PRAGA LT vz. 38

PRAGA LT vz. 38
Sdílej
 
Tank v měřítku 1:50 je začleněn do řady jednodušších modelů vojenské techniky československé armády třicátých let minulého století.

Přípravné práce
Lomové hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou opatřenou černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom; čáry, které mají být rýhované z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.). Plochy výřezů jsou značeny červenou úhlopříčkou a prořezy, do nichž budou zalepovány osy (ze špejlí nebo kulatých párátek), jsou značeny černou úhlopříčkou. Na ruby některých dílů přeneste rysky, na něž budete v průběhu stavby modelu lepit další díly. Jsou to rysky: A-A na díly 2 a 3; rysky B-B rovněž na díly 2 a 3 a rysky C-C na díly 23 a 26.

Při stavbě věže tanku si můžete zvolit mezi zpracováním pohyblivé hlavně děla (na ni použijete díly 37, 38 a osu 35) nebo pevné (na ni použijete díl 57). Zkušenější modeláři mohou v dílech 16 (2x) a 44 vyříznout průzory.
Návod na slepení

Zpracujte dva díly 16, přilepte je na vyznačená místa na dílu 4 a ten připojte k přídi, tj. k dílu 5. K vzniklému celku připojte boky, tj. díly 2 a 3 a k dílům 2, 3 a 4 přilepte díl 1.
Zkompletujte díl 7 a připojte k němu technické žebro 8. Díl 10 přilepte k dílu 9 a ten připojte k žebru 8. Vzniklý útvar připojte k celku a lepte: díl 7 na díly 1, 2 a 3 a díl 9 na díly 2 a 3. Celek doplňte dílem 11, ten přilepte na díly 2, 3, 9 a 10.
Stavba podvozku: Zpracujte blatníky 18 a 19 a připojte k celku - blatník 18 na vyznačené místo na dílu 2 a blatník 19 na 3. Pás 23 přilepte k rubu na díl 22 a doplňte dílem 24, ten přilepte na rysku C-C na dílu 23. Celek přilepte na bok tanku, tj. na díl 2.
Stejným způsobem zpracujte pravou stranu podvozku - zhotovte ji z dílů 25, 26 a 27 a přilepte je na díl 3.
Trup tanku uzavřete dílem 6, ten přilepte na díly 5, 2, 3 a 11.
Zpracujte doplňky a přilepte: díl 17 na vyznačené místo na dílu 3, díly 20 a 21 na vyznačené místo na dílu 19 a díl 56 na vyznačené místo na dílu 2.
Osaďte kulomet: Hlaveň kulometu, tj. díl 53, zhotovte z rovné části kancelářské sponky na papír (délka je patrná z nákresu ve vystřihovánce). Vyrobte si dvě hlavně, jednu pro kulomet umístěný v trupu a druhou pro kulomet ve věži tanku. Zpracujte nosič 15, zalepte do něj hlaveň tak, aby v části, která dosedá ke konstrukci, přesahovala nosič o 1,5–2 mm. Pak nosič zalepte do výřezu v dílu 14 a ten osaďte na vyznačené místo na dílu 4 - při tom zadní část hlavně prostrčte do dílu 4.
Zkompletujte háky na přídi tanku, tj. díly 13 (2x), a osaďte na vyznačené místo na dílu 5, stejně tak i háky 12 (2x) a osaďte je na díl 11.
Celek odložte a začněte se stavbou věže. Rozhodněte se, zda budete věž stavět s mechanismem sklápění děla nebo s konstrukcí pevného děla.
Stavba věže s pohyblivým dělem – (nebudete potřebovat díl 57): Zkompletujte držák 37 a do něj upevněte pomocí osy 35 zpracovaný nosič hlavně, tj. díl 38. Nosič prostrčte otvorem v dílu 34, k němu z rubové strany přilepte držák 37, po proschnutí si ověřte pohyb sklápění nosiče a pak díl 34 zkompletujte.
Vytvarujte plášť věže, tj. díl 33, připojte k němu díl 34, díl 33 uzavřete a přilepte na díl 36. Vzniklý prostorový útvar zakryjte dílem 45 a přilepte jej na díly 33 a 34.
Stavba s pevným dělem: zkompletujte nosiče hlavně, tj. díl 57, a protáhněte jej otvorem v dílu 34 a přilepte jej k němu z rubu. Další pracovní postup je stejný jako u varianty se sklápěcím dělem - to znamená, že díly 35 (osa děla), 37 (držák) a 38 (nosič hlavně) nebudete potřebovat.
Ve stavbě věže pokračujte dokončením děla - díl 39 (špejli o průměru 2,5 mm) oblepte dílem 40 a hotovou hlaveň nasuňte do nosiče (buď 38 nebo 57) a přilepte jej k němu.
Zpracujte dva díly 41 a podle návodné kresby je osaďte na díl 34 - dbejte na to, abyste je u varianty s pohyblivým dělem nepřilepili na jeho nosič. U varianty s pevným dělem můžete nosič 57 k oběma dílům 41 přilepit. Na vyznačené místo na dílu 34 přilepte zpracovaný díl 44 a do výřezu v dílu 42 zalepte zkompletovaný nosič kulometu 43. Do něj zalepte připravenou hlaveň 53 a po proschnutí hotový kulomet osaďte dílem 42 na vyznačené místo na dílu 34. Vytvarujte a uzavřete díl 46, osaďte jej na zakrytí věže, tj. díl 45, a k dílu 46 a na díl 45 přilepte tři zkompletované díly 48 a zpracovaný díl 49. Věží protáhněte osu věže, tj. díl 54 (špejle o průměru 2 – 2,5 mm), přilepte ji k dílům 45 a 36 a nechte dokonale proschnout. Pak nástavbu věže (z dílů 46, 48 (3x) a 49) zakryjte poklopem 47. Vytvarujte a uzavřete díl 52, zakryjte jej z obou stran díly 51 (2x) a osaďte na zkompletovaný nosič 50. Nosič 50 pak osaďte na vyznačené místo na dílu 45, dokončenou věž odložte a nechte proschnout.
Pokračujte úpravou zádě - vytvarujte a uzavřete díl 30 a uzavřete jej dvěma díly 29 - ty osaďte tak, aby odpovídaly návodné kresbě. Do dílu 29 s vyznačením prořezu (černá úhlopříčka) nasuňte a přilepte výfuk, tj. díl 31, který si vyrobíte ze špejle (průměr 2,5 mm) nabarvené černou tuší. Délka špejle je patrná z nákresu.
Zkompletujte dva nosiče 28 a přilepte je na vyznačené místo na zádi tanku, tj. na díl 11.
Připravený prostorový útvar (z dílů 28, 29 (2x), 30 a 31) osaďte podle návodné kresby na nosiče 28. Na díl 11 a k dílu 29 přilepte zkompletovaný díl 32.
Zkompletujte dva díly 58 a přilepte je na vyznačené místo na horní části trupu, tj. na díl 1. Věž teď osaďte na trup tanku: osu věže provlečte díly 1 a 6, zespodu na osu navlečte zpracovanou zarážku 55 a přilepte ji k ose co nejtěsněji k trupu tanku. Ověřte funkce: hlaveň děla se ve věži sklápí a zvedá a věž se otáčí.

Slepení modelu Roman Kunst