Bombardovací letoun Š-16

Bombardovací letoun Š-16
Sdílej
 
Továrna Letov vyvinula koncem třicátých let 20. století bombardovací letadlo, které jsme vybrali do naší série bojových strojů používaných československou armádou v období 1918-1993. Prostorový model je zpracován v měřítku 1:50.

Bombardovací letoun Š-16
dvoumístný, jednomotorový, dvouplošný lehký bombardér
rok vzniku 1926, továrna Letov, konstruktér Alois Šmolík
motor Lorraine Dietrich
hmotnost 1230 kg
vzletová hmotnost 2280 kg
rozpětí 15,3 m
délka 10,22 m
max. rychlost 230 km/h
vytrvalost 5,5 h
výzbroj 300 kg bomb, 1 pevný kulomet, 2 pohyblivé kulomety

Přípravné práce

Na ruby některých dílů přeneste rysky, na které budete v průběhu stavby lepit některé další díly. Rysky A-A přeneste na rub dílu 1; B-B a C-C na díl 10 a rysky D-D na díl 5.
Slepení modelu

Vlastní práce začněte zpracováním přední části - motoru. K dílu 5 připojte díl 9, ale neuzavírejte jeho dolní část. Zkompletovaný držák osy vrtule, tj. díl 6, přilepte z rubu na díl 5 (do prostoru vymezeného ryskami D-D), oběma díly provlečte osu vrtule, tj. díl 7 (z držáku bude do prostoru letadla vyčnívat 1,5 mm), z obou stran ji zajistěte zarážkami 8 (2x) a uzavřete i dolní část dílu 9. Celek odložte.
Zpracování trupu za motorem: k dílu 1 přilepte technické chlopně 2 a 3, ale neuzavírejte je v dolní části. Na rub dílu 1 přilepte žebro 4 (barevnou stranou otočené ke kokpitu), pak uzavřete i dolní část dílu 1 a vzniklý prostorový útvar připojte k přední části z dílů 5, 6, 7, 8 (2x) a 9.
Pokračujete střední částí trupu s prostorem pro pilota a střelce. K dílu 10 připojte technickou chlopeň 12 a do rozloženého dílu 10 vlepte zpracovaný díl 11 (na rysku B-B). Zpracovaný prostor pro střelce ze spojených dílů 13 a 13ź. Střední část (bez dolního dílu 14) připojte k celku, tj. lepte díl 10 na technickou chlopeň 3. K celku ještě připojte díl 14, ten lepte na díly 4, 10 a 12. Celek odložte.
K dílu 15 připojte technickou chlopeň 16 a oba díly uzavřete. Zkompletujte díl 17, přilepte na technickou chlopeň 16. Potom obě části připojte k celku, tj. lepte díl 15 na technickou chlopeň 12. Spojte díly 24 a 24ź, ale neslepujte jejich krátké dolní části - těmi oblepte část dílu 17, tj. konec trupu. Zkompletujte díly 25 a 26 a osaďte je na vyznačená místa na přední části trupu, tj. na díl 9.
Zpracujte a osaďte dolní křídla - začněte levým. Na vytvarovaný a rozložený díl 32 přilepte žebro 36, jeho okraj, tj. díl 55, a celek uzavřete a obstřihněte. Obdobně zpracujte pravé křídlo z dílů 33, 37 a 56. Obě křídla připojte k trupu, tj. lepte na díl 1. Zkompletujte díly 38 (2x), 39 (2x), 40, 41, 42, 43 a 44 a přilepte je na celek: 38 (2x), 39 (2x) po jednom na každé křídlo, 40 na trup 1 a křídlo 32, 41 na 1 a 33, 42 na 40, 43 na 41 a nakonec 44 na 1.
Stejným způsobem, jako jste zpracovali dolní křídla, postupujte i u křídel horních. Levé zpracujte z dílů 34, 36, 55 a pravé z dílů 35, 37 a 56. Křídla slepte, tj. lepte díl 36 na 37, a na vyznačená místa přilepte díl 58. Nyní už můžete spojená horní křídla osadit na celek: křídlo 34 a díl 58 lepte na 38, 39, 40 a 44, křídlo 35 a díl 58 na 38, 39, 41 a 44. Zpracujte díl 57 a osaďte ho na levé horní křídlo, tj. na díl 34.
Pokračujte podvozkem a začněte levou stranou: zkompletujte díl 49, zformujte jej podle návodné kresby a přilepte na zpracovaný díl 48.
Zatím odložte a vyrobte kola: vytvarujte a uzavřete díly 51 a zakryjte je z obou stran díly 52 (2x). Kola navlečte na osy podvozku, tj. na díly 50, zajistěte je zkompletovanými zarážkami 53 (2x) a osy provlečte podle návodné kresby oběma "nohama" a přilepte je k nim. Po proschnutí upevněte podvozek k letadlu: levou stranu, tj. díly 48 a 49, lepte na křídlo 32, pravou stranu, tj. díly 48 a 49, lepte na křídlo 33. Zpracujte "ostruhu", tj. díl 54, a osaďte ji zespodu na zadní část letadla, tj. na díl 17. Zkompletujte stupačku 59 a připojte ji z levé strany na díl 10.
Samostatně zpracujte vrtuli: vytvarujte a uzavřete díl 46, přilepte jej na zkompletovaný díl 45 a díl 46 zakryjte dílem 47. Hotovou vrtuli nasaďte na celek, tj. na osu 7, ke které ji přilepte. Současně ji přilepte i k zarážce 8. Dbejte na to, aby lepidlo nesteklo a vrtule se nepřilepila k motoru.
Dokončete trup letadla: zkompletujte díly 18, 20, 22 a sestavte levé výškové kormidlo. Díl 18 přilepte na díl 17, tam přilepte i vzpěry 20 a 22, ty současně připojte i k dílu 18, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Stejným způsobem zpracujte a osaďte pravé výškové kormidlo z dílů 19, 21 a 23.
Poslední prací je vyrobení a osazení kulometu: zkompletujte díly 27, 28, 29 a 31 a postupně je sestavte - do dílu 28 vlepte díl 29, na něj osaďte díl 31. Hlaveň kulometu, tj. díl 30, vyrobte z kancelářské sponky a protáhněte ji dílem 29. Hotový kulomet připojte k nosiči, tj. k dílu 27, a ten osaďte podle návodné kresby na díl 10 - na okraj otvoru pro střelce.

Slepení modelu Roman Kunst