Proměny pražské Malé Strany - Dům U Neděle a Mehrovský dům

Proměny pražské Malé Strany - Dům U Neděle a Mehrovský dům
Sdílej
 
V tomto seriálu (ABC č. 3-10) vám přinášíme deset modelů budov pražského Malostranského náměstí. Seriál doprovází článek o historii Malé Strany - jeho třetí, závěrečnou část najdete v tomto čísle ABC na str. 51.

NÁVOD NA STAVBU MODELŮ

Dům U Neděle - čp. 38 (I) Čísla dílů jsou podložena šedivou barvou. Na rub dílu přeneste rysky B-B. Vytvarujte klenební pasy, tj. díly 4, 5, 6, a přilepte je na rub dílu 1. Na něj, na rysku B-B, přilepte podloubí, tj. díl 3, a celek prostorově uzavřete. Zkompletujte díl 7, zalepte do něj díl 10 a k dílu 7 postupně připojte střešní díly 8 a 9. Hotovou střechu osaďte na celek, tj. na díl 1, a vše doplňte zadní stranou objektu - dílem 2; ten přilepte na díly 1 a 9.

Na díl 13 přilepte střechu 14, na ni osaďte zpracovaný vikýř 15. Hotovou přístavbu připojte k celku, tj. díly 13 a 14 přilepte na vyznačená místa na dílu 2.
Z dílů 16 a 17 zhotovte vikýř a osaďte jej na vyznačené místo na střešním dílu 8, na nějž rovněž osaďte dva zpracované komíny 12 a 19.
Zkompletovaný komín 11 osaďte na střechu přístavby 14 a současně ho přilepte k dílu 2 a ke štítu 9.
Zpracujte stříšku 18 a osaďte ji na vyznačené místo na dílu 13.
Mehrovský dům - čp. 39 (I) Čísla dílů jsou podložena oranžovou barvou. Na rub dílu 1 přeneste rysky A-A. Zkompletujte díly 8, 11 a nechte je pod zátěží proschnout. Do dílu 8 zalepte díl 9 a k dílu 11 připojte díl 12. Na rub dílu 1 přilepte vytvarované klenební pasy 4, 5, 6 a 7.
Podloubí, tj. díl 3, připojte postupně k dílu 1 - na rysky A-A. Připravený a zpracovaný díl 8 připojte ke střešnímu dílu 10 a oba díly osaďte na celek, tj. na díl 1.
Objekt uzavřete zadní stranou, tj. dílem 2, který přilepte na díly 1 a 10. Připravený štít 11 osaďte na označená místa na střeše: okapový díl štítu 11 přilepte na okapovou část dílu 10, kde je místo pro přilepení vyznačeno, a stříšku, tj. díl 12, přilepte rovněž na vyznačené místo na střešním dílu 10.
Zkompletujte vikýře 13 (5x) a osaďte je na střechu 10. Zpracujte stříšku 17 a osaďte ji na vyznačené místo na dílu 1. Pavlač 18 zkompletujte a přilepte ji na vyznačená místa na dílu 2. Tři komíny 14, 15 a 16 zpracujte a osaďte je na vyznačená místa na střešním dílu 10.

Z HISTORIE PŘEDLOHY


O domě U Neděle a domě Mehrovském je jen málo zmínek - dům čp. 39 patřil ve 14. století rybáři Jakubovi. Ten byl r. 1540 pro manželské nesváry odsouzen vystěhovat se během čtyř neděl z města. Oba domy byly zničeny velkým požárem r. 1541 a renesančně přestavěny koncem 16. století.

Slepení modelů Roman Kunst