Ve vystřihovánce jsou obrázky pohledů (obr. 1) ve velikosti 65% skutečného modelu. Zvětšovat budete tedy na 154%. Jinými slovy 1,54x.
Složitou a nejčlenitější součástí motocyklu je jeho samotný motor s klikovou skříní. Proto je ještě vystřihovánka doplněna o kompletní kresbu motorové sestavy v měřítku 1:1(obr.3) . Tento plán vám pomůže v lepší orientaci při sestavování motoru. Je nutné připomenout, že musíte pracovat velmi přesně a správné umístění dílů konfrontovat neustále se všemi dostupnými návodovými kresbami. Zejména s pohledovými obrázky zvětšenými na skutečnou velikost. Z tohoto plánu (obr. 1) můžete přímo odměřovat některé míry, které nejsou konkrétně zmiňovány v textové části návodu. Jakýkoliv pracovní úkon pořádně zvažte než jej provedete. Díly nejprve zkoušejte "nasucho", zda opravdu dobře sednou tam kam patří. Malé nedostatky a opravy provádějte pomocí náhradních ploch, které jsou součástí vystřihovánky.
Protože autor počítal s gramáží papíru, na který se vystřihovánky v ABC tisknou, bude nutné některé díly podlepit, někdy dokonce různou tloušťkou kartónu. Z tohoto hlediska jsou díly číslovány s různým podbarvením označení dílu. Světležlutě podbarvená čísla není nutné podlepovat. Jedná se vesměs o malé a drobné dílky, které se v této gramáži lépe tvarují a nevyžadují zpevnění. Modře podbarvená čísla podlepte běžným kancelářským papírem. Některé větší díly lepte lepidlem, které se tolik nevsákne do papíru a nezpůsobí změny ve velikosti dílu. Hnědě podbarvená čísla dílu značí podlepení kartónem jehož tloušťka je uvedena u červené kapky. Tento symbol naznačuje, že se bude díl podlepovat. Podbarvení v hnědožluté kombinaci zase znamená, že z párové dvojice dílu se bude podlepovat na uvedenou tloušťku pouze jeden z nich. Nevybarvená poziční čísla značí materiály, které nejsou papírové (dráty, špejle aj.). Při vystřihování malých dílků používejte pinzetu a nůžky na manikůru. Malé kruhové dílky můžete po podlepení a zaschnutí vyseknout malými děrovači (průbojníky) na kůži. Díly jsou pak čistě zaoblené a přesně kruhové. Při vystřihování drobných ploch uvnitř objektu si také pomáhejte vysekáváním zaoblených částí malými dřevoryteckými dlátky.
Návod je zpracován podle zkušeností autora získaných při konstrukci vystřihovánky. Některé postupy je nutné dodržet. Ty jsou pak v textu uvedeny. Jinde může modelář využít svých zkušeností a návyků. Přesto doporučuji držet se posloupnosti ve stavbě modelu podle návodu a dbát pokynů pro sestavování.
Bezpodmínečně nutné je dodržovat tvar, geometrii a vzájemnou polohu některých konstrukčních prvků. Například při stavbě rámu lepte doporučené dílčí sestavy přímo na kopii konstrukčního schématu. Tím dodržíte přesnou polohu jednotlivých částí. Vytvoření rámu bude asi nejsložitější a nejpracnější fází vystřihovánky. Jeho stavba je popsána v následující stati. Jako podklad pro vyhotovení rámu slouží konstrukční schéma (obr. 2) Poměrně pracné bude i vytvoření přední vidlice s pérováním a řidítky. Cit pro symetrii a rovnoběžnost, souběžnost a kolmost zde budete muset uplatnit v maximální míře . Papírové tvarování není až tak kritické. Jde spíše o pracné slepování mnoha droboučkých dílků. Pozor! Malé dílky lepte nad uklizenou pracovní plochou a nad čistou podložkou (papír, sololitová deska aj). Ztráta droboučkého dílku na podlaze znamená obtížné hledání s malou pravděpodobností úspěšného nálezu. Ztráta nad kobercem je hotovou katastrofou. Takový dílek již nelze vůbec nalézt. Proto pracujte obezřetně a soustředěně. V opačném případě si kupte raději několik čísel ABC s vystřihovánkou Čechie do zásoby (obsah pak můžete věnovat kamarádům, kteří zatím ABC nečtou). Ale dost "výhrůžek". Při dodržení všech zásad se dá model slepit celkem bez obtíží.
K lepení používejte běžných disperzních lepidel, se kterými máte dobrou zkušenost. Některé díly budete lepit vteřinovým lepidlem (pozor na nevyzpytatelný únik lepidla na nelepenou plochu - to je pak zkáza). Dobře se osvědčilo lepidlo ALTECO SUPER GLUE (žlutočerveno černý obal), které rychle tvrdne.
Protože je vystřihovánka určena zkušeným modelářům "papíráků", jsou chlopněmi opatřeny jen ty díly, kde jsou nezbytné. Malé díly budou lepeny natupu bez chlopní . U mnoha dílů jsou spojovací chlopně delší než je nutné. Je to proto, že se dají od dílu odstřihnout a použít pro spojení dvou koncových částí s podloženým stykem bez znatelného "schodu". Značení ohybů je uplatněno pouze tam, kde je tvarování nejisté. Tradičně černý trojúhelník značí ohyb do rubu, bílý do líce tisku. Značka znamená, že se z dílu stočí plná trubička. Značka znamená vykroužení dílu či vytvoření válcového tvaru. Nutné poznámky jsou vždy připojeny k příslušnému dílu. Nezapomeňte, že některé díly mají naznačený lesk. Dbejte tedy, aby ta strana součásti, na které je lesk byla obrácena do správné polohy (připomínka: lesk se vytváří zejména ve vrcholech zaoblení na osvětlené straně).
Na závěr přípravných prací se chci ještě zmínit o povrchové úpravě modelu. Pokud budete chtít zachovat původní charakter povrchu jako u skutečného motocyklu provádějte povrchové úpravy některých sestav před sesazením. Např. rám lakujte či stříkejte ihned po jeho dohotovení. Motor, karburátor a převodovku natřete či olepte kovovými samolepícími fóliemi (pokud tak chcete činit) před umístěním do rámu. Blatníky, nádrž apod. lakujte před vlepením do rozestaveného modelu. Kožené sedačky vůbec nelakujte. Snažte se vždy povrchovou úpravou vystihnout správnou podstatu originálního materiálu. Povrchovou úpravu si raději vyzkoušejte na nečisto na podobném papíře, na jakém byla vystřihovánka vytištěna.
Autor strávil nad konstrukcí vystřihovánky cca 350 hodin, proto se rozlučte s představou, že model postavíte za krátkou chvíli. Ta chvíle bude obnášet několik dnů a bezesných nocí vytrvalé práce, která však přinese kýžené ovoce v podobě opravdu realisticky vyhlížejícího modelu. Tak tedy ještě jednou obrňte se značkou dávkou trpělivosti, sežeňte si moře volného času, zavřete se do své pracovny a pusťte se do práce. Stanete se skutečnými konstruktéry. Motocykl budete "montovat" tak, jak to činil Liebisch a jeho mechanici před více než sedmdesáti léty. Tak vám držím palce.

