Cestovní vůz Mercedes Simplex

Cestovní vůz Mercedes Simplex
Sdílej
 
Nová vystřihovánka se vrací do historie automobilismu, až na počátek 20. století.

vyráběn od r. 1902

O VYSTŘIHOVÁNCE


Firma Daimler-Benz, akciová společnost ze Stuttgartu, uvedla roku 1902 na trh nový cestovní vůz značky Mercedes Simplex se čtyřtaktním řadovým čtyřválcovým motorem o obsahu 5320 cm3. Výkon motoru byl 28 HP při 1100 otáčkách/min. a 32 HP při 1200 otáčkách/min. Vůz dosahoval rychlosti 60 km/hod., váha vozu byla 1245 kg a přípustná celková váha 1645 kg.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Model vozu Mercedes Simplex je zpracován v měřítku 1:32 a je poměrně rozsáhlý; číslované díly jsou 1-3, 4L, 4P, 5-19, 19*, 20-29, 29*, 30-39, 43-50, 51L, 51P, 52L, 52P, 53L, 53P, 54-61, 62L, 62P, 63L, 63P, 64L, 64P, 65L, 65P, 66L, 66P, 67L, 67P, 68L, 68P, 69L, 69P, 70-73, 73*, 75-88, 90-91, 92L, 92P, 93-95, 96L, 96P, 97-98, což představuje 153 kusů. Dalších 8 dílů S1-S8 si vyrobíte ze špejlí.
Lomové hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílů černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Prořezy jsou kresleny červenou čárou černě orámovanou. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. To se týká i otvorů pro osy kol, které se nebudou zalepovat, zatímco otvory pro osy kol (a dalších špejlí) jsou zakresleny černou úhlopříčkou.
Na ruby některých dílů si přeneste z líce tisku (propíchnutím) rysky. Jsou to: ryska A-A, kterou si vyznačte na rubu dílů 2, 7, 10; ryska B-B na díl 1 a rysky C-C na díly 54 a 55.
Na osy kol, převodů, kardanu a výfuku použijete špejle o průměru 2 mm. Jejich délky a vyznačení dílů jsou patrné z jejich zakreslení ve vystřihovánce. Jejich barva by měla odpovídat kovu, tj. šedomodrá. Místa řezu špejlí nabarvěte červeně. Špejle na osy nařízněte nejméně o 10 mm delší, než odměříte ve vystřihovánce - teprve po osazení kol je zkrátíte na potřebnou délku. Místo špejlí můžete rovněž použít dráty z jízdního kola, které si odštípněte v potřebné délce. Do výřezu ve střeše auta (okénka) vlepte průhlednou fólii.
Zkušení modeláři mohou z některých dílů vyříznout "vzduch", tj. bleděmodré plochy, např. mezi loukotěmi kol, mezi pery odpružení a nosným rámem atd.
Návodný text doprovázejí čtyři návodné kresby: NK1 přiblíží zpracování a osazení kol, NK2 úpravy podvozku pod nosnou deskou z dílů 1 a 2,
NK3 úpravy podvozku nad nosnou deskou z dílů 1 a 2,
NK4 úpravy motoru, karoserie a střechy.

