Proměny pražské Malé Strany - Dům U Neděle (II) a Mehrovský dům (II)

Proměny pražské Malé Strany - Dům U Neděle (II) a Mehrovský dům (II)
Sdílej
 
V tomto seriálu (ABC č. 3-10) vám přinášíme deset modelů budov pražského Malostranského náměstí. Doprovodný článek o historii Malé Strany vyšel v číslech 3, 4 a 5.

Z historie předlohy modelu

K celkové přestavbě domu U Neděle a domu Mehrovského došlo v 18. století. Mimo přízemní prostory byla zcela přestavěna patra a dům čp. 39 byl zvýšen o jedno poschodí. O domě čp. 38 víme, že po jeho vlastníkovi v 18. století, Janu Sontágovi, se mu říkalo U Sontágů a až později U Neděle. Oba domy včetně sousedního čp. 40 v Mostecké ulici vykoupila v r. 1894 Malostranská záložna a na jejich stavebních parcelách postavila podle projektu prof. J. Šuly dům, jenž dodnes kazí vzhled této části náměstí.

Návod na stavbu modelů

Dům U Neděle – čp. 38 (II)
Čísla dílů jsou podložena žlutou barvou. Na rub dílu 1 přeneste rysky B-B. První prací na modelu je vytvarování klenebních pasů, tj. dílů 4, 5, 6. Ty přilepte na rub dílu 1, k němuž, na rysky B-B, připojte i podloubí, tj. díl 3. Pak tři stěny domu uzavřete, tj. spojte je s dílem 3. Ke střešnímu dílu 8 připojte zpracovaný štít 7 a doplňte jej dílem 8. Hotovou střechu osaďte na díl 1 a celek uzavřete zadním průčelím, tj. dílem 2. Na střechu osaďte zpracované komíny 10, 11 a vikýř 12.

Mehrovský dům – čp. 39 (II)

Čísla dílů jsou podložena světle zelenou barvou. Na rub dílu 1 přeneste rysky A-A. Vytvarováním klenebních pasů 4, 5, 6 a 7 začněte práce na modelu. Pasy přilepte na rubovou stranu dílu 1, tam rovněž připojte postupně podloubí 3 a přitom současně díl 1 půdorysně uzavřete. Při zpracovávání střechy zkompletujte štít 9, ten přilepte na střešní díl 10 a střechu uzavřete dílem 8.
Hotovou střechu osaďte na již zpracovanou stěnu 1 a celek uzavřete zadním průčelím domu, tj. dílem 2. Zpracujte vikýře: u středního vikýře zkompletujte díl 13, připojte k němu díl 14 a hotový vikýř osaďte na vyznačené místo na střešním dílu 10. Na ten osaďte ještě dva další vikýře z dílů 11 (2x) a 12 (2x), zpracované stejným způsobem jako střední vikýř.
Poslední prací je sestavení tří komínů 15, 16 a 17, ty osaďte na vyznačená místa na dílu 10.
Tím jste dokončili domy čp. 38 a 39, které zanikly r. 1894, kdy na jejich parcele (a dalších v Mostecké ulici) vznikla stavba Malostranské záložny.

Slepení Roman Kunst