NÁVOD K SESTAVENÍ
Návodné kresby:

1. Sestavení rámu motocyklu (obr. 2):
Je velmi pracnou operací náročnou na přesnost a trpělivost. Na kvalitě vyhotovení této části modelu závisí zdárné dokončení vystřihovánky. .Autor nabízí 2 verze řešení vyhotovení rámu. Z dřevěných špejlí nebo z papírových stočených trubek . Díly pro vytovení papírových trubek nejsou součástí vystřihovánky. Můžete si je ale stočit sami na průměr 2,5 mm ze žlutého papíru (seženete v kopírovacích centrech). Autor vystřihovánky použil v prototypu špejlí, které předem obrousil na průměr 2,5 mm. Zaoblené části rámu lze vytvořit postupným slepením nařezaných segmentů podle přiložené šablony. Jako ideálním lepidlem pro spojování se ukázalo vteřinové lepidlo Alteco Super Glue. Spoje rychle tvrdnou a jsou velmi pevné, navíc lze některé nedostatky spoje napravit tmelem z kapky vteřiového lepidla zaplněné dřevěným prachem (získáme ostrouháním části špejle na středně hrubém pilníku)či mletou křídou. Takový způsob tmelení je po dobrém zaschnutí (cca 30 min.) snadno brousitelný smirkovým papírem. Celý rám se pak dá velmi dobře opracovat včetně zaoblení. Kompletně sestavený rám je možné celý přestříkat nebo natřít žlutou barvou (odstín zvolte podle odstínu na papírových dílech vystřihovánky) a po zaschnutí barvy pokračovat v další stavbě. Konstrukce je pevná a není náchylná ke kroucení.
Papírové trubky dělají z modelu skutečný "papírák". Lehce se řezají žiletkou, dobře se lepí disperzí, ale nelze docílit tak kvalitních zaoblených křivek a dokonalého povrchu. Většinu dílů rámu odměříte přímo z plánu (obr. 2), některé díly jsou uvedeny ve sklopené poloze zvlášť. Rám se sestavuje z několika dílčích sestav, které jsou v plánech rozlišeny barevně. Před lepením si okopírujte konstrukční schéma rámu (obr. 2). Okopírovaný arch podložte rovnou tvrdou deskou (zabroušenou skleněnou tabulkou apod.) a kousky lepicí pásky jej připevněte k desce. K němu budete přikládat jednotlivé díly a ořezávat je na správnou délku včetně okosení. Abyste okosení lepe viděli je protaženo čarou mimo spoj. Při sestavování rámu ze špejlí je možné slepovat některé části rámu přímo na plánech. Pokud se k papíru přilepí, odříznou se pak žiletkou a obrousí smirkem . Tento způsob zaručuje maximální přesnost sestavení. Zaoblené díly sestavujte z jednotlivých segmentů, které nařežete ze špejlí nebo stočených trubek tak, že příslušnou šablonu vystřihnete a přiložíte ke špejli nebo k trubce (ke špejli ji můžete fixovat lepidlem). Pak opatrně odřezáváte jednotlivé segmenty. Vedle šablony je znázorněn tvar, který máte ze segmentů slepit. Při sestavování rámu pozorně sledujte návodovou kresbu,a kontrolujte správnou geometrii. Spěch se nevyplácí. Autor rám sestavoval včetně tmelení, broušení a barvení 15 hodin. A nyní k vlastnímu sestavení rámové části. Oproti papírovým částem vystřihovánky jsou díly rámu označeny písmeny. Nejprve slepte horní část rámu - značeno červeně. Slepte lomené boky A. Pak sestavte ze segmentů 2 půlkruhové oblouky. Po zaschnutí je přilepte k oběma bokům horního rámu a vlepte střední rozpěru C. Než lepidlo zcela zatvrdne zkontrolujte rovinnost (pozor na "vrtuli"). Pokračujte sestavením spodní části rámu - značeno modře). Opět nejprve sestavte boky B vyjma šikmé přední vidlicové části. Ze segmentů slepte dva přední čtvrtkruhové oblouky s krátkým rovným přechodem a přilepte je do přední části obou bočnic. Zadní část bočnic ukončete stejným půlkruhovým obloukem O jako je u horní části rámu. Pak vlepte dvě vodorovné střední rozpěry C a dvě zadní kolmé vzpěry D . Zkontrolujte kolmost obou bočnic k rovině podložené desky. Nyní na dvě příčné vodorovné rozpěry C přilepte přesně uprostřed dva sloupky. Přední sloupek E sestavíte podle uvedené šablony. Zadní F je pouze zkrácená část špejle - opět prověřte kolmost sloupků ze všech stran. Dolní a horní sestavu před slepením vytmelte směsí vteřinového lepidla a jemných pili či práškové křídy a po zaschnutí dotvarujte pilníčky a smirkovými papíry. Před slepením dolní a horní části rámu prověřte zda jsou konce svislých sloupků a vzpěr D v jedné rovině. To zjistíte tak, že dolní část rámu (vyznačeno v plánu modře) obrátíte konci sloupků na rovnou desku a uvidíte který sloupek a kolmou vzpěru bude třeba zakrátit (boky rámu musí být stále kolmé k podložce). Zkracujte opatrně a ostrou žiletkou. Po této úpravě slepte k sobě horní a dolní část rámu. Než lepidlo zatvrdne upravte případné nedostatky v souměrnosti, kolmosti a rovinnosti . Podle šablony vytvořte přední vidlicovou vzpěru G slepením ze dvou oříznutých špejlí. Než vidlice zaschne vytvořte dvě zaoblené části rámu H. Nyní přilepte vidlici na volné konce vyhnutí spodní části rámu. Dbejte aby úhel napojení odpovídal vyobrazení v pohledovém plánu (dočasně můžete mezi přední oblouk horní části rámu a spojení vidlice vlepit distanční vložku z kartónu, kterou po zatvrdnutí lepidla vyříznete žiletkou). Pak přilepte k oběma předním bokům rámu zaoblení H přesně podle průčelných pohledů. Střed tohoto zaoblení tvoří díl J vložený do rozvidlení G. Ten slepíte ze segmentů podle připojené šablony a vlepíte do rozvidlení tak, aby oba konce plynule navazovaly na boční zaoblení H. Nyní skružte na špejli o průměru 2,5 mm pouzdro uložení osy řidítek 1. Konec zalepte a stáhněte ze špejle. Opatrně zakápněte oba konce pouzdra vteřinovým lepidlem, aby se vinutí nerozvinulo. Zaschlé pouzdro přilepte ke konci rozvidlené části rámu a okamžitě zkontrolujte správný úhel připojení - musí být přesný, aby později vložené přední kolo nedrhlo blatníkem o vyvedení výfuku, nebo naopak netrčelo moc vpředu či dokonce "nešmajdalo" do strany . Zbývá ještě vlepit zesílení držáku pouzdra řidítek ze segmentu K a rovné části L. Úplně na závěr přilepte vyhotovený rám M pro schránku k zadní části rámu B. Zde si vypomůžete podložkou vysokou 10, 5 mm, kterou podložíte rám M, .Zabezpečíte tak vodorovné uložení . Dbejte, aby rám pro schránku byl v ose rámu motocyklu a mezera mezi horním koncem rámu A a vnitřní zadní stranou rámu M byla 16,5 mm. Pokud se vám vše zdařilo dotmelte defekty a proveďte celkové obroušení pilníky nebo rotačními brousky do mikrovrtačky a dohlazení jemnými smirky. Zbývá jen nabarvit či nastříkat rám na žluto (pozor při stříkání na pouzdro ložiska řidítek 1) a můžete pokračovat v další práci na motoru.
