Lovecká kánoe Algonkinů

Lovecká kánoe Algonkinů
Sdílej
 
Vystřihovánka tematicky navazuje na článek v tomto ABC na str. 10-13. Poprvé byla uveřejněna před devatenácti lety v ABC číslo 14, ročník 32

Kanadští indiáni
Indiáni žijící na území Kanady sami sebe nazývají „prvními národy“. V době, kdy do Severní Ameriky přišli evropští kolonizátoři, žily na kanadském území stovky indiánských kmenů. Roku 1876 byl přijat zákon o indiánech, který určil jejich postavení, a dodnes v pozměněné podobě existuje. Dnes žije v Kanadě asi 600 000 indiánů, z toho 58 % v rezervacích a 42 % ve velkoměstech. Více o původních obyvatelích Kanady (nejen indiánech) najdete na http://www.canada.cz v sekci Kanadská mozaika 32/2003.

Přípravné práce

Čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou značeny plně a mimo díl jsou opatřeny černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Tam, kde by vyznačení lomových čar rušilo kresbu dílů, jsou vyznačeny jen krátkými úsečkami na dílu a mimo něj. Prohlédněte si proto podrobně každý díl a vytvarování ještě zkuste „nasucho“ před vlastním lepením.
Návod na slepení

Začněte zpracováním obou špiček kánoe. Vytvarujte a zkompletujte vnější část 2 (2x) a vlepte do ní vnitřní část 3 (2x). Vytvarujte hlavní vnější část 1 a k ní z obou stran přilepte připravené špičky kánoe z dílů 2 a 3.
Postupně z obou stran směrem ke středu připojte další vnitřní část: díl 4 (2x), díl 5 (2x) a díl 6, kterým vykryjete střed lodi. Na vnější stranu lodi přilepte podle návodné kresby krycí lišty 10 (4x). Lepte je opět od špiček do středu – jsou nakresleny o trochu delší, proto je podle potřeby přistřihněte.
Díl 11 vytvarujte a podle návodné kresby k němu přilepte oba boky 12 – je to zavazadlo, které si lovec veze s sebou. Zkompletujte sedátko 7 (2x), 9 (2x), dvě pádla 13 a postavu lovce.
Podle návodné kresby přilepte lovce i zavazadlo na střed sedátek 8, pak sedátko osaďte do lodě na vyznačená místa a lovce i zavazadlo na dno lodě.
Může se stát, že chlopně sedátek se nepodaří osadit na vyznačená místa na vnitřních bocích lodě – závisí to na vytvarování boků lodi. Pokud k tomu dojde, osaďte sedátko, jak vám to výškově vyjde. Pak osaďte sedátko 9 do špičky lodě a díly 3 a střední sedátko 7 na díl 6. Nakonec do lodě umístěte pádla – jedno by mělo být na dosah lovce, druhé v místě, kde je zavazadlo – to je rezervní.
Slepení modelu František Sochor