Proměny Malé Strany - Radnice – čp. 35 (II)

Sdílej
 
Seriál, v němž jsme vám přinesli deset modelů budov pražského Malostranského náměstí, vycházel od ABC č. 3 a v tomto čísle končí.

Z historie předlohy
Válečnými událostmi roku 1611 byla budova radnice natolik poškozena, že se ji obec rozhodla znovu přestavět. V letech 1617 až 1630 vedli práce Jan de Bossi a po jeho úmrtí jeho synovec Dominik de Bossi. Radnice byla zpustošena r. 1648 Švédy a znovu přestavována r. 1660. V části přízemí radnice a části podloubí byla po zrušení vojenské strážnice na ploše náměstí zřízena v r. 1785 nová policejní a vojenská kancelář. Budova byla po sloučení pražských měst v letech 1787-1793 znovu přestavěna na fiskální (finanční) úřad, berní archiv a politické vězení.
Roku 1828 se vzhled stavby značně změnil, protože pro chatrný stavební stav byly sneseny všechny tři věže. Budova dostala nové zastřešení, v důsledku toho působí spíše jako stodola než reprezentativní budova. Současně bylo zazděno celé podloubí, obnoveno bylo až po druhé světové válce. Na nároží radnice je pamětní deska upozorňující na sepsání České konfese.

Možnosti zpracování modelu

Model objektu radnice můžete postavit tak, jak byla vystavěna a upravována od r. 1617 do konce 18. století, kdy v ní byla umístěna strážnice. Tato úprava si vyžádala zazdění poloviny podloubí budovy a tyto prostory se staly součástí nové vojenské strážnice a policejních kanceláří. Stavitelé našeho modelu mají možnost postavit radnici tak, jak vypadala po dokončení stavby (alternativa A), nebo s umístěním a úpravami pro novou strážnici (alternativa B).
Návod na stavbu modelu