2. Setavení motoru (DET. 1 a obr. 3):
Klade velké nároky hlavně na trpělivost . Postupujte přesně podle návodu a sledujte stále detailní návodovou kresbu DET. 1. Nepokoušejte se motor sestavit celý, nedostanete jej pak do rámu. Motorová hlava se bude přilepovat až po vsazení klikové skříně do rámu. Některé malé dílky, podlepené lepenkou na tl. 2 mm je dobré olepit na bocích přiloženými proužky příslušného odstínu barvy. Někdo vystačí s pouhým zatónováním správným odstínem vodových barev. Proužky jsou však lepší. I retuš hran doporučuji provést před vložením motoru do rámu. Tam, kde nejsou chlopně nezbytné (u válcových dílů) nejsou součástí vystřihovánky, ale je možné si je dodělat. Nejsou však praktické u opravdu malých dílků. Stěna slepeného válce bez chlopní lépe drží tvar a dobře se lepí ke svým kruhovým podstavám.
A nyní k vlastní práci. Vystřihněte plášť uložení klikové hřídele 4 a vytvarujte jej přibližně do zaobleného tvaru podle dílu 5 či 6. K bokům 5 a 6 jej začněte lepit od horní rovné plochy pomalu a postupně. Po slepení celé klikové skříně ji položte na jeden z boků a lehce zatíženou nechte dobře proschnout. Mezitím budete pracovat na vysunuté části převodovky. Díl 7 opatříte pláštěm 8. Pozor! plášť přilepte tak, aby plocha na kterou přijdou přilepit díly 16 - 17 přiléhala k místu v díle 7 kam bude přilepen díl 18. Opět tento díl lehce zatižte, aby nebyl zkroucený. Dále budete pokračovat na malé sestavě olejového čerpadla. Na díl 9 přilepte trubičku 10. Pod ní a k dílu 9 přilepte trubičku 13 předem opatřenou čely (hnědou části do směru jízdy - viz náv. kresba). Na díl 14 přilepte víčko 15, proveďte případnou retuš boků vodovými barvami (šedě) a tento celek přilepte na horní část trubičky 13 a k boku osičky 10. Vzniklý celek můžete přilepit do vyznačeného místa v dílu 7. Na díl 7 ještě přilepte válcový díl 11 a osu 12 pro pedál 57 (ten zatím nepřilepujte). Pokračujte sestavením víka převodovky alternátoru. K vystřiženému dílu 16 přilepte druhou stranu 17 a k bíle ploše dílu 16 přilepte čelo 18. Pak můžete tuto sestavu přilepit k boku pláště 8 a na vymezené místo v dílu 7. Volné boky můžete olepit přiloženým šedým proužkem 19. Vysekněte děrovačem podlepené víčko 20 a přilepte je na vyznačené místo v dílu 18. Dále přilepte ke klikové skříni 4 upevňovací držáky motoru 21 a 22, jejichž boky doplňte proužky 21A, 22A. Dbejte na správné umístění držáků na klikové skříni (viz návodová kresba obr. 3)). Vypracujte válečky pro šroubové spojení klikové skříně z dílů 23 (které opatříte z obou stran kruhovými čely) a pak je postupně přilepíte do vyznačených míst na klikové skříni 4. Rozpracovanou část motoru nechte dobře zaschnout a mezitím můžete pokračovat na sestavět dynama a jeho elektropříslušenství. Vypracujte plášť 26, k němuž přilepíte sestavenou část 27 a trubku s víčkem 28. Držák 24 přilepte k podstavci 25 a celek vlepte na klikovou skříń tak, aby se bok dotýkal boku dílu 17. Pak přilepte sestavu dynama (26 - 28) na horní plochu plochupodstavce 25. Ještě doplňte čelo klikové skříně kroužky 29 a 30 Tím je tato část motoru připravena k vsazení do rámu motocyklu. Předem však ještě musíte opatřit rám motocyklu podlepenými nosiči držáků motoru 2 a 3, které před vsazením do rámu opatříte boky 2A a 3A. Nyní se ukáže jak jste přesně pracovali na rámu.Možná bude poněkud obtížné vsadit díly 2 a 3 do rámu. Pokud vám taková situace nastane zkraťte styčné plochy opatrně žiletkou. Velmi bude záležet na přesném umístění těchto nosičů do rámu. Nejprvě přilepte (viz. obr. 2) na správné místo nosič 3. Pečlivě zkontrolujte kolmost k bokům rámu B. Pokud jste si jisti správným vlepením vložte nyní nosič 2 mezi díly rámu E a F tak, aby se dal zatím mezi trubkami posouvat a pak se pokuste do rámu vsadit klikovou skříň. Přední držák 21 na motoru přisuňte k nosiči 3. Dejte klikovou skříň do správné polohy a zkontrolujte zda doléhá držák 22 k zadnímu nosiči 2, který je ustaven podle obr. 2 do střední polohy mezi dolní a horní část rámu. Pokud je vše v pořádku přilepte nosič 2 také na pevno a pak můžete (po dokonalém zaschnutí nosiče 2) klikovou skříň k nosičům přilepit. Stále však kontrolujte, zda jsou boky klikové skříně souběžné s boky B. Spodek klikové skříně by neměl přesahovat přes dolní část rámu B. Pokud se tato operace zdařila, pokračujte v kompletaci motorové hlavy. Ke skrouženému plášti 31 přilepte dolní část 32. Horní část hlavy 31 uzavřete dílem 33 k nemuž přilepíte předem díl 34. Pozor na správné umístění dílu 33 k dílu 31 - sledujte návodovou kresbu DET. 1. Vystřižené držáky čepů ventilů 35 a 36 přilepte na vyznačená místa na dílu 34 (musí být kolmé k základně dílu 34). Před dalším postupem bude vhodné nejprve zaretušovat boky držáku správným odstínem vodové barvy. Pak vysekněte děrovačem podlepené nákružky 38 a 37, jejichž boky můžete olepit proužky 37A a 38A Hotové nákružky přilepte do vyznačených míst držáků 35 a 36 (sledujte návodovou kresbu DET. 1). Vypracujte čtyři osičky 39 a přilepte je do vyznačených míst mezi vnitřní boky dílů 35 a 36. K oběma krajním osičkám přilepte uprostřed úchyty ventilů 40. Budou mít mírný sklon směrem dolů (viz návodová kresba obr. 3). Z tenkého drátku (např. vývody nepotřebného miniaturního odporu, kondenzátoru apod.) cca 0,3 mm v průměru vytvořte natočením na vhodnou osičku (hřebíček) 2 ks pružiny 41. malými štípačkami odstřihněte příslušnou délku pružiny, kterou vlepíte mezi úchyty ventilů 40 a kruhová místa v dílu 33. Použijte kapku vteřinového lepidla. Dále vlepte podlepený díl 43 do skrouženého pláště 42. Pozor! Vyboulené části pláště 42 přiléhajíí k bokům dílu 43 v místech kde jsou znázorněny šrouby. Celek pak přilepte do vyznačené části v motorové hlavě 31.
