Pohyblivý betlém

Pohyblivý betlém
Sdílej
 
Sestavit vystřihovánku pohyblivého betlému není složité. Během stavby se však dostanete do situací, kdy nestačí pouze dodržovat návod a sledovat návodnou kresbu. Bude také plně záležet na vaší schopnosti improvizace, tvůrčí a výtvarné dovednosti. O to větší radost budete mít z prvního otočení "klikou" a pohledu na figurky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Díly označené modrými terči podlepte kladívkovou čtvrtkou, díly označené červenými terči podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly stačí podlepit kancelářským papírem. Hrany dílů a místa jejich slepení retušujte již během stavby. Používejte vodové i krycí barvy (např. tempery a vodovky s bělobou). Oblé části tvarujte podle tužky nebo násadky štětce. Nebojte se papír tvarovat lomy či ohyby.

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Do bočních dílů podstavce 1 a 2 vyřízněte vyznačené otvory a z rubu místa podlepte zpevňujícími kroužky K. Vystřihněte přední a zadní díl podstavce 3 (do tohoto dílu vyříznete vyznačený otvor) a díl 4 slepte s bočními díly. Do horního terénu 6 vyřízněte otvory, z rubu opět nalepte zpevňující kolečka K a díl přilepte k podstavci. Nalepte také spodní část 5. Podstavec zatižte (například knihou) a nechte proschnout. Mezitím si z kladívkové čtvrtky nastříhejte pásky o rozměru 50 x 70 mm (13x), 2 x 70 mm (4x) a 15 x 50 mm (3x). Z pásků 50 x 70 mm a 2 x 70 mm stočte na špejli válečky. Pásky čtvrtky během natáčení současně lepte, pozor však, abyste je mohli ze špejle sejmout. Válečky zatím uložte a pokračujte v lepení betlému. Do pozadí betlému 7 vyřízněte otvor a přilepte k podstavci. Přilepte boční stěny chléva 8 a 9. Pokračujte nalepením ohrádky s oslem a volem 10. Zpracujte stříšku chléva 11. Ke stříšce přilepte za chlopně trámy 12 a celý komplet přilepte ke zdivu a pozadí. Boční chlopně trámů však nejprve z rubu nabarvěte nahnědo - budou vidět.
Spodní části jesliček 13 a 14 nabarvěte z rubu fixou nahnědo, vyřízněte v nich otvory na špejli a nalepte k terénu. Z rubu nabarvěte také nahnědo jesličky 15 (chlopeň na táhlu zcela přehněte a přilepte z rubu) a slepte. Špejli dlouhou 26 mm nabarvěte nahnědo a prostrčte jesličkami jako osičku. Na koncích špejli opatrně bodově zajistěte lepidlem proti vysunutí. Dejte pozor, aby jesličky zůstaly v pohybu. Z vnitřní strany podstavce nalepte k táhlu jesliček rameno 16.
Vystřihněte táhlo k pohybu anděla 17, prostrčte otvorem v zadní části betlému a nalepte k rameni 16. Nastřihejte slámu 18 (z rubu nabarvěte nažluto) a přilepte ji na střed horní plochy jesliček. Z kousku celofánu vystřihněte proužek o rozměru 5 x 30 mm - díl 19 - a přilepte ho na vyznačené místo tak, aby jeho konce stejnoměrně přečnívaly na obě strany. Přilepte další díl slámy 20. Figurku Ježíška 21 mírně prohněte v pase a přilepte k jesličkám.
Figurku Marie započněte sestavením spodní části šatů 22. Nalepte ovál 23. Do trupu 24 jehlou propíchněte vyznačenou dírku a vystřihněte otvor na hlavu. Díl z rubu nabarvěte načerveno a složte. Trup přilepte. Sestavte levou ruku 25 a přilepte z rubu ramene. Slepte části pravé ruky 26 a 27. Do jehly navlékněte nit tělové barvy a její konec přivažte k ručičce v oblasti zápěstí. Nit provlékněte válečky ruky. Jehlu provlékněte dírkou v rameni a přivažte. Dbejte, aby délka nitě umožňovala dostatečně volný pohyb ruky. Uzlíky raději zakápněte kapkou lepidla. Tímto způsobem postupujte i u dalších figurek. Plášť 28 z rubu nabarvěte namodro, vytvarujte a přilepte v oblasti ramen a bodově vzadu k šatům figurky. Slepte hlavičku 29. Hlavičky všech figurek v místě brady mírně promáčkněte. Nastřihejte a vytvarujte plachetku 30. Hlavičku přilepte z rubu plachetky. Vytvarujte krk 31, provlékněte hlavičkou a přilepte jej spojem dozadu. Dbejte, aby hlava byla mírně vysunuta bradou dopředu. Po dokonalém zaschnutí vsuňte hlavu do otvoru v tělíčku a bodově natupo přilepte. Hotovou figurku Marie již můžete přilepit na určené místo v betlému. Pravou ruku opatrně přilepte dlaní k celofánu na jesličkách (jde o jemnou práci, pomozte si pinzetou).
Pokračujte sestavením figurky Josefa. Složte dolní část suknice 32 a přilepte k ní zpracovaný díl 33 (nabarvěte ho však nejprve z rubu nahnědo). Také obě ruce 34 a 35 nabarvěte z rubu nahnědo a složte. Po zaschnutí oba rukávy u dlaní promáčkněte - budou pak tvořit dojem prověšení. Pravou ruku přilepte k rameni napevno, levou přivažte pomocí nitě. Vytvarujte a bodově přilepte kruhovou kápi 36 (z rubu ji nabarvěte našedo). Zpracujte a slepte hlavičku 37. Při lepení hlavičky postupujte tak, že nejprve slepte horní část do malého kužele a postupně přilepujte (i přes sebe) jednotlivé prameny vlasů. Nasuňte a nalepte krk 38. Hlavičku vsuňte do tělíčka a přilepte. Josefa umístěte na jeho místo a levou ruku opět přilepte k celofánu. Zkušebně zakolébejte jesličkami, a je-li vše v pořádku, pokračujte lepením krále.
Do suknice 39 a 40 vyřízněte otvory na špejli a díly slepte. Oba díly k sobě spojte pomocí osy ze špejle dlouhé 20 mm. Špejli bodově zajistěte lepidlem proti vyvléknutí a viditelné konce natřete příslušným odstínem barvy. Bodově nalepte závoj 41 (z rubu závoj nejprve nabarvěte). Přilepte ruce 42 a 43, rukávy opět promáčkněte. Slepte hlavu 44 a z proužku 45 na ni naviňte turban. K hlavičce přilepte krk 46 a slepte s tělem. Do dlaní králi přilepte dar 47. Hotového krále zatím odložte a pokračujte lepením klečícího krále.
Ke slepenému dílu suknice 48 nalepte pokračování těla 49. Přilepte část s nohama 50. Na tělo přilepte vzadu a vpředu bodově závoj 51 (nezapomeňte ho z rubu obarvit a propíchnout dírky na přivázání rukou). Ruce 52 a 53 přivažte nití. Sestavenou hlavu 54 nalepte ke krku 55, zasuňte do otvoru v plášti a zalepte. Z rubu nabarvěte korunu 56 a přilepte k hlavičce krále. Do truhličky s darem 57 vyřízněte u dna otvor, truhličku slepte a přilepte k rukám. Krále odložte.
Konstrukce posledního krále je obdobná jako u krále prvního, díly 58 a 59 spojte osičkou ze špejle dlouhé 20 mm. Z rubu nabarvěte a přilepte plášť 60. K plášti přilepte ruce 61 a 62. K hlavičce 63 nalepte krk 64 a celou hlavičku přilepte k tělíčku. Přilepte korunu 65. Z proužku 66 stočte váleček, přilepte na nit a zhotovenou schránku na kadidlo nalepte k pravé ruce krále. Tím máte již všechny figurky hotové. K zadnímu táhlu přilepte anděla 67. Umístěte ho přibližně jako na fotografii betlému.
Nyní se budeme zabývat sestavováním mechaniky pohybu. Místa, kde bude docházet k pohybu špejle či točivým momentům, potřete suchým mýdlem, zmírníte tak tření materiálu. Připravte si dvě špejle dlouhé 52 mm a nalepte na ně válečky z proužků čtvrtky 50 x 70 mm (přesné umístění máte vyznačeno na okótované kresbě). Takto připravené špejle nasuňte do krajních otvorů v terénu a z rubu k nim přilepte válečky z proužků čtvrtky 20 x 70 mm pro zajištění. Další špejli, dlouhou 20 mm, opatřete také válečkem (toto táhlo však nabarvěte nahnědo - bude vidět). Táhlo nainstalujte do středního otvoru a opět zajistěte válečkem 2 mm. Prvního krále nasaďte na táhlo pohybu ze špejle a přidržte na místě (špejli orientujte do přední části těla před spojovací osičku). Spoj suknice krále natočte ke značce na terénu. Poklepáním z rubu podstavce na táhlo se přesvědčte, zda se král "uklání", popřípadě najděte ideální polohu pro přilepení. Krále přilepte pevně na místo. V přední části král nemá trojúhelníkové chlopně - překážely by mechanismu pohybu. Na tomto místě ho lepte k terénu pouze bodově (natupo).
Stejným způsobem nalepte i oba krále na opačné straně. Klečícího krále nalepte za styčný proužek suknice. Táhlo ze špejle pouze nasuňte do otvoru v truhličce s darem, ale nelepte napevno.
Připravte si dvě špejle dlouhé 175 mm. Na dva válečky široké 5 mm nalepte natupo ramena R (2x). Nasuňte je na špejli a přilepte tak, aby záběrové užší plochy směřovaly od sebe (sledujte návodné kresby a okótovanou kresbu). Nakonec špejle umístěte a přilepte další dva válečky široké 5 mm. Tím máte hotovou hřídel, která bude pohánět mechanismus pro pohyb jesliček.
Na druhou špejli postupně navíjejte tři proužky kladívkové čtvrtky 15 x 50. Proužky v počátku návinu ke špejli lepte, a to přibližně do poloviny jejich délky. Druhou polovinu pouze zaoblete a nechte volně. Tím vzniknou pružiny, které budou zvedat táhla pro pohyb králů. Na kraj špejle přilepte dva samostatné válečky o šíři 5 mm. Přesné umístění je opět patrno z návodné a okótované kresby. Obě hřídele zkušebně nasaďte a zkuste s nimi zatočit (horní části špejle směrem k pozadí) a zkontrolujte funkci. Doladění pohybu kolébky a táhla pohybujícího andělem můžete provést přihnutím styčných oblouků ramene 16 směrem dolů. Stejně tak naleznete optimální prohnutí táhla na pohyb anděla. Je-li vše v pořádku, hřídele vyndejte a nasaďte do vymezujících drah převodovou gumičku (gumičku zkraťte podle potřeby uzlíkem). Nyní mechanismus opět sestavte a zkuste točit pouze hřídelí pohybující jesličkami. Na konce špejlí nalepte nahnědo nabarvené válečky o šíři 5 mm. Pouze vpravo na zadní hřídel vyrobte kliku. Vystřihněte a slepte k sobě kola 68 a 69. Po zaschnutí vyřízněte otvor na kliku. Na vyznačené místo u středu kola nalepte natupo poslední váleček o šíři 5 mm nabarvený nahnědo. Na špejli dlouhou 20 mm nalepte na jeden konec váleček o šíři 2 mm a nabarvěte nahnědo. Špejli pak prostrčte dírkou v kolečku a dobře přilepte. Takto zhotovenou kliku nasaďte a přilepte k hřídeli.