Proměny pražské Malé Strany - Kaiserštejnský palác – čp. 37

Proměny pražské Malé Strany - Kaiserštejnský palác – čp. 37
Sdílej
 
Na městištích (stavebních parcelách) po zbořených domech U Tří hvězd a U Petzoldů byl někdy před rokem 1600 postaven renesanční dům, který svou zadní zástavbou sahal až do dnešní Josefské ulice.

Z historie předlohy
Renesanční dům koupil r. 1654 Jan de la Cron, vrchní velitel pražské posádky, a před domem zřídil budku pro vojenskou hlídku, která zde stála až do roku 1785. Od Jana de la Cron koupil dům Helfríd z Kaiserštejna a přestavěl jej na barokní palác s velkými sály v patrech s bohatou barokní fasádou a atikou se čtyřmi sochami

představujícími čtvero ročních období. Náročná přestavba trvala až do r. 1707. I přes tuto barokní přestavbu je ještě na tušové kresbě z r. 1769 od Josefa Daniela Hubera patrný složitý renesanční štít. V roce 1894 se uskutečnila další přestavba, při ní byl kromě interiéru vybudován balkon v ose průčelí v 1. patře a bylo zazděno podloubí, které je dnes opět obnovené. Na domě je umístěna pamětní deska s bustou Emy Destinnové, která po nějakou dobu byla majitelkou tohoto paláce.
Návod na stavbu modelu

Čísla dílů jsou podložena světle hnědou barvou.
Na rub dílu 1 přeneste rysky A-A, B-B, C-C.
Stavbu začněte vytvarováním klenebních pasů, tj. dílů 8, 9, 10, 11, 12, a ty přilepte z rubové strany na rozložený díl 1. K dílu 1 připojte zpracovaný díl 3 a do plochy vymezené ryskami A-A přilepte z rubu na díl 1 podloubí, tj. díl 13. Díl 1 půdorysně uzavřete a k dílu 3 přilepte zkompletovaný přechod, tj. díl 7.
Dvorní stěnu 2 připojte k celku, tj. přilepte ji na rysky B-B na rub obou bočních stran dílu 1. Na vyznačená místa na dílu 2 přilepte dvorní stěny 4 a 5 a plochou střechu zakrytí přízemí, tj. díl 6.
Díl 4 přilepte k dílu 3, díl 5 k dílu 1 a díl 1 k dílu 4 - přitom souběžně lepte střechu 6 postupně k dílům 4, 5 a 1. K dílům 1 a 4 přilepte i přechod, tj. díl 7. Celek zatižte a nechte dokonale proschnout.
Osaďte střechy: k střešnímu dílu 14 připojte valbu 15 a valbu 16. Hotovou střechu osaďte na „zdivo“, tj. na díly 2 a 1 (na hlavní průčelí a oba jeho boky). Z dílů 23 a 24 zhotovte vikýř a osaďte jej na vyznačené místo na dílu 14.
Pokračujte sestavením střech obou křídel: střechu z dílů 17 a 18 osaďte na stěny dílů 1, 3, 4 a střechu 14, střechu z dílů 19 a 20 osaďte na stěny dílů 1, 5 a střechu 14.
Zkompletujte tělo věže, tj. díl 21, zakryjte jej dílem 22, na něj osaďte zpracovanou střechu 28. Hotovou věž připojte k celku, tj. přilepte ji na vyznačené místo na dílu 1. K věži ještě připojte chlopeň přechodu dílu 3.
Zkompletujte komíny a osaďte je na vyznačená místa na střechách: K1 na díl 15, K2 (2x) na díl 14, K3 a K4 na díl 17 a K5 na díl 19. Zpracujte atiku 27 a osaďte ji na vyznačené místo na střešním dílu 14. Na zábradlí přechodu, tj. na spojené části dílů 3 a 7, osaďte zkompletované madlo 29.
Poslední prací je zpracování vikýřů obou křídel paláce: vikýře 25 (3x) osaďte na vyznačená místa na střešním dílu 17 a vikýře 26 (2x) na díl 19.
Připomínáme, že k vystřihovánce jsme připojili volné plochy terénu (hliněný povrch a trávu) a větší plochu popínavých rostlin. Tyto plochy jsou určeny pro ty z vás, kteří použijí modely pro vlastní sestavy, u nichž lze předpokládat, že ne vždy se podaří vytvořit sestavu tak, aby návaznosti objektů nenarušily některé okenní nebo dveřní otvory. Popínavé rostliny zakryjí takové nedostatky - jejich tvar a velikost si určíte a vystřihnete sami.

Slepení Roman Kunst