Skružte díl 44 a přilepte jej na opačnou stranu motorové hlavy směrem šikmo dolů. Vystřihněte a slepte k sobě obě poloviny dílů 45 a přilepte je v mírně šikmé poloze (viz obr. 3) k k nákružkům 38. Opatřete je válečky 46. V této fázi stavby přilepíte hotovou sestavu motorové hlavy ke klikové skříni 4. Pozor! Motor se musí volně vejít mezi trubky rámu C a na pravé straně motorové hlavy (ve směru jízdy) musí být mezi ním a rámem mezera 1 mm, jinak vám nepůjdou protáhnout tyče 47 od vaček k k napojení ventilů. Naposledy zkontrolujte zda je hlava v obou směrech svislá. Nyní vypracujte spojovací tyče hlavy s klikovou skříní 4 a seřízněte je žiletkou podle připojené kresby. Pinzetou je přilepte k vyznačeným místům na klikové skříni 4 tak, aby se svisle dotýkaly šikmé části motorové hlavy 32. Vypracujte spojovací tyče ventilů a vaček 48. Pozor musí mít průměr do 1 mm. Můžete použít i drátek cca o 0,8 mm v průměru (od kondenzátoru či většího odporu). Tyče zakraťte na rozměr, který vám vznikl mezi válečky 46 u držáků ventilových hřídelů a horní plochou dílu 8. Spodní část tyčí oviňte nákružky 49 a horní část díly 50 (viz náv. kresba). Podložku 51 přilepte na levou stranu klikové skříně 5. K podložce přilepte ozubené kolo 52 a zkontrolujte zda nepřečnívá vnější část rámu motocyklu. Mělo by být v jedné rovině s pomyslnou plochou boku rámu. Skružte vnitřní část zapalovací svíčky 53 a olepte ji nákružkem 54. Celou svíčku přilepte na vyznačené místo v hlavě motoru 33 mírně šikmo směrem ven. Obdobně vypracujte záložní zapalovací svíčku z dílů 55 a 56. Tu přilepíte do vyznačeného místa na kroužku 30 v čelní části klikové skříně 4. Teprve nyní můžete k hřídelce 12 na pravé straně převodovky přilepit pedál 57(nejlépe vteřinovým lepidlem - sledujte návodovou kresbu). Nyní opatříte motor vstřikovací jednotkou s karburátorem a sáním vzduchu. Tu vytvoříte jako samostatný celek, který pak přilepite k zadní straně motoru. Bedlivě sledujte návodovou kresbu (obr. 3 a DET.1). Z dílu 58 vytvořte trubičku o průměru 2, 5 mm. Volný konec stočení slepte a po zaschnutí lepidla nařežte ostrou žiletkou z trubičky podle přiložené šablony jednotlivé segmenty. Ty pak opatrně přilepíte k sobě tak, aby vám vznikl vyobrazený tvar potrubí. K spodnímu okraji potrubí přilepte jeho pokračování 59 (černým pruhem ven). Do prostřed potrubí 59 (na jeho horní plochu) přilepte trubičku 60 opatřenou víčkem 61 a čepičkou 62. Na vyhotovenou trubičku 63 přilepíte nákružek 64 a celek přilepíte kolmo k trubičce 59 (na spodní stranu) tak, aby vzniklo křížení s díly 60 - 62 (viz obr. 3). Vypracujte nádobku 65 a přilepte ji k boku křížení trubiček podle návodové kresby. Zbývá ještě slepit nasávání vzduchu z dílu 66, který přilepíte na volný konec trubičky 59a osadit vyztužující žebro 67, které vlepíte do přední části potrubí 58. Tímto úkonem jste zdárně dokončili celou motorovou jednotku, ke které později připojíte hadičky , kabely a samozřejmě výfuk. Ale o tom až v dalších částech návodu.
3. Kompletace převodovky (DET. 2):
Na vystřižený díl 68 přilepte nejprve podlepenou zadní část 69, nákružek 72 a váleček 75 s páčkou 76. Pak k dílu 68 dílu přilepte obvodový plášť 71 a a převodovou skříň uzavřete dílem 70. Poté přilepte k plášti 71 nákružek 80 a čep 77. Dále pracujte na sestavě startovacího pedálu. Osu pedálu vytvoříte skroužením osy 73, kterou zesílíte na straně připojení k převodovce navinutým proužkem 74. Takto hotovou osu přilepte do vyznačeného místa v dílu 68. Slepte k sobě obě poloviny ramena pedálu 81 k němuž přilepíte šlapku 82. Celek přilepíte k ose 73. Dále budete pokračovat kompletací řadicí páky.Ta sestává ze základního dílu 84, který zesílíte u rukojeťové části kroužky 85 a opatříte čepem 86. Správné nasazení páky a sklon zkontrolujte podle pohledové návodové kresby (obr. 3). Zpracujte táhla páky 78 a 79, které přilepíte ke konci dílu 83, skříňce převodovky a čepu 77 - sledujte návodovou kresbu DET. 2 Zbývá ještě opatřit převodovku ozubenými koly 87 a 90, které spojíte podložkami 88 a 89 a celek přilepíte na vyznačené místo v dílu 70. Hotovou sestavupřevodovky přilepte zespoda k nosiči 2. Nakonec ještě překontrolujte zda je převod 90 svoji svislou plochou na úrovni osy spodní části rámu motocyklu (měl by být v jedné úrovni s převodem 52 - zásadně jej nesmí přečnívat).
4. Kompletace předního sedadla (DET. 3):
Je poněkud náročnější na sesazení drobných papírových a drátěných dílů, které vyžadují určitou míru trpělivosti. Nejprve přilepte k části sedadla 92 podlepená ztužující čela 93 a 94. Slepte vykroužené poloviny horní části sedadla 95 k sobě a přilepte hotový díl oběma delšími stranami (jsou opatřeny chlopněmi) k dílu 92. Pak přilepte přední a zadní zaoblení dílu 95 k čelům 93 a 94 (přední polovina sedačky má mírný spád šikmo dolů k přednímu kolu - viz obr. 1). Dbejte, aby měla sedačka naprosto rovnou spodní část. K spodku sedačky přilepte pružinu 96 vytvořenou z drátu tl. 0,3 mm, kterou vytvoříte obtočením drátu kolem vhodné kulatiny. Nyní vypracujte pravý a levý nosič sedadla 97. Vytvarujte je podle připojeného vyobrazení. Pak oba nosiče přilepte k spodní části sedadla 92. Z drátu tl. 0,5 mm vytvořte střední rozpěru 98 (drát přehnete na obou koncích horní části rámu motocyklu a přebytečné části odstřihnete), kterou natřete na černo a připevníte k podpěrám 97 objímkami 99. Střední rozpěra dosedá na spodní část pružiny 96. Z drátu 0,3 mm vytvarujte podle připojeného vyobrazení boční rozpěry 100, opět je natřete načerno a vlepte je vteřinovým lepidlem do vyznačených kruhových míst v nosičích 97. Obdobně si počínejte při vlepování podélného odpružení 101, které vytvoříte z šedé režné nitě. Takto zhotovenou přední sedačku přilepte oběma nosiči na horní rám motocyklu. Přesné umístění proveďte odměřením z pohledové kresby 1:1 - obr. 1.
