Historická tramvaj – elektrický vůz 78 - BOVERA

Historická tramvaj – elektrický vůz 78 - BOVERA
Sdílej
 
Model historické tramvaje je proti své skutečné předloze zásadně zjednodušen. Některé detaily byly vypuštěny zcela, jiné jsou pouze naznačeny kresbou. Sestavení modelu tak jistě přinese radost z práce i začátečníkům.

O předloze modelu
Původně byla tramvaj součástí osmnáctikusové série pro elektrickou malodráhu v Ústí nad Labem. Elektrickou výzbroj dodala společnost Brown – Boveri (proto má tato tramvaj lidové označení Bovera). V roce 1969 byla předána do Liberce, kde sloužila jako pracovní vůz.
Díky dopravnímu podniku města Liberec, členům BOVERACLUBU a sponzorům byla tramvaj zachráněna a rozsáhle zrekonstruována. Náš model zachycuje její dnešní podobu.Technická data

Celková délka skříně přes spřáhla: 10,7 m
Šířka skříně: 2,2 m
Počet míst k sezení: 20
Počet míst k stání: 40
Rok výroby: 1929
Výrobce: Ringhofferovy závody
Model je zhotoven v měřítku 1:87


Přípravné práce

Vystřihovánka obsahuje poměrně velký počet drobných částí, které nebylo možno doplnit lepicími chlopněmi, a proto je nutné tyto díly lepit tzv. natupo. Pracujte proto pečlivě a se stavbou nepospíchejte. Některé lepicí body nebylo možno pro nedostatek místa na dílu označit číslem. Z tohoto důvodu se pečlivě držte návodu a návodné kresby. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem. Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čárou .-.- (ohyb z rubu tisku). Hrany a lomy jednotlivých dílů retušujte příslušným odstínem vodové barvy již během lepení.
Návod na sestavení

Nejprve k sobě slepte základní díly 1 a 2. Čtyři přečnívající chlopně na bocích nabarvěte z rubu načerno fixem. K části vozové skříně 3 nalepte z rubu v prostoru kabin pro řidiče díly interiéru 4 a 5. Vyčnívající madla na dílu vozové skříně 6 nabarvěte z rubu načerno a k dílu ze stran nalepte dveře do oddílu pro cestující 7 a 8. Takto připravený komplet přilepte k dílu 3 (místo nalepení chlopní vám jasně vymezuje ukončení interiérů nástupních plošin).
Vozovou skříň přilepte na vyznačené místo dílu 2. Na podlahu plošin vlepte díly 9 (2x). Přilepte madla 10 (4x). Vozovou skříň uzavřete střešním dílem 11.
Pokračujte lepením střešního pláště z dílů 12 (2x), středního dílu 13 a dílů 14 (2x). Rám podvozku 15 nabarvěte z rubu načerno a přilepte na vyznačené místo k dílu 1. V rozích rám mírně přečnívá přes vozovou skříň. K podvozku 16 (2x) nalepte sestavená kola z dílů 17 (4x) a 18 (4x). Boční strany rámu 19 (2x) z rubu začerněte a přilepte na vyznačená místa.
Nalepte pružnice 20 (4x) a na ně ochranná prkna 21 (2x). Pod rám podvozku nalepte naběrací koše 22 (2x), jejich část z latí mírně prohněte na hraně stolu do oblouku. Spřáhla 23 (2x) z rubu začerněte a přilepte bodově k čelnímu rámu v místě vyznačení a konce přichyťte kapkou lepidla k naběracím košům. Schůdky 24, 25, 26 a 27 z rubu začerněte a přilepte na vyznačené místo.
Do spodních částí čel tramvaje nalepte nárazníky 29 (2x). Nárazníky při lepení pouze zaoblete. Slepte reflektory 30 (2x), 31 a 32. Na jedné straně má tramvaj reflektor s clonou, na druhé je clona otevřená. Nalepte cedulky směru jízdy 33 (2x) a čelní sluneční clony 34 (2x). Na střechu umístěte číselné označení tramvajové linky 35 (2x). Vedle číselníků přilepte hlavní vypínač 36 (2x). Pokračujte umístěním náporových větráků 37 (2x). Nalepte odporník 38 a laťkové ochozy 39 (4x). Na odporník nalepte navýšení 40 (2x) a 41 (2x). Stavbu tramvaje dokončete nalepením pantografu 42 (nabarvěte z rubu šedou barvou). Jste-li zruční modeláři, použijte obtížnější verzi určenou na vyříznutí.
Chcete-li model oživit umístěním do ulice v Liberci a vytvořit si tak malé dioráma, pokračujte ve stavbě. Vystřihněte podstavec 43 a ještě před slepením na něj nalepte díly jízdní dráhy 44, 45, 46 a 47 (koleje jsou tři – umožňují jízdu tramvají dvou rozdílných rozchodů).
Po zaschnutí podstavec složte a uzavřete obdélníkem z kartonu 48 o rozměrech 140 x 57 mm (není součástí vystřihovánky). Nalepte pozadí 49. Pokračujte umístěním staničního sloupku 50. Nalepte natupo figurky 51, 52, 53, 54 , 55 a 56 (při rozmísťování se řiďte buď návodnou kresbou, nebo vlastní fantazií). Na závěr na podstavec přilepte cedulku s označením tramvaje 57.
Autor děkuje Tomáši Krebsovi a Michaelu Bradíkovi za poskytnutí technických materiálů k přípravě modelu.