Rolls-Royce Phantom II Continental

Rolls-Royce Phantom II Continental
Sdílej
 
Model v měřítku 1:24 je navržen tak, abyste si mohli vybrat mezi dvěma verzemi: jednodušší A, u níž navíc lze volit mezi kategoriemi obtížnosti, a složitější verzí B, při jejíž stavbě se musíte držet daného návodu.

O předloze modelu
Nejproslavenější automobilovou značkou, spojenou se zárukou nejvyšší kvality i spolehlivosti, je bezesporu Rolls-Royce. Pro náročné zákazníky byla ve dvacátých letech minulého století vyvíjena řada luxusních automobilů typu Phantom. V roce 1934 se již vyráběla druhá řada, označená jako Continental. Měla poměrně výkonný motor o obsahu 7668 cm³ a zcela nový podvozek. Do roku 1935 bylo zhotoveno 1767 exemplářů. Firma Rolls-Royce dodávala pouze podvozek s motorem a s kompletní výbavou, ale bez karoserie. Ta byla zákazníkovi vždy „střižena na míru“ podle jeho představ - zpravidla jako kabriolet či zastřešená limuzína.Návod na slepení

ÚVOD
Vystřihovánka má dvě verze, A a B. Verzi A můžete zároveň postavit v různých kategoriích obtížnosti. Takové řešení potěší modeláře, kteří chtějí postavit model plný detailů a věnovat mu dost času, ale zároveň neodradí ty, kteří nejsou tolik trpěliví a spokojí se s jednodušším provedením modelu. Verzi B budete muset postavit přesně podle návodu.
Verzi A můžete sestavit jako velmi propracovaný kabriolet se spoustou detailů – motorem pod kapotou a kompletním interiérem. Zastřešení nabízí hned tři varianty – střechu úplně roztaženou, se srolovanou přední částí a úplně složenou. Okna mohou být opatřena průhlednou fólií.
Model můžete postavit i zjednodušený, když zvolíte uzavřenou verzi střechy s „papírovými okny“, odpadne vám kompletace interiéru. Přilepíte-li přední kapotu, nemusíte stavět motor. Další zjednodušení vás jistě napadnou.
Verze B spočívá ve vyhotovení pouze podvozkové části (šasi) s motorem a s nutnou výstrojí v té podobě, jak ji dodávala firma Rolls-Royce pro karosáře.
PŘÍPRAVA

Ohyby na papírových dílech jsou uvedeny pouze tam, kde není jistota tvarování. Černý trojúhelník na čáře značí ohyb do rubu, bílý trojúhelník naopak ohyb z rubu tisku. Chlopněmi jsou doplněny jenom ty díly, u kterých je to nezbytné. Červená čísla označují místa, kam bude díl přilepen. Symbol značí vykroužení dílu do rotačního tělesa (válec, komolý kužel aj.). Symbol naopak značí, že z příslušných dílů stočíte plnou trubičku. Z trubičky budete někdy zhotovovat určitý tvar. K tomu je připojena u dílu šablona a kresba vytvarování v měřítku 1:1. Červená kapka u dílu se světlehnědě vybarveným číselným polem znamená, že bude podlepen na uvedenou tloušťku kartonem. Podbarvená pole pozičních čísel upozorňují na způsob podlepení. Šedá s bílými čísly označují díly potřebné pro sestavení motoru (některé díly motoru jsou označeny kapkou s připojeným údajem o tloušťce podlepení, díly bez kapky se nepodlepují). Žlutá – nepodlepují se, žlutohnědá – z párového dílu se podlepí na uvedenou tloušťku pouze jeden z dílů, modrá – podlepí se kancelářským papírem. Bílá pole označují ostatní materiál. Díly (nebo pouze jejich části) pro verzi B jsou číselně značeny jako u verze A, čísla jsou pouze doplněna písmenem B. Lepte disperzním lepidlem. Kde to bude nutné, použijte vteřinové lepidlo. Díly po vytvarování nejprve vyzkoušejte, zda dobře padnou tam, kam mají být přilepeny. Dodržujte symetrii, souměrnost a rovinnost. Stavba jakékoliv verze není ani tak složitá, jako pracná a náročná na pečlivost. Pracujte s rozvahou a dbejte pokynů uvedených v návodu.

Vytvoření podvozku

Vystřihněte díly 1–9 a podlepte je kartonem na tl. 1 mm. Pozor! U příčných výztuh 5–9 nepodlepujte boční chlopně. Nejprve slepte rámovou část podvozku vlepením příčných rozpěr 5-9 mezi boky 1, 2 a 3, 4. Doplňte rozpěry ze špejlí 10 a 11. Nezapomeňte: Výstupky pro výfuk na dílech 5–7 musí směřovat směrem dolů při levé straně šasi (při pohledu shora). Zkontrolujte šíři rámu. V širší části musí být 45 mm a v užší části 27,5 mm. Pro verzi A slepte obě strany podlahy podvozku z dílů 12–13. Poté rozřízněte obvod (žlutá čára) zahloubené podlahy a vyhněte vyříznutou část směrem dolů. Ke spodní straně podvozku a vyhnutí dílu 13 přilepte stěny zahloubené podlahy 14 a kryt 15. Podlahu přilepte k podvozkovému rámu. Nelepte zatím zvednutou část. Přední přečnívající části podlahy musí začínat v místech, kde jsou pomocné značky v bocích 1 a 4 (krátké černé čárky označené vně dílů červenou šipkou). Zkontrolujte symetrii podvozku a nechte jej zatížený dobře proschnout. Mezitím zhotovte chladiče z dílů 16–19. Zespoda přilepte k chladiči díl 20 a značku 21. Celek přilepte do přední části rámu. U verze B použijte variantní část dílu 20B.

Kompletace motoru

Kompletní motor (včetně převodovky) má šedě podbarvená poziční čísla (díly 22–74). Po jeho slepení jej ještě vybavte elektroinstalací. K tomu použijete černou režnou niť. V návodné kresbě (obr. 3) jsou kabely vyznačeny žlutě. Kabely vedoucí od levého bloku motoru končí na žlutých bodech dynama 55. Kabely na pravé straně končí na žlutých bodech dílu rozdělovače 47. Hotový motor vlepte do přední části rámu mezi díly 2 a 3 a k části podvozku 12. Nakonec přilepte potrubí 74 mezi motor a chladič.

Kompletace karoserie (verze A)

Slepte kompletně vybavenou přepážku mezi motorem a kabinou z dílů 75–84. Podlážku 85 doplňte pedály – díly 86-89. Slepte k sobě obě poloviny bočnic 90 a osaďte je na spodní stranu podlahy 12. Dále slepte obě poloviny karoserie 91 a 92 a přilepte je k bočnicím 90. Nakonec přilepte zadní části k vyhnuté zádi v dílu 13. Dále přilepte vrchní část karoserie 93 a výztuhu palubní desky 95. K ní přilepte čelní okno 94.
Sestavte přední sedadla – díly 96–105 - a přilepte je k podlaze. Zkompletujte zadní sedačku – díly 106–110 a přilepte ji do zadní části kabiny.
Pokračovat budete vyhotovením přední kapoty. Mezi přepážku 75 a chladič 19 umístěte tyč 113, kterou nabarvíte šedě. Kapotu motoru 111 opatřete zámky 112. Nyní můžete kapotu přilepit napevno, nebo ji nechat odnímatelnou. Dále můžete přilepit ovládací páky 114 a 115 do podlahy 13. Slepte skříň převodu řízení 132 a vlepte ji do vyznačeného místa na dílu 2. Zkompletujte volant (díly 129–131) a navlékněte jej na tyč 133. Dále slepte kufr 116, který opatříte pásy 117, zámky 118, podpěrami 119, madlem 120 a nosičem 121. K vnitřní stěně kufru přilepte distanční podložku 122. Celek pak přilepte k zadní stěně dílu 13 a mezi boky rámu 2 a 3. Rozhodněte, jakou střechou model opatříte. Varianty jsou vyznačeny v návodných kresbách. Střechu doplňte nůžkovými vzpěrami 126 a 127 nebo 139 a 140. Pokud necháte okénka „papírová“, přilepte hotovou střechu k pomocným chlopním 141 a 142, které předem připevníte k jejich vnitřní straně.
Při práci na levém a pravém blatníku se stupačkami buďte opravdu pečliví. Sestava levého i pravého blatníku má stejné číslování, doplněné buď o L, nebo P. Vystřihněte díl 153 a slepte jeho přední část. Pak do tohoto dílu vlepte zaoblenou část 154. Slepte k sobě části blatníku 155 a díl 156. Slepte přední a zadní část blatníku. Potom přilepte k této sestavě boční stranu blatníku 159. Blatníky budete lepit ke karoserii od přední části (od motoru). Vykrojení vodorovných částí u předních částí blatníků musí navazovat na přečnívající části podlahy 13.
Nyní přilepte stupačky na chlopně bočnic 90 a přilepení obou blatníků zakončíte práci na zadní straně karoserie a kufru. Pak můžete k zadním stranám blatníků přilepit překrytí zaoblených částí šasi, které zhotovíte z dílů 157 a 158. Na levou stranu zadního blatníku nakonec přilepte hrdlo plnicího otvoru 160 a 161 opatřené víčkem 162. Spodní strany blatníků nabarvěte šedě, nebo použijte šedý papír, který z rubu přilepíte. Podlepená žebra stupaček 172, 173 a 174 obarvíte z rubu na šedo. Po dvojicích (mezi nimi bude asi 1,5 mm mezera) je přilepíte ke spodní straně stupaček a k bočnicím 90 vždy proti příčným výztuhám 5–7.
Schránku na rezervní pneumatiku sestavíte z dílů 163–171. Celek přilepte ke kufru.

Pojízdná část podvozku

Vypracujte půleliptická pera - přední 175 a zadní 176. Podlepená slepte k sobě a olepte pásky 177. Volné konce nejdelšího pásku stočte do plné trubičky. Těmi pak přilepíte péra pod vyznačené šedé puntíky na dílech 2 a 3. Nejprve však každou skupinu půleliptických per zhruba vytvarujte do zaoblení podle návodné kresby (obr. 4). Po přilepení k podvozku prověřte, zda jsou uvedené rozteče mezi spodní částí pera a horní plochou rámu kolem 13 mm.
Zhotovte diferenciál podle návodné kresby z dílů 178–182 a navlečte ho na osu 183. Osu přilepte na střed půleliptických zadních per. Pozor! Osu přilepíte na vnitřní stranu per (obr. 3). Ze špejle o průměru 2 mm vytvořte spojovací tyč mezi převodovkou a diferenciálem 184. Na ni 3 mm od diferenciálu nasuňte kroužek 185.
Nyní vytvoříte vlastní kola. Pro verzi B použijete pro vnější stranu díly 186B. Sestava je patrná z návodné kresby. U zadních kol nasuňte na osu brzdové kotouče – díly 192 a 193, zafixujte je ve správné poloze, nasuňte kola a zajistěte proti vypadnutí maticemi 171. Přední náprava je poněkud složitější. Nejprve vytvoříte pravou poloosu z dílů 192, 194, 196, 197 a 198. Malé dílky lepte vteřinovým lepidlem, lepidlem dobře nasyťte zejména díl 197. Pak rozžhaveným špendlíkem propalte v dílech 197 a 198 otvory pro závěsné čepy. Na poloosu nasaďte kolo a zajistěte ho proti vypadnutí šroubem 171. Obdobně vytvořte levou poloosu (použijete díl 195). Slepte nosník poloos z dílů 199 a 200. Volné konce (kde budou čepy pro zavěšení poloos) mírně rozevřete. Do závěsů 197 nasuňte špendlíky a zakraťte je. Pak rozevřenou část nosníku nasuňte na čep (špendlík) závěsů a opatrně ji zakápněte vteřinovým lepidlem a ihned pinzetou stiskněte kolem čepu. Poloosy musí zůstat otáčivé. Obě poloosy spřáhněte tyčí 201 (drát o průměru 0,8 mm). Zahnuté konce zajistěte proti vypadnutí. Obě kola se nyní budou souhlasně natáčet. Vzniklou sestavu přilepte na spodní část předních půleliptických per. Po zatvrdnutí přilepte k pravému brzdovému disku 195 součást ovládání řízení 202. K rámu dále přilepte ovládací tyč řízení 203. Volný konec by se měl dotýkat dílu 202.
Pokračujte kompletací výfuku z dílů 204–212. Při stavbě sledujte návodnou kresbu (obr. 2 a obr. 4). Hotový výfuk přilepte na výstupky příčných žeber 5–7. Potrubím 59d spojte motorovou část (díl 59 c) s výfukem (díl 210). Tímto úkonem je spodní část podvozku hotová.
Přední a zadní část vozu u verze A opatřete nárazníky. Přední zhotovíte z dílů 213–215, dělený zadní z párových dílů 216–218.
Stavbu završíte drobnou výbavou, kterou je dobré osadit zcela na konec, aby se při větší manipulaci s rozestavěným modelem neulámala. K tělu zadních pozičních světel 219 přilepte světelnou část 220, tabulky 221 a 222. Světla vlepte do vyznačených míst na zaoblené části zadních nárazníků 217. Zadní rezervu zajistěte rámem 223, který zhotovíte z drátu o průměru 0,8 mm. Dveře opatřete otevíracími rukojeťmi z dílů 224 a 225. Na přední blatníky osaďte blinkry 226. Za ně umístíte zpětná zrcátka 237. Dále sestavte hledáček 227 a přilepte jej na pravou stranu karoserie před čelní okénko. Z drátu tl. 0,8 mm vytvořte držák předních reflektorů 228 a přilepte jej na díl 11. Zhotovte reflektory 229 a přilepte je na oba vrcholy držáku 228. Z drátu o průměru 1 mm vytvořte dva sloupky 230 pro hlavní reflektory 232 a houkačky 231. Drátky zapusťte do rámu podvozku asi na 1,5–2 mm a zafixujte je řádně vteřinovým lepidlem. Na ně navlékněte nejprve do dolní třetiny houkačky 231 a pak přilepte na oba konce sloupků reflektory 232. Na konec opatřete vrchol chladiče maskotem sestaveným z dílů 233–236.
Vhodné bude model nastříkat bezbarvým lakem po zaretušování lepených spojů a hran příslušným odstínem temperové barvy. Matné povrchy (plátěná střecha, pneumatiky, sedačky) docílíte tak, že přetřete příslušné části nalakovaného modelu matným lakem, který si zhotovíte rozpuštěním trochy včelího vosku v terpentýnu. Do dobře rozpuštěného roztoku přidejte trochu damarového laku (seženete ho v potřebách pro malíře). Čím více laku přidáte, tím bude výsledný nátěr lesklejší. Pozor! Nejprve si lak vyzkoušejte a natírejte jím jen dobře přestříkaný model.
Slepení modelu František Sochor