5. Kompletace zadní sedačky se záložními nádržemi (DET. 4):
Podlepte horní polovinu sedačkového rámu 102 kartónem. Po zaschnutí vystřihněte jeho vnější obvod a na rubovou stranu přilepte spodní část rámu. Po opravdu dokonalém proschnutí opatrně vyřezávejte či vysekávejte bílé vnitřní části rámu (vyřezávejte z horní strany rámu). Je to práce poněkud obtížná, protože je zde předepsáno podlepení kartónem 1 mm tloušťky, ale vyplatí se být trpělivý. Pomáhat si můžete malými kruhovými děrovači na kůže nebo půlkruhovými dlátky na dřevoryt. Rovné části můžete vysekávat malým dlátkem. Po odstranění vnitřních částí je dobré obrousit plochy řezu jemným smirkovým papírem. Než přilepíte na rám další části vystřihovánky, nabarvěte žlutou barvou vnější a vnitřní boky rámu. Poté můžete k rámu 102 přilepit podpěry 103 (vt. lepidlem), které vytvoříte vždy slepením dvou stejných polovin k sobě.Pozor ! Nepřilepte k sobě ale dolní chlopně. Neslepené chlopně podpěr rozevřete kolem špejle a přimáčknutím obou chlopní na špejli vytvoříte zaoblené vidlicové rozevření, kterým pak přilepíte sestavu zadní sedačky k rámu motocyklu. K vnějším stranám podpěr přilepte držáky 104 záložních nádrží . Zkontrolujte zda jsou všechny čtyři podpěry kolmé k sedačkovému rámu (v obou směrech). Zatím můžete tento díl odložit stranou. Pokračovat budete na vlastním sedadle. Díl 110 podlepte kartónem na tloušťku 2 mm a po zaschnutí obruste jemným smirkovým papírem horní obvodovou hranu sedačky do mírného zaoblení. K této straně pak přilepíte kožený sedák 111, který se budete snažit přilepit k zaoblení obvodové hrany na díle 110. Pomoci si můžete navlhčením (štětečkem) obvodu sedáku. Výsledkem pak bude celkem realisticky vyhlížející sedačka. Pak můžete přilepit spodní část sedačky 112. Nakonec opatříte obvod sedačky páskem 113 (přebytek pásku odstřihnete). Nechte sedačku zaschnout a vypracujte zatím nosný rámek pod sedačku 108. K hotové sedačce přilepte zespoda do vyznačených míst 4 vzpružiny 109 vytvořené z drátu tl. 0,3 mm a držák 114, jenž vytvoříte podle připojeného vyobrazení z drátu tl. 0,5 mm. K volným koncům vzpružin přilepte rámek 108. Celek pak přilepte k sedačkovému rámu 102. Vypracujte držáky zadního blatníku 105 a 107. K držáku 105 přilepte ještě plaketu 106 (členství v rakouském automotoklubu ) a oba držáky přilepte (pevně vt. lepidlem) na spodní část rámu 102. Nakonec vypracujte záložní nádrže benzinu z dílů 115 a 116. Dbejte, aby naznačené lesky kónických dílů navazovaly na lesk červené válcové části. Nádrže doplňte uzávěry 117. Obě nádrže přilepte k nosičům 104 tak, aby nápisy Böhmerland byly na vnější straně. Tento celek zatím nepřilepujte k rámu, dokud nebude do rámu umístěna zadní skříňka na nářadí. Přilepovat ho budete současně s vlepovánímí zadního blatníku.
6. Kompletace zadního kola (obr. 4- řez 2):
Nejprve zkompletujte zadní blatník. K bokům 118 přilepte střední část 119. Pak přilepte k v nějším bokům 118 vnitřní boky 120 a nakonec vnitřní střední část 121. Dokud je blatník vlhký od lepidla náležitě jej vyformujte do žádaného tvaru a pak jej odložte stranou. Blatník použijete až při sesazování zadního kola s nosičem zadní sedačky a nádrží a skříňky na nářadí. Dále budete pokračovat sestavením vlastního kola. Slepte k sobě paprsky kola 122 a 123. Než lepidlo zaschne vytvarujte jednotlivé paprsky do zaobleného tvaru (viz návodová kresba obr. 4). Pak tento díl, který vytváří disk kola vlepte mezi dvě obruče 124. Při vnějším obvodu přilepte na straně dílu 122 výztužný kruhový pásek 125 (pásek nelepte po obvodě disku). Pak kolem tohoto pásku stočte a slepte ráfek 126. Lepte lepidlem, které pomaleji zasychá, abyste mohli provést korekci spojení po celém obvodě než lepidlo úplně zaschne. Aby po zaschnutí lepidla nebyl disk zkroucený, položte celou sestavu naplocho na rovnou desku a mirně ji zatižte (skleněnou destičkou). Mezitím budete pracovat na pneumatice. Než vyříznete z dílů 127 vnitřní část s ostatními díly orýhujte kružítkem se vsazenou zaoblenou jehlou kolem dokola střední část obou boků pneumatiky (jehlu nasadíte v místě šipky). Boky 117 pak vystřihnete a prohnete do vnějšího zaoblení. Dálší postup je následující: Slepte nejprve jeden bok pneumatiky 127 s obvodovým pláštěm 128. Pak tuto zpracovanou stranu pneumatiky přilepte k obvodu ráfku 126. Následně přilepte druhý bok pneumatiky k volné straně ráfku 126 a nakonec dolepte bok s obodovým pláštěm. Nyní ještě zbývá zhotovit buben 129 opatřený ozubeným kolem 130. Pozor! Buben k disku nelepte (bude se na ose otáčet nezávisle na kole). Do vyznačeného místa v ploše ozubeného kola přilepíte držák brzdové páčky 131 s vlepenou páčkou 132 (viz návodová kresba obr. 1 a obr. 4). Na opačnou stranu disku přilepte nábu 133. Nyní vytvořte vrtáčkem nebo rozžhavenou jehlou otvory pro zasunutí osy kola 134. Obdobně pak budete lepit přední kolo. Do zadní části rámu motocyklu vlepte trojúhelné nosiče osy zadního kola 135 (nejlépe vteřinovým lepidlem), ve kterých nejprve vytvoříte otvory pro zasunutí osy kola. Před zasunutím kola do rámu zkontrolujte zda maximální šířka středu kola od náby po ozubené kolo není větší než vnitřní světlý rozměr rámu v místě osy kola. To zjistíte tak, že na osu kola (špejle) nasunute kolo a buben a posuvným měřítkem zjistíte žádaný rozměr. Správně by vám měla zůstat vůle na každé straně cca 0, 6 mm. Pokud zjistíte, že naměřená šířka kola je větší a kolo nepůjde zasunout do rámu, budete muset ostrou žiletkou odříznout nábu 133 a zkrátit ji o potřebnou část a opět ji přilepit na původní místo. Lepší bude, pokud toto prověříte ještě před přilepením náby. Kolo nasadíte do rámu tak, aby vypouklá část disku byla na levé straně motocyklu (ve směru jízdy). Pak prostrčíte osu otvorem levého držáku 135, nasunete buben 129 (ozubeným kolem ven), prostrčíte osu bubnem, kolem a nakonec vystrčíte osu pravým držákem 135. Na obou stranách držáku 135 upravte délku přečnívající osy na 1 mm a osy zafixujte v držácích. Pozor! Musí se otáčet kolo i buben 129(nezávisle na sobě). Tím jste hotovi s další náročnou operací. Obdobně pak budete lepit přední kolo.
