Bobr 11.5 - 2.1

Bobr 11.5 - 2.1
Sdílej
 
Být popelářem a řídit popelářský vůz je snem každého kluka. Málokomu ale tento sen vydrží až do věku, kdy se skutečně rozhoduje, čím by chtěl být. Proto věříme, že si Bobra rádi alespoň slepíte, stejně jako kluci v roce 1981, kdy vyšel poprvé.

Přípravné práce
Stavba není složitá, ale bude vyžadovat dodržení postupu podle návodu a trochu trpělivosti. Ohyb papíru, pokud jej nařezáváte shora, má lomovou čáru kreslenou plně a mimo kresbu dílu vyznačenou černou šipkou, její špička směřuje na lom. Tam, kde by lomová čára narušovala vzhled jednotlivých dílů, je lom vyznačen krátkými úsečkami na jejich okrajích, například na skle kabiny, plášti skladovacího prostoru atd. Ohyb papíru, který nařezáváme z rubu vystřihovánky, je vyznačen čerchovanou čárou (.-.-.). Obrysy ploch, na které se přilepují další díly, jsou vyznačeny čárkovanou čárou. Díly, které se na ně budou lepit, jsou označeny svými čísly, stejně jako na chlopních; mimo kresbu pak tehdy, když se díl lepí na rubovou stranu - v takovém případě je před číslem znaménko %.
Zelenou úhlopříčkou je vyznačeno vyříznutí plochy z dílu, černou úhlopříčkou prořezy pro osy. Zelenou čárou, černě rámovanou, jsou vyznačeny prořezy.

Návod na slepení

Na osy kol a jednotlivých mechanismů použijte kuchyňské špejle, které přiřízněte podle uvedených délek a nabarvěte černou tuší: díl 31 (1x, d = 50 mm), díl 32 (4x, d = 36 mm), díl 33 (2x, d = 27 mm), díl 37 (2x, d = l6 mm), díl 60 (1x, d = 66 mm), dí1 61 (1x, d = 70 mm). Jediný díl, který je třeba podlepit, je válcový plášť vozu 16. Podlepte jej slabým kancelářským papírem v celé ploše, ale bez chlopní, zatižte v ploše a nechte dokonale proschnout.
Stavbu začněte vytvarováním a zkompletováním dílů 1 a 2. Střechu 2 pak přilepte na horní část kabiny 1. Z dílů 3 a 4 zhotovte signalizační maják a osaďte jej do střechy 2. Pokračujte zkompletováním dolní části boků kabiny 5 a přilepte ji k dílu 1.
Samostatně zpracujte nárazník. Tabulku s registrací 67 zkompletujte a přilepte na vyznačenou plochu na nárazníku – díl 6. Ten vytvarujte, slepte a po částech (nejprve střední rovnou hranu) připojte k dolnímu okraji kabiny. Celek zatím odložte a nechte proschnout.
Sestavení dna kabiny: Zkompletujte díly 7, 8 a 9. K dílu 7 přilepte na vyznačená místa vnější stranu stupaček 2x 68 a pak osaďte ke dnu kabiny zpracované vnitřky prostorů pro kola 8 a 9. