Proměny Malé Strany - Dům U Splavínů – čp. 36 (I)

Sdílej
 
Na místě dnešního domu stávaly do r. 1503 dva gotické domy - svědčí o tom středověké sklepy, klenba podloubí i části zdiva přízemí.

Z historie domu U Splavínů
Oba domy spojil a přestavěl do renesanční podoby se třemi štíty a psaníčkovým průčelím roku 1586 humanista Vít Flavín z Rottenfeldu, písař kanceláře zemských desek (soudní a pozemkové úřední knihy). V jeho domě se shromažďovala družina Daniela Adama z Veleslavína, jejímž členem byl i další malostranský měšťan, Jan Kocín z Kocínetu. Po Flavínově smrti zdědila dům jeho dcera Anna, která byla provdána za bohatého měšťana Jana Kechla. Ten byl po porážce stavovského vojska na Bílé hoře obviněn, že nechal vytáhnout na náměstí děla a obrátit je do dnešní Nerudovy ulice. Za to byl souzen a po třech letech odsouzen ke ztrátě čtyř pětin jmění. Protože odmítl změnit víru, musel opustit město i zemi. Odešel jako vyhnanec do Míšně. Jeden z jeho synů se stal hvězdářem a profesorem na akademii daleko od rodného města.

Návod na stavbu modelu

Čísla dílů jsou podložena žlutou barvou.
Začněte přípravnými pracemi a v jejich rámci přeneste rysky A-A na rub dílu 1.
Vlastní stavbu modelu začněte vytvarováním dílů 5, 6 a 7 (4x), přilepte je z rubu na rozložený díl 1. Na ten připojte díl 3: horní chlopeň přilepte na rysku A-A, pokračujte bočními chlopněmi, k nim ještě přilepte díly 5 a 6 (oblouky podloubí).
Zkompletujte střechu, tj. díl 4, zpracujte u ní štíty, a připojte k ní dvorní stěnu, tj. díl 2. Střechu s dvorní stěnou přilepte postupně na celek: začněte přední částí, tj. dílem 4 - ten přilepte na okapovou chlopeň dílu 1, pak střechu připojte k oběma bokům domu a dokončete přilepením dvorní stěny, dílu 2, k bokům dílu 1.
Zpracujte vikýře 8 (3x) a osaďte je na celek, tj. na střechu a na zadní stranu štítu domu. K přístavbě přilepte střechu 13 a sestavený objekt připojte k celku, tj. k dílu 2. Zpracujte vikýře 9 (3x) a přilepte: dva na střechu 4 a jeden na střechu 13. Zkompletujte komíny: díly 10 a 11 osaďte na střechu 4 a díl 14 na střechu 13. Poslední prací je zkompletování pavlače 15, připojte ji na vyznačená místa na dílech 2 a 12.