Dále pokračujte zhotovením skříňky na nářadí. Nejprve vytvarujte plášť 136. Pak k plášti přilepte oba vnitřní boky 137 a nakonec vnější boky 138. Stočte osu držáku dvířek 139, k níž přilepíte držák 140. Celek zatím nelepte na vyznačené místo v plášti skříňky 136. Nezapomeňte! Schránka musí jít prostrčit rámem M. Tuto možnost předem prověřte.Teprve nyní sesadíte zadní blatník , držák zadní sedačky s nádržemi a schránku na nářadí. Postup bude takový: Přilepte komplet rámu zadní sedačky s nádržemi vyčnívajícími chlopněmi 105 a 107 k dílu blatníku 119. Ještě jednou připomínám: Aby se chlopně neodlomily od svého rámu, pořádně je zafixujte ze spoda vteřinovým lepidlem a nechte dobře zatvrdnout. Je to důležité, neboť chlopně jsou přilepeny k rámu jenom na styk. Blatník musí mít vrchol oblouku přesně uprostřed rámu zadní sedačky 102 - viz obr. 1. Pak nasuňte shora blatník nad zadní kolo až nosiče držáku zadní sedačky 103 dosednou na vodorovnou část rámu motocyklu. Urovnejte polohu blatníku vůčí zadnímu kolu a nosiče 103 přilepte definitivně k rámu. Pokud se vám dotkne blatník zadní části předního sedadla můžete jej bodově přilepit k této části. Nyní zespoda nasuňte schránku na nářadí do trubkového nosiče a přisuňte ji k zadní šikmé části rámu motocyklu a zadní část blatníku prostrčte mezerou v schránce na nářadí. Schránku umístěte v rámu tak, aby mohl být blatník ve správné poloze ke svému kolu. Řiďte se pohledovou kresbou motocyklu v měřítku 1:1 - obr. 1. Pokud jste si jisti správnou polohou přilepte schránku k šikmé části rámu motocyklu. Opět jedna rada: Při přilepování raději natřete lepidlem spodní část rámu. Pak na zadní část schránky přilepte držák poklopu (díl 139 a 140). Pokud vše sedí jste z nejhoršího venku. Zbývá ještě doplnit rám motocyklu jeho další výbavou a drobnými doplňky, než se vrhnete na kompletaci přední vidlice, kola a řidítek.
Slepte obě poloviny řetězu 141 k sobě a nalepte řetěz kolem zadního ozubeného kola 130 a ozubeného kola převodovky 87 následně : Nejprve zafixujte jeden konec na horní části převodu 87 vteřinovým lepidlem, pak volný konec obepněte kolem zadního ozubeného kola 130 a opět opatrně zafixujte. Zbylý volný konec přilepte nakonec k spodní části převodu 87. Řetěz mírně vypínejte mezi každým zafixováním. Případný přebytek řetězu odstřihněte. Obdobně přilepte řetěz 91 k ozubeným kolům 52 a 90. Dále pokračujte předními stupačkami. Slepte k sobě obě poloviny stupaček 142. Přední částprohněte přibližně do zaoblení přední části rámu. Lepit stupačky k rámu začnete od lomu v přední části rámu (mezi šikmou přední vzpěrou G a dolním zaoblením B). Špici stupačky přilepíte k vnější spodní straně rámu (před vykrojením). Zbylou čás t (za vykrojením) postupně přilepujte k horní straně této části rámu . Zkontrolujte zda jsou obě přilepené stupačky v jedné rovině kolmé k bokům rámu. Pokud je vše v pořádku nechte lepidlo zaschnout a vypracujte zatím držáky stupaček 144. Pak přilepte k spodním plochám stupaček páskovinu 143 a držáky 144 (ty přilepte i k rámu motocyklu). Dále vypracujte kryt řetězových převodů. Ke krycí desce 145 přilepte na její zadní stranu při obvodě pásek 146 (přebytek opět odstřihněte). Zpracujte kryt druhého řetězu 147 a přilepte jej natupo k zadní straně krytu 146. Sledujte návodovou kresbu obr. 1. Tento celek pak přilepte k převodům 52 a 90. Kryt převodů 145 opatřete ještě na čelní straně mosaznou puklicovou krytkou 148 a 148A, víčkem 149 a brzdovým pedálem 150 opatřeným nášlapnou plochou 153 a čípkem pro zakotvení brzdového lanka 152. Pedál přilepíte ke krycí desce 145 přes podložku 151 (viz. obr. 5). Vypracujte nádržku na olej 154, opatřete ji víčkem155 a vlepte nádržku nad přední držák motoru 3 mezi šikmé vzpěry G rámu motocyklu. Zkompletujte stupačky pro zadního spolujezdce z dílů 156, 157, 158, 159 a 160 - DET. 8. Hotové stupačky přilepte na spodek horní části rámu podle pohledové kresby 1:1. Pokračujte stojánkem - DET. 6. Stočte z dílu 161 trubičku tak, aby se dal její osou provléci ocelový špendlík zbavený hlavičky (skleněné). Na trubičku navlékněte díl 162 do míst, kam ukazuje šipka na díle 161. Žlutá strana tohoto dílu bude směřovat do směru jízdy motocyklu. Do vyznačených míst pak přilepte nožky 163 vteřinovým lepidlem - musí na trubičce držet pevně. Po zaschnutí lepidla natočte díl 162 tak, aby byl kolmo k nožkám a zafixujte jej na trubičce lepidlem. Mezitím, než stojánek zcela zatvrdne přilepte držáky stojánku 164 podle pohledové kresby (obr. 1) na trubky dolního rámu. Lepte opět vteřinovým lepidlem. Barvu rámu pod místem lepení oškrábejte skalpelem, aby byl spoj pevný. Po dokonalém zatvrdnutí lepidla nasaďte stojánek mezi držáky a provlékněte špendlík držáky a osou trubičky 161. Přečnívající konce špendlíku odštípněte a v držácích zafixujte vteřinovým lepidlem. Stojánkem by se měl sklápět k trubkovému rámu motocyklu. Dále zhotovte zadní poznávací značku s osvětlením z dílů 165, 166, 167 a 168. Celek přilepte do středu oblouku rámu motocyklu (vteřinovým lepidlem - na oškrábanou barvu). Vybavení motocyklu doplňte přední benzinovou nádrží, kterou sestavíte z pláště 169 do něhož zespoda vlepíte dno 170 s předem vlepenou přepážkou 171 (černou částí směrem ven). Dbejte, aby bylo dno od spodních bočních okrajů nádrže vzdáleno 2,5 mm (tento okraj tvoří převis přes trubkový rám. Instalaci nádrže dovršíte vlepením plnicího hrdla s víčkem 172. |Ještě přilepte odrazku 173 na střed zadní části rámu M. Na sámý závěr vám zbývá osadit výfuk. Stočte díly 174, 175 a 176 na trubičky. K dílu 174 přiložte šablonu a vyřezejte segmenty. Pak můžete trubičku vytvarovat do zaoblení, jak ukazuje přiloženy tvar oblouku. Místo této trubičky můžete použít i hliníkový drát správné tloušťky nebo plastovou tyčinku, kterou ohnete nad plynovým hořákem. Ke konci spodní části oblouku výfuku přilepte (lepidlo volte podle použitého materiálu) vodorovný úsek 175 a k němu připojte rozšířenou část 176, kterou zakončíte vyústěním výfuku z dílů 177 a 178. Hotový výfuk přilepíte k motorové hlavě v díle 44, dále ho fixujte v dolní části ke stupačce 142 a zadní část přilepte k držáku 179, jenž předem přilepíte k zadní šikmé části trubkového rám motocyklu. Řiďte se pohledovou kresbou v měřítku 1:1 - obr. 1.
