Proměny pražské Malé Strany - Dům U Tří hvězd (I) a U Petzoldů (I)

Proměny pražské Malé Strany - Dům U Tří hvězd (I) a U Petzoldů (I)
Sdílej
 
O domech U Tří hvězd a U Petzoldů jsou zmínky na samém začátku 15. století. Po požáru r. 1541 byly svými majiteli opuštěny. Při architektonických průzkumech byly v podzemí zjištěny středověké gotické sklepy.

NÁVOD NA STAVBU MODELŮ

Dům U Tří hvězd - čp. 37 (I) Čísla dílů jsou podložena růžovou barvou. Rysky A-A přeneste na díl 1.
Stavbu začněte zpracováním podloubí stejným způsobem jako u domů čp. 35 a 36. Tento postup dodržte - pokud to jde - i u dalších objektů.

U dílu 7 slepte štít domu, pod zátěží jej nechte proschnout a pak jej zpracujte, tj. vyřízněte nebo vystřihněte.
Vytvarované díly 4, 5 (2x) a 6 přilepte z rubu na rozložený díl 1, na něj přilepte díl 3 a vzniklý celek prostorově uzavřete. Jeden díl 8 zalepte do vytvarované střechy a štítu, tj. do dílu 7, potom střechu osaďte na díl 1 a celek doplňte dílem 2, který lepte na koncové části dílu 1 a ke střeše 7.
Z dílů 8 a 9 zhotovte vikýř a osaďte jej na vyznačené místo na střeše 7. Na střechu ještě osaďte dva zpracované komíny 10 a 11.
Dům U Petzoldů - čp. 37 (I) Čísla dílů jsou podložena světle zelenou barvou. Na rub dílu 1 přeneste rysky B-B. Obvyklým způsobem zpracujte štít, tj. díl 7, a po proschnutí do něj zalepte vytvarovaný díl 8. Na rub dílu 1 přilepte vytvarované díly 4, 5, 6 a na rysky B-B připojte podloubí, tj. díl 3, a celek prostorově uzavřete.
Štít, tj. díl 7, připojte jeho střešním dílem na střechu 9, tu uzavřete dílem 14 a hotovou střechu osaďte na celek, tj. na díl 1. K dílu 1 a střešnímu dílu 14 připojte zadní část objektu, tj. díl 2.
Model dokončete úpravou střechy: k dílům 10 (2x) připojte díly 11 (2x) a hotové vikýře osaďte na vyznačená místa na střeše 9. Na tento díl ještě přilepte dva zpracované komíny 12 a 13.

Slepení modelu Roman Kunst


Tyto dva domy (z první etapy 1554-1650) mají shodná popisná čísla (čp. 37). Je to proto, že ještě před úředním stanovením čísel popisných stávaly na městišti domy dva. Číslování tedy zachováme, a domy se proto liší pouze svými názvy.