Čísla dílů jsou podložena světle šedivou barvou.
Na rub dílu 1 přeneste rysky A-A, C-C, D-D; na rub dílu 20 rysky E-E, na rub dílu 21 rysky G-G. Budete-li stavět alternativu B, zakreslete rysky B-B na líc dílu 11 a na rub dílu 1.
Stavitelé alternativy A nebudou potřebovat díly 16, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 (8x). U alternativy B nebudou zapotřebí díly 3, 5, 6 a 7.
První prací na stavbě modelu (mimo běžné přípravné práce) je úprava dílu 1, u kterého ti, kteří staví alternativu A, vyříznou všechny oblouky podloubí, tj. i ty, ve kterých jsou zakresleny okna a dveře. Ti, kteří staví alternativu B, vyřežou jen ty oblouky, ve kterých jsou zakresleny červené úhlopříčky.
Vlastní stavbu začněte vytvarováním klenebních pasů, tj. dílů 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Ty přilepte z rubu na díl 1. Kdo staví alternativu B, nepoužije díly 3, 5, 6 a 7 a přilepí jen díly 8, 9, 10 a 4. Pokračujte dílem 11 - přilepte jej střední částí na rub dolní chlopně dílu 1. Kdo staví alternativu B, přilepí na rysku B-B na rubu dílu 1 a na nakreslenou rysku B-B na líci dílu 11 přepažující stěnu, tj. díl 16. Stavitelé obou alternativ teď podloubí dokončí, tj. přilepí je na rysky C-C na obě boční strany budovy i na rysky C-C v úrovni podlahy 1. patra na rubu dílu 1.
Další pracovní postup je pro stavitele obou verzí stejný až po dokončení vlastní stavby objektu, tj. před prováděním vnějších úprav před budovou. Dvorní stěnou 12 půdorysně uzavřete objekt - díl 12 přilepte na nároží dílu 1 a na rysku A-A na protilehlé straně dílu 1.
K celku připojte dolní přístavbu, tj. díl 13, a zakryjte ji plochou střechou, tj. dílem 14. Zpracujte dva díly 15 a osaďte je podle návodné kresby na atiku dílu 13.
Objekt je dokončen až do úrovně střechy. Zatižte jej a nechte dokonale proschnout.
Zpracujte střechu i s nástavbami. Z dílů 31 (2x) a 32 (2x) zhotovte dva vikýře a ty přilepte na rozloženou střechu 17 - nezapomeňte, že plocha střechy je prohnutá!
Obdobně zpracujte třetí vikýř z dílů 33 a 34 a rovněž jej osaďte na střechu. Zadní část stěny 21, tj. díly 22 a 64, přilepte z rubu na díl 21 a ten teprve teď obstřihněte, případně vyřízněte skalpelem. K dílu 21 připojte postupně díly 27, 28 a 29 a na vyznačená místa na dílech 22 a 64 přilepte dva díly 30.
Nyní tento prostorový útvar (z dílů 21, 22, 27, 28, 29, 30 (2x) a 64) osaďte na střechu 17: nejdříve na okapový okraj, pak teprve na vyznačená místa na ploše střechy - opět pozor na lom střechy. Ke střeše 17 připojte obě valby, tj. díly 18 a 19, a k nim boční nástavby: díl 20 přilepte nejdříve k vodorovné části valby 19, pak postupně k dílům 21 a 28 a k pravé a levé části střechy 17.
Pokračujte koutem protilehlé strany střechy: na dílu 24 zkompletujte komín a přilepte ho ke zkompletované střešní nástavbě 23. Vše osaďte na střechu 17. Lepte postupně: nejdříve na okapovou část střechy 17, na valbu 18 a nakonec na zbylé chlopně střechy 17. K dílu 20 a k pravé boční stěně dílu 1 připojte technickou chlopeň 2, pokračujte protilehlou stranou a přilepte díl 23 na levou boční stěnu dílu 1. Přední okapovou část připojte ke středu dílu 1 a střechu 17 k dvorní části budovy, tj. k dílu 12.
Zkompletujte a osaďte komíny: 36, 37, 38 a 39 na střechu 17, komíny 41 a 42 na střechu vikýře 32 a poslední komín 40 osaďte na vyznačené místo na valbě, tj. na díl 19.
Samostatně zpracujte zastřešení střední věže a bočních věžiček. Začněte střední věží: zkompletujte díl 45, nasuňte na něj a připevněte zpracovaný díl 44 a vzniklý celek zakryjte v dolní části dílem 65. Zkompletujte díl 46, jeho dolní část zakryjte zkompletovaným dílem 47 a na jeho horní část osaďte již připravený komplet z dílů 44, 45 a 65. Celek zatím odložte.
Zpracujte báň věže: zkompletujte díly 48 a 49; díl 48 nasuňte do dílu 49 a přilepte ho k němu. Na horní část báně osaďte již zpracovaný vršek věže (z dílů 44, 45, 65, 46 a 47) a pak celek doplňte jeho základnou, tj. dílem 43. Hotové zastřešení věže osaďte dílem 43 na budovu, a to na půdorysný útvar z dílů 21 a 29.
Stejným pracovním postupem sestavte i obě boční věžičky. Jejich nejvyšší část zpracujte z dílů 50, 51 a 66; střední část, na kterou osadíte horní část, z dílů 52 a 53 a dolní část z dílů 54, 55 a základny 56. Osazením zastřešení boční věžičky končí práce pro stavitele alternativy A.
Stavitelé alternativy B pokračují v práci, a to na vnějších úpravách. Zpracujte stříšku 57 a přilepte ji na budovu těsně pod římsu nad přízemím, přičemž se budete řídit návodnou kresbou a doprovodnou fotografií. Opět podle návodné kresby připojte k budově vnější terén 62. Zkompletujte madlo zábradlí 63, přilepte k němu osm zpracovaných stojen 67 a těmi vzniklou konstrukci osaďte na terén 62.
Zbývá strážní budka: k dílu 58 přilepte jeho vnitřní část 60 a do prostorového celku zalepte podlážku budky 59. Zkompletujte stříšku 61 a osaďte ji na celek. Hotovou budku osaďte podle návodné kresby na vnější terén, tj. na díl 62.
Slepení Roman Kunst