Jeep Willys MB

Sdílej
 
Papírový model je jako všechny ABC modely vojenských strojů a výzbroje čs. armády v měřítku 1:50.

Přípravné práce
Mimo nařezávání lomových hran, výřezů ploch z dílů a prořezů si na ruby některých dílů přeneste rysky: A-A na díl 1; B-B na díly 1 a 5; C-C na díl 1 a D-D na díl 5.
Model vozu je doplněn přívěsem, pro lepší přehled byly díly obou vozidel odlišeny: díly vozu mají čísla podložena světle modrou barvou a čísla dílů přívěsu jsou podložena barvou žlutou.

Slepení modelu

Začněte stavbou přední částí vozidla: díl 2 přilepte na vytvarovaný díl 3 a k oběma připojte díl 4. Zkompletujte díl 6, přilepte k němu vytvarovaný díl 5 (na rysku D-D), ten připojte k celku, tj. k dílu 4, a doplňte podlážkou 11. Zpracujte díl 12 a vlepte ho do celku, tj. na díly 6 a 11. Přední část vozidla zatím odložte a začněte se stavbou prostoru pro řidiče a zadní části.
Zkompletujte a vytvarujte díl 7, k němu připojte díly 8 a 9. Ke zpracovaným dílům 14 a 15 přilepte jejich vnitřní stěny: do dílu 14 díl 49 a do dílu 15 díl 50. Spojené díly 14 a 49 přilepte podle návodné kresby k dílu 7 (na pravé straně vozidla), díly 15 a 50 k dílu 7 (na levé straně vozidla) a celek doplňte dílem 16 - lepte na díly 14, 15 a 7.
Vzniklý prostorový útvar přilepte na rub dílu 1, tam rovněž osaďte přední část vozidla.
Zkompletujte díl 13 a vlepte jej do vnitřku, tj. na díl 11 a k dílům 16 a 12. Zpracujte ovládací páky, tj. díly 17 a 18, a přilepte je na vyznačená místa: díl 17 na díl 13 a díl 18 na díl 11 a k dílu 13. Pokračujte sedadlem řidiče, tj. díl 19 zkompletujte a osaďte ho na vyznačené místo na dílu 11. U druhého sedadla zpracujte díl 20, k němu připojte podnoží ze dvou zkompletovaných dílů 21 a 22. Hotové sedadlo osaďte na vyznačené místo na dílu 11. Zpracovaný díl 23 připojte k celku, tj. k dílům 14, 7 a 15, k nim ještě přilepte opěradlo vyrobené z dílů 24 a 25.
Zpracujte díl 31 a připojte jej na záď modelu, tj. na díl 7. Dva vytvarované a zkompletované nárazníky 26 osaďte na vyznačená místa na dílu 31, kam přilepte i zkompletovaný úchyt pro přívěs, tj. díl 27. Zpracovaný nosič, tj. díl 28, přilepte na díl 7. Kanystr zpracovaný z dílů 29 a 30 nasuňte do nosiče 28. Na záď vozu osaďte rezervní kolo vyrobené ze dvou dílů 42 a dílu 40, kolo přilepte na vyznačené místo na dílu 7. Zpracujte díl 47, navlečte ho na díl 46 (špejle o průměru 2 mm, délka je zakreslena ve vystřihovánce) a přilepte. Po proschnutí provlečte osu 46 díly 6 a 1 a přilepte.
Zpracujte přední okno 48, které můžete „zasklít“, tedy zalepit do něj průhlednou fólii. Hotový díl 48 osaďte na díl 6. Zkompletujte blatníky 44 (levý) a 45 (pravý). Osaďte je na vyznačená místa na dílech 3, 5 a 1.
Pokračujte podvozkem: zkompletujte nosníky 32 (levý) a 33 (pravý) a osaďte je na vyznačené místo na dílu 1. Na díl 1 a k nosníkům 32 a 33 připojte dva zpracované díly 10. Do dílů 32 a 33 navlečte osy kol 37 (2x) ze špejle o průměru 2 mm a délce 35 mm. Osy se musejí v nosnících volně otáčet. Pak z obou stran na osy navlečte zpracované zarážky 38 (4x) tak, aby byly těsně vedle nosníků, ale aby umožňovaly volné otáčení, a zarážky k osám přilepte.
Zpracujte čtyři kola: k vytvarovanému a uzavřenému dílu 4 (4x) přilepte z jedné strany díl 39 (4x) a z druhé díl 41 (4x). Hotová kola navlečte na osy 37 tak, aby osy vyčnívaly z kol 1 mm a pak kola k osám přilepte.
Poslední prací na vozu je nárazník: zkompletujete díl 34 a připojte ho k dílům 32 a 33. Na vyznačená místa na nárazníku osaďte zpracovaný díl 35 - lepte jej na díly 34, 32 a 33. K dílům 35 a 34 připojte dvě zkompletované výztuhy 36. Vůz je hotov.
Pokračujte přívěsem. K dílu 1 připojte čelní stěnu 2 a zadní stěnu 3. Vnitřními díly 4 přilepte na díl 1 a přední i zadní stěnu 5 (2x) lepte na ruby dílů 2 a 3.
Díl 15 připojte na horní okraje dílu 1, 2 a 3. Zkompletujte a vytvarujte dva díly 7, připojte je ke dvěma zpracovaným dílům 6 a ty osaďte z obou stran na vyznačená místa na dílu 1. Díly 6 provlečte osu kol, tj. díl 8 (špejle, průměr 2 mm, délka 35 mm), na ni navlečte a přilepte dvě zpracované zarážky kol 9. Dvě kola zpracujte z dílů 12 (2x), 13 (2x) a 14 (2x), navlečte je na osu 8 a přilepte tak, aby osa vyčnívala z kol 1 mm. Zpracujte díl 10, na vyznačené místo na něm osaďte zkompletovaný díl 11 a hotový držák přilepte na vyznačená místa na dílu 2 přívěsu. Do držáku zalepte trn 16 vyrobený z uštípnutého špendlíku (lepte kanagonem). Hotový přívěs připojte k vozidlu: trn 16 přívěsu nasuňte do úchytu 27 na voze. Zhotovte čtyři kanystry z dílů 17 (4x) a 18 (4x) a naložte je do přívěsu.
Slepení modelu Roman Kunst