SLEPENÍ MODELU

Začněte podvozkem - návodná kresba NK2. Spojte díly 1 a 2, zkompletujte a zvnějšku k nim přilepte zpracované díly 4L a 4P. Zkusmo jimi protáhněte osu S4, kterou nechte zatím volně umístěnou. Zpracujte žebro 3, osaďte na vyznačená místa na dílu 2. Díl 2 oblepte jeho vnější částí 7 a celek protáhněte osou S5, kterou přilepte napevno.
Zkompletujte díl 24, zakryjte jej dílem 25 a osaďte na na díl 2, kam rovněž přilepte zpracované díly 29, 29*, které současně přilepte i na rám dílu 2 a k dílu 25.
Osu S8 provlékněte rámem podvozku (z dílů 2 a 7), dílem 24 a opět druhou stranou rámu z dílů 7 a 2. Osu nechte volně osazenou. Zkompletujte díl 20, osaďte díl 2 a do dílů 20 a 24 nasuňte a přilepte špejli S2. Další špejli S1 provlékněte rámem (díly 7, 2), dílem 20 a druhou stranou rámu (díly 2, 7) a přilepte.
Žebro 23 zpracujte a osaďte na celek - lepte na díly 2 a k dílu 24. Vytvarujte díl 28, připojte k němu dva díly 27 a hotovou nádrž osaďte na celek. Zpracujte díl 26 a přilepte na vyznačená místa na rámu a i na osu S5. Vytvarujte díl 6, přilepte na díl 5 a ten uzavřete. Z dosud sestaveného celku vyjměte přední osu S4, zpracovaný prostorový prvek z dílů 5 a 6 přilepte na celek - přitom opět nasuňte přední osu S4, protáhněte díly 4L, rámem z dílů 7 a 1, dílem 5, druhou stranou rámů a dílem 4P. Osu umístěte tak, aby na obou stranách vyčnívala (tj. z dílů 4L a 4P) stejně, a pak ji přilepte k celku.
K dílu 16 připojte díl 17 a oba připojte k celku. Vytvarujte díl 18, přilepte k dílu 19 a doplňte ještě dílem 19* - zpracovaný prostorový celek osaďte na celek, tj. lepte na díly 1 a 16. Špejli S3 (kardan) nasuňte a přilepte do dílů 19* a 24. Zkompletujte dva držáky výfuku, tj. díl 30 (2x), a přilepte na nosnou desku dílu 2. Nyní sledujte návodnou kresbu NK3 - úpravy rámu vozu zvnějšku a doplňky. Začněte od zadní části vozu a jeho rámu: Zkompletujte díly 51P, 52P a 53P. Díl 52P přilepte na díl 51P a díl 53P přilepte rovněž na 51P, nasuňte na zadní osu S5 a připojte k celku: díly 52P a 53P lepte na vyznačená místa na dílu 7. Stejným způsobem zpracujte 51L, 52L a 53L.
Výsledný tvar připojte na rám vozu, tj. na díl 7.
Vytvarujte a uzavřete díl 49 (2x), přilepte na jeden díl 48 s vyříznutým středním kroužkem pro osu a doplňte dalším dílem 48 s prořezem pro zalepení osy. Vzniklé dva kotouče navlékněte z obou stran na zadní osu S5 na doraz k dílům 51L a 51P k nim a k ose S5 je přilepte.
Obdobně zpracujte dva menší kotouče z dílů 47 (2x) a 46 (4x), které navlékněte a přilepte na osu S8. Přitom dbejte na to, aby vzdálenost malých kotoučů od rámu vozu, tj. od dílu 7, byla stejná jako vzdálenost větších kotoučů od tohoto rámu. Zkompletujte hnací řetěz 50 (2x) a přilepte z obou stran na malé i velké kotouče. Lepte postupně nejprve na malý kotouč, pak řetěz napněte a přilepte jeho oba konce na velký kotouč. Protože při stavbě modelu mohlo dojít k nepatrným chybám (vychýlení osy atd.), je řetěz o něco delší - proto ho po napnutí přilepte jen jedním koncem na větší kotouč a teprve po proschnutí druhým koncem, ale až po ověření délky a případném zakřivení. Pokračujte výfukem: Vytvarujte a uzavřete díl 31, jeho obě strany zakryjte díly 32 (2x) a osaďte na celek, tj. na dva držáky 30. Špejli S7 oblepte dílem 45, její konce nasuňte a přilepte do výfukového válce, tj. do dílu 32, a výfukovou troubu přilepte bodově na nosič zadní osy, Orientujte se podle návodné kresby. Nyní přejděte na návodnou kresbu NK4.
Začněte přední částí vozu a zkompletujte díl 10 - ten nechte v ploše a na vyznačená místa na něm Dokončení ze str. 27 přilepte: Zkompletované díly 39, 38 a 37. Vytvarujte díl 9, jeho přední část zakryjte dílem 8 a zadní částí jej připojte na vyznačená místa na dílu 10. Útvar osaďte na celek - zadní svislou stranu dílu 10 na rysku A-A (na rubu dílu 2), dolní část dílu 9 na rubovou stranu dílu 2 a dolní část dílu 8 na horní část dílu 5.
Zkompletujte uzávěr chladiče, tj. díl 88, a osaďte na díl 9. Pokračujte zpracováním karoserie. Zkompletujte díl 57, připojte k němu na rysku C-C levou bočnici 55, pravou bočnici 54 a zadní část 56, kterou současně přilepte k oběma bočnicím. Útvar osaďte na celek, tj. na díly 54. Díl 54 přední částí přilepte na díl 10 a díly 54, 55, 56 přilepte na rub dílu 2.