7. Kompletace předního kola, vidlice, řidítek a ostatní výbavy (DET. 5, obr. 4, obr. 6):
Nejprve zkompletujte blatník předního kola z dílů 180, 181, 182 a 183. Blatník slepujte stejně tak, jak jste postupovali při sestavování zadního blatníku. K hotové sestavě přilepte držák podpěry 184. Podobně jako zadní kolo budete slepovat i přední , které sestává z dílů 185 - 196. Nezapomeňte, že díl 193 se k disku 186 nelepí. Při kompletaci s vidlicí se pouze nasune na pevnou osu kola. U dílu 194 ještě předem propíchněte naznačený otvor u vyhnutí, kterým později provléknete bovdenové lanko. Sledujte návodovou kresbu viz obr. 4 - řez 1 předním kolem.
A nyní již k vlastní vidlici: Předem je nutné připomenout, že je nezbytně nutné dodržet správnou geometrii všech prvků a symetrii obou stran vidlice. K tomu vám dopomůže pohledová kresba (obr. 6) v měřítku 1:1, kterou si nechte ještě zrcadlově okopírovat. Zachovávejte důsledně následující postup: Nejprve si připravte kulatá párátka o průměru 2 mm a kousek špejle asi 10 cm dlouhé, kterou obrousíte smirkovým papírem na průměr 2,5 mm. Díly 205 a 206 podlepte na uvedenou tloušťku a zatížené je nechte dobře proschnout. Pak vytvořte sestavy O a N podle návodové kresby obr. 6 tak, že nejprve přiložíte podlepené papírové části 205 či 206 na svá vyobrazení na pohledové kresbě, k nim připojíte páratka a špejle, které zakrátíte na správnou délku. U sestavy O nejprve opracujte koncovou část osy řidítek podle vyobrazení, než ji přilepíte k dílu 205. K sestavě N ještě přilepíte na dolní části obou volných konců pouzdra 210 pro uložení osy kola. Nejprve na kousek špejle o průměru osy kola naviňte obě pouzdra tak, aby se po za lepení dala po špejli posouvat. Pak upravte vzájemnou polohu pouzder na špejli tak, aby byla totožná s polohou pouzder na pohledové kresbě. Poté můžete obě pouzdra opatrně přilepit vteřinovým lepidlem ke koncům párátek sestavy N. Ještě zkontrolujte zda je špejle s pouzdry v jedné rovině s plochou sestavy N, pak můžete špejli vytáhnout z pouzder. Spoje ještě posilte vydatnější kapkou vteřinového lepidla a obě sestavy nechte pořádně vytvrdnout. Mezitím si připravíte díly potřebné k vytvoření levé části vidlice. Slepte k sobě obě podlepené poloviny závěsu 197, k němuž přilepíte z obou stran výkyvné držáky 203, které předem slepíte stejně jako u dílu 197. Abyste dosáhly správné vzájemné polohy ltěchto částí, slepte díly opět na podložené zrcadlově obrácené pohledové kresbě přední vidlice v měřítku 1:1(obr. 6) . Do vrcholu páru kyvných závěsů 203 vlepte distanční kroužek 202. Nyní přilepíte kompletní závěs k sestavám N a O tak, abyste dodrželi správnou geometrii a vzájemnou polohu všech prvků. Tohoto dosáhnete následujícím postupem: Připravte si zrcadlově okopírovanou pohledovou kresbu vidlice (obr. 6). Hotový závěs polohově sjednoťte s jeho vyobrazením na pohledové kresbě. Pak k němu přilepte (vteřinovým lepidlem) konce sestav N a O, přičemž kontrolujte vzájemnou polohu těchto prvků zda souhlasí s polohou na vyobrazení a také zda jsou přesně kolmé k závěsu. Dolaďte vše před vytvrzením lepidla a nechte zatím rozpracovanou část proschnout. Dále zhotovte pravou stranu závěsu z dílů 198, 204 a 202, kterou následně připojíte k rozpracované vidlici. Správnou polohu zajistíte opět podloženou pohledovou kresbou, tentokrát originální (ne zrcadlovou). V této fázi ještě zkontrolujte souměrnost, rovnoběžnost a kolmost všech prvků pohledem ze všech stran. Pokud se vám něco nezdá včas odstraňte nedostatky. Později to nebude již možné. Poté přilepte na vnější stranu dílu 203 (do vyznačeného místa) disk ovou část šroubu třecího přítlaku 199 kterou doplníte o válcový dřík šroubu 200 a jeho hlavu 201. Podobně opatřete pravou stranu závěsu 204. Dále bude nutné doplnit vidlici o vzpěry P, které vytvoříte z kulatých párátek. Opět si podložte příslušnou stranu vidlice pohledovou kresbou (tištěnou i zrcadlově kopírovanou) a přilepte nejprve k sestavě O rozpěru 207 (vt. lepidlem), která k ní musí být kolmá. Po zaschnutí lepidla přilepte k závěsům kola a k volnýmu koncům rozpěr 207 vzpěry P a zkontrolujte, zda jsou všechny svislé prvky dotyčné strany vidlice vzákrytu (při pohledu zepředu). V této fázi práce nasunete nedokončenou vidlici řidítkovou osou do pouzdra 1, kterým je zakončena přední část motocyklu. Osa se musí v pouzdru volně otáčet (ne viklat). Aby vidlice nevypadla, zajistěte volný konec osy řidítek nad pouzdrem 1 nátrubkem 215, který natočíte nejprve na kousku špejle o stejném průměru jako je osa řidítek. Nátrubek přilepte disperzním lepidlem, abyste mohli včas upravit jeho polohu na ose tak, aby značka pro přilepení dílu 216 směřovala dopředu kolmo na sestavu O. Ke značce přilepte podpěru oblouku řidítek 216. Teprve nyní můžete přilepit k volným koncům vzpěr P jejich šikmé poračování R, které na opačném konci přilepíte po obou stranách nátrubku osy řidítek 215. K tomu opět použijete kulatá párátka, jejichž konce budete muset správně šikmo zabrousit , aby plochy dobře dosedly k místům lepení. V této fázi stavby nabarvěte celou vidlici žlutou barvou. po zaschnutí barvy přilepte podle pohledové a detailní návodové kresby ( obr. 6 a DET. 5) horní držáky per 208 na vnější stranu sestavy N. Po dobrém zaschnutí lepidla vlepte mezi konce držáků 208 a lomení vzpěr P a R rozpěrný oblouk 209. Na špejli namotejte několik závitů drátu 0,3 mm tlustého až vytvoříte péro 212. Skusmo vložte hotové péro mezi horní konec závěsu kola a konec držáků 208. Upravte délku péra podle skutečnosti, vyhněte konce per a přilepte péro vteřinovým lepidlem do definitivní polohy. Sledujte pohledovou kresbu vidlice. Stejně přilepte i péro na druhé straně vidlice. Další operací bude vložení předního kola a jeho osy do pouzder ve vidlici. Na osu kola 213 nasuňte kolo a brzdový buben 193. Délku osy zakraťte a oba konce zaoblete tak, aby se dalo kolo i s osou nastrčit do pouzder 210 při opatrném vyhnutí vidlice na obou stranách směrem ven. Konce osy 213 můžete zakápnout v pouzdrech lepidlem. Pozor! Kolo a brzdový buben se musí na ose otáčet nezávisle na sobě. Teprve nyní použijete hotový blatník na přední kolo. Do vnitřní části blatníku přilepte předem naohýbanou vzpěru 211 (nejlépe vt. lepidlem). Než spoj zaschne přilepte drátěnou vzpěru 214 k dolním výstupkům dílů 198 a 201 (opět vt. lepidlem). Pak opatrně nasouvejte blatník zepředu nad pneumatiku. V přibližně správné poloze přilepte konce vzpěry 211 na vyčnívající konec závěsu 197 a 198 a pak i držák 184 k drátěné vzpěře.
Polohu vzpěry a držáku upravte tak, aby byl blatník ve správné poloze k pneumatice.Vytvořte obě řidítka 218 z papírových trubek podle šablony, nebo je můžete vytvarovat z hliníkového drátu či z plastikové tyčinky (z rámečků plast. modelů) nad plamenem hořáku. Řidítka pak přilepte dolními konci k výstupkům na sestavě vidlice O. Zvládnete to lépe, když styčnou lepenou plochu řidítek obrousíte do správného úkosu a použijete rychle tvrdnoucí vteřinové lepidlo. Před vytvrzením lepidla upravte správnou geometrii řidítek pohledem z hora z boku i ze předu. Po úplném zatvrdnutí lepidla můžete k řidítkům připojit rozpěrný oblouk 217. Zde budete mít asi problémy se správným připojením oblouku k řidítkům. Proto upravte oblouk takovým způsobem, aby dobře dosedl na řidítka , ale i na vrchol vzpěry 216. Případně vytvořte z náhradní plochy novou vzpěru 216. Dostatečná dávka vteřinového lepidla zabezpečí celkem pevný spoj. Dále slepte páčky 241a vlepte je do jejich držáků 240 (sledujte detailní náv. kresbu DET. 7). Vyhotovte hledací světlo z dílů 242 - 248 (viz DET. 7). Nyní můžete ovinout konce řidítek pryžovými návleky (madly) 238. Ovinutí proveďte nejprve na špejli o stejném průměru jaká mají řidítka. Po zalepení konců ovinutí je sejmete a nasuňte na skutečná řidítka tak, aby konec lepeného spoje směřoval dolů (nebyl vidět). Pak přilepte přečnívající záslepky konců pryžových návleků 239 (madel). Hned vedle levého návleku umístíte zrcátko, které vytvoříte z dílu 251 a drátku 253. V objímce 252 nejprve vypíchněte jehlou díry pro zasunutí drátku. Poté objímku skružte kolem řidítek a slepte ji k sobě ohnutými konci. Do dírky objímky zasuňte drát se zrcátkem a zakápněte opatrně vteřinovým lepidlem. Následně upravte vyhnutí drátu zrcátka podle vašich představ. Dále přilepíte levou spojkovou páčku 241 v poloze mírně šikmo dolů. Podobně jako objímku zrcátka vytvarujte objímku hledáčku 249, k níž připojíte díl 250 (DET. 7.), k níž přilepíte hotový hledáček ( v poloze těsně před obloukem 217). Pravou stranu řidítek opatříte pouze brzdovou páčkou 241. Slepte tělo reflektoru z dílů 222 - 230 (zde sledujte pouze úplné návodové kresby -obr. 5). Mezitím co vám bude reflektor schnout slepte obě základny reflektoru 219 a 220 a přilepte je na vzpěrné tyče vidlice R tak, aby díl 219, ke kterému navíc přilepíte držáky reflektoru 221 byl nad základnou 220, kterou přilepíte na spodní stranu vzpěrných tyčí R (viz pohledové kresby). Téměř poslední operací, kterou na modelu provedete, je vytvoření elektrické houkačky, jejíž detailní sestavu najdete na obr.- DET.9. Použijete díly 231 - 237. Houkačku přilepíte ve vhodné poloze na pravou stranu vidlice k rozpěře 207. Na závěr vytvořte přívody benzinu 255 od zadních nádrží ke karburátoru z drátu podle přiloženého tvaru. V originálu byly tyto přívody vyhotoveny z mosazných trubek. Rovný šikmý konec nechte raději delší a konce upravte až podle vaši situace. Oba konce by se měly stýkat na součástce 65, kam je přilepíte opět vteřinovým lepidlem. Tak a nyní jste již téměř hotovi. Zbývá ještě doplnit motocykl bovdenovými vedeními , přívodními hadičkami a elektroinstalací. Vedení proveďte nejlépe režnými nitěmi. Černou proveďtě bovdeny a elektroinstalci. Hnědě přívod benzinu z hlavní nádrže ke karburátoru. Řidte se vyobrazeními na celkových návodových kreseb (obr. 5), kde jsou vedení bovdenů zobrazena černě, elektroinstalace pakv různými odstíny šedé a přívod benzinu sv.hnědě (pro lepší orientaci ve změti kabelů). Řiďte se těmito pokyny. 1. Od levé páčky na řidítkách je veden bovden pod nádrží pravou stranou skrz klikovou skříň na pravé části motoru k převodovce, kde bude zakončen na páčce 76. 2. Od pravé páčky je veden bovden pod rámem v přední části rámu pod nádrží skrze otvor v dílu 194 na brzdovém bubnu předního kola až k páčce 196 (buben natočte tak, aby páčka směřovala dolů) . 3. Od spodní části hlavní nádrže vede přívod ke karburároru do součástky 65. 4. Od zapalovací svíčky v hlavě motoru vede kabel k rozvodu elektroinstalace do jednoho z modrých bodů na dílu 27. Od houkačky vede kabel mezi šikmými dolními vzpěrami rámu do jednoho z modrých bodů na dílu 27. 5. Od reflektoru vede kabel ze součástky 226 mezi dolními šikmými vzpěrami rámu do jednoho z modrých bodů na díle 27. 6. Od hledacího světla vede z modrého bodu na díle 244 kabel pod hlavní nádrží do jednoho z modrých bodů na díle 27. 7. šedou nití propojte konec válečku 152 na brzdovém pedálu s koncem páčky 132 na brzdovém bubnu zadního kola (buben natočte tek, aby páčka směřovala směrem nahoru). 8. Hnědou nití propojte olejovou nádržku 154 s dílem 13 (viz. obr. 3). Na úplný závěr opatřete trubkový rám šrouby 254 v místech, kde jsou na celkových návodových kresbách (obr. 5) modré šipky. Tak a tím jste opravdu hotovi. Doufám, že se celé dílo podařilo a vy se můžete těšit z pěkně vyhlížejícího motocyklu, který budete nyní v měřítku 1:16 vlastnit i vy. Napište, jak se vám tento druh modelu líbil, a zda byste chtěli pokračovat v podobných stavbách historických motocyklů.
U dalších vystřihovánek se s vámi těší