Proměny Malé Strany - Radnice – čp. 35 (I)

Proměny Malé Strany - Radnice – čp. 35 (I)
Sdílej
 
Radnice vznikla spojením dvou domů - s vyšším objektem byla provozně spojena nižší stavba a celek byl stavebně i architektonicky sjednocen.

Z historie radnice
Městská správa s rychtářem, purkmistrem a dvanácti přísedícími neměla „kde hlavu složit“. Původně zasedala v kostele sv. Mikuláše, pak si postavila tzv. starý radní dům (mapa 1, č. 1 - mapy vyšly v ABC č. 3 a 6) uprostřed náměstí, který byl zničen za husitských válek. Roku 1436 odkázal Václav z Bítova obci dům čp. 271 na jižní straně náměstí na zřízení druhé radnice (ve dvoře domu se dodnes zachovala dvě středověká vězení s původními železnými dveřmi), která zde byla do r. 1478. Tehdy pro nedostatek místa, což je dodnes jev obvyklý u všech úřadů, zakoupila obec dům čp. 35 od Jana Tovačovského z Cimburka a přestavěla jej pro své potřeby. S touto koupí měla obec štěstí - velký požár r. 1541 se radnice nedotkl, ale horší to bylo r. 1611 při vpádu Pasovských, kdy byla značně poškozena. V budově radnice byla sepsána a 11. května 1575 schválena Česká konfese. Tím se sjednotily evangelické tábory a zajistily si společný postup při jednání o Rudolfův Majestát v roce 1609.
Radnice vznikla spojením dvou domů - s vyšším objektem byla provozně spojena nižší stavba a celek byl stavebně i architektonicky sjednocen.

Návod na stavbu modelu

Čísla dílů jsou podložena světle modrou barvou.
V rámci přípravných prací přeneste rysky A-A na rub dílu 1, B-B na rub dílu 6.
Vlastní práce začněte zpracováním stěn vyššího objektu. Vytvarujte pasy kleneb, tj. díly 4, 5 (2x), a přilepte je na rub rozloženého dílu 1. Podloubí, tj. díl 3, připojte k rozloženému dílu 1: na rub přilepte nejdříve jeho horní chlopeň na rysky A-A, pokračujte oběma boky - přitom přilepte dolní část oblouku 4 na dílu 3. Nakonec díl 3 přilepte i k pilířům předního průčelí.
Vzniklý prostorový útvar odložte a obdobným způsobem začněte zpracovávat i nižší část stavby. Vytvarujte pasy 7 (3x) a 9 a přilepte je k dílu 6. K němu připojte - stejným způsobem jako u vyšší části stavby - podloubí, tj. díl 8. Nižší část připojte k vyšší - díl 6 přilepte na vyznačené místo na dílu 1 a dlažbu podloubí, tj. díl 8, přilepte na vyhnutou chlopeň dílu 1.
Pokračujte střechou vyšší části: valby 11 a 12 připojte k dílu 10 a střechu osaďte na celek. Lepte nejdříve na okapové chlopně té stěny dílu 1, která přiléhá k nižší části, pokračujte okapovou chlopní průčelí dílu 1, další dlouhou stranou a nakonec přilepte zadní průčelí na díl 2.
Stříšku 13 přilepte na střechu 10 a k vikýři hlavního průčelí, tj. na díl 1. Čtyři zkompletované vikýře 22 osaďte na střechu 10 a tu ještě doplňte dvěma komíny 23.
Samostatně zpracujte střechu nižší části. Valbičku 15 přilepte ke střeše 14 a tu osaďte na celek. Lepte postupně: nejdříve na střechu 10, pak na štít dílu 6, dále na uliční okap a nakonec na dvorní okap.
Celek nechte proschnout a dejte se do práce na zvonici. Zpracujte díly 19, 18, připojte podhled 17 a stříšku osaďte na tělo zvonice, tj. na díl 16. Hotovou zvonici přilepte na vyznačené místo na střeše 14. Zpracujte vikýře 20 (7x) a osaďte je na vyznačená místa na dílu 14. Na tento díl patří i dva zkompletované komíny 21.