Sedadlo řidiče sestavte z dílů 58 a 59: Nejprve horní chlopeň dílu 59 na díl 58, pak současně připojte k dílu 58 boční chlopně, područky a dolní část dílu 59.
Hotové sedadlo osaďte na celek, tj. na díly 10, 54, 55, 57. Sestavte i zadní sedadlo z dílů 60, 61, osaďte je na celek.
Dokončete prostor řidiče: Zpracujte pedály, zalepte je do prořezů v dílu 12 a ten osaďte na celek. Na osu volantu S6 navlékněte a přilepte podle návodné kresby NK3 zkompletovaný volant 43 (2 mm od jeho vrcholu) a 1 mm nad něj řadicí páku zpracovanou ze dvou dílů 44. Část volantu S6 provlékněte dílem 12 a 2 a zalepte. Zkompletujte dvě držadla 11 a podle NK3 osaďte na díl 10. Zpracujte díl 21, připojte k němu řídicí páky 22, díl 21 navlékněte na pravou stranu vozu na díl S1, ke kterému a k rámu 7 jej přilepte. Vytvarujte a uzavřete díl 35 a oba jeho konce zakryjte dvěma díly 35. Zkompletujte dva držáky 34, přilepte je na díl 35, a pak celou nádržku připojte oběma držáky 34 na pravou stranu vozu na vyznačené místo na dílu 4P.
Zpracujte blatníky. Začněte pravým zadním: Zkompletujte a vytvarujte 66P, ke kterému připojte 67P a k oběma zpracovaný díl 68P. Zpracujte dva držáky: První ze spojených dílů 83 a 84, druhý z dílů 85, 86 a oba připojte na vyznačená místa na dílu 66P. Třetí držák, tj. díl 69P, osaďte na díl 7. Hotový blatník nasuňte z pravé strany a přilepte oba držáky na vyznačená místa na dílu 55 a díl 68P na držák 69P. Stejným způsobem zpracujte i levý zadní blatník z dílů 66L, 68L, 69L, 83, 84, 85, 86. Hotový blatník osaďte na levou stranu vozu, a to na díly 54 a 69L.
Sestavení předních blatníků je jednodušší. Vytvarujte díl 62P, ke kterému připojte díl 64P. K dílu 62P přilepte 65P a na něj 63P. Blatník osaďte na vůz dílem 65P, který přilepte na díl 9, a dílem 62P, který přilepte na díl 4P. Stejným způsobem zpracujte i levý blatník z dílů 62L, 63L, 64L a 65L. Na levou stranu vozu jej osaďte dílem 65L, který přilepte na díl 9 a dílem 62L, který přilepte na díl 4L.
Zpracujte dvě stupačky 33 a přilepte na díl 7. Zkompletujte kliku 87 a osaďte na díl 5. Samostatně zpracujte dva reflektory. Vytvarujte a uzavřete díl 80 (2x), jehož přední stranu zakryjte dílem 81 (2x), zadní stranu dílem 79 (2x).
Na díl 80 (2x) osaďte zkompletovaný díl 82 (2x) a na díl 79 (2x) přilepte zpracovaný držák 78 (2x). Reflektory osaďte na vůz. Pravý lepte na spojené díly 1 a 4P, levý na spojené díly 1 a 4L.
Samostatně zpracujte kola - přední se liší od zadních (NK1). Začněte předním kolem: Na rub dílu 74 (2x) přilepte díl 73 (2x) a nechte proschnout. Vytvarujte a uzavřete díl 72 (2x) a přilepte na díl 70 (2x), kam také přilepte vytvarovaný a uzavřený díl 71 (2x). Vzniklý celek přilepte díly 71 (2x) a 72 (2x) na vyznačená místa na dílu 73 (2x). Na tento díl přilepte i hlavu kola díl 75 (2x), který zakryjte dílem 76 (2x). Na díl 73 (2x) přilepte hlavu kola dílem 75 (2x). Kola zkušebně nasaďte, kolo se musí na ose volně otáčet, ale jen tak, aby se nekymácelo. Kola zajistěte zákolníkem, tj. dílem 77 (2x). Pak díl 77 (2x) k ose S4 přilepte.
Zadní kola zhotovte stejným postupem jako přední z dílů 70 (2x), 71 (2x), 72 (2x), 73* (2x), 74* (2x), 75 (2x), 76 (2x). Hotová kola navlékněte a zajistěte zákolníkem. K dokončení vozu zbývá sestavit střechu (NK4). Zkompletujte díl 93 (2x) a po jednom přilepte na díly 92 P a 92L, kde je vyznačeno místo pro přilepení střechy dílu 93 a rovněž místo pro přilepení jeho krajů - ta jsou vyznačena křížky. K dílu 90, přilepte díl 91 a k oběma díly 92L a 92P. Vnitřní zadní stěnu 94 přilepte na díl 91 a vnitřní boční stěny 96L a 96P lepte na díly 92L a 92P. Na vnitřní stěny 96L a 96P přilepte dva zpracované držáky 97 - dbejte, abyste je nepřilepili na dolní části dílů 92L a 92P. Vnitřek střechy je omezen jen na její zadní část, takže díl 98 lepte na část střechy 90 a to v návaznosti na vnitřní zadní stěnu. Vnitřek přední části střechy můžete zabarvit pastelkami.
Zpracujte dva nosiče 95 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 94. Nasazení střechy na vůz je jednoduché: nosiče 95 opřete o opěradlo zadního sedadla a bočnice střechy osaďte na horní část područek, které vklouznou mezi držáky 97 a vnější boky střechy, tj. díly 92L a 92P.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší