Proměny pražské Malé Strany

Proměny pražské Malé Strany
Sdílej
 
V novém seriálu (ABC č. 3-10) vám přineseme deset modelů budov pražského Malostranského náměstí. Seriál doprovázíme i článkem o historii Malé Strany - první část najdete v tomto čísle ABC.

Úvodní informace o stavbě
Víme, že někteří modeláři, zejména „vláčkaři“, mají zájem o jednotlivé stavby, které si mohou začlenit do kolejišť. Stavby jsme proto zpracovali tak, že mohou být použity i jako samostatné objekty.
Museli jsme však mít na zřeteli rozdílný přístup při vytváření řadové zástavby a volně rozmístěných staveb. Tato skutečnost vedla k rozšíření pravidel stavby modelu o nové prvky. Týká se to výlučně úpravy okrajů střech, pro které platí tyto značky:


Příklad návodné kresby

Pro názornost jsme připravili malou stavbičku, kterou můžete postavit buď jako domek volný, nebo vestavěný. Značky pro odstřihni jsou uplatněny u dílů 2, 3 a 1. U dílu 2 jsou vyznačeny úpravy u jedné dlouhé okrajové strany - je to odstřižení trojúhelníkového okraje, prostřižení mezi plnou a čerchovanou čárou a u plné čáry vyznačené úpravy pro chlopeň. U dílu 1 je na levé straně dílu použita značka pro odstřižení ve druhém pořadí, která spolu se značkou odstřihni vymezuje odstranění části dlouhé chlopně. Porovnejte si proto uvedené značky s návodnou kresbou obou možných úprav.

Domy ze dvou období

Přehledné vyznačení rozmístění domů radničního bloku obou vývojových etap je patrné na pláncích. Jednotlivé domy jsou podloženy barvou, která odpovídá podložení čísel dílů ve vystřihovánkách. Ve vysvětlivkách obou plánků jsou uvedena ještě popisná čísla domů. Nedejte se zmýlit tím, že v plánku první vývojové etapy jsou uvedena dvě stejná čísla popisná. Oba domy s čp. 37 byly r. 1700 zbourány a na jejich místě vznikl jeden objekt, který při úředním číslování dostal toto označení.
Ztvárnění obou vývojových etap radničního bloku je rozloženo na 10 stranách vystřihovánek. Budou vycházet postupně v níže uvedeném pořadí, přičemž za názvem domu bude u objektů první vývojové etapy uvedena číslice I, u druhé etapy číslice II.
čp. 36, dům U Splavínů I
čp. 36, dům U Splavínů II
čp. 38, dům U Neděle I, a čp. 39, Mehrovský dům I
čp. 38, dům U Neděle II, a čp. 39, Mehrovský dům II
čp. 37, dům U Tří hvězd I, a čp. 37, dům U Petzoldů I
čp. 37, Kaiserštejnský palác II (2 strany)
čp. 35, radnice I
čp. 35, radnice II (2 strany)

Těm, kdo budou stavět oba celky radničního bloku, doporučujeme, aby jednotlivé domy do řadové zástavby spojili, teprve až budou mít postaveny modely všech domů. Hotové celky bude vhodné osadit na pevnější materiál (překližku, sololit, desku z umělé hmoty), který celkový výsledný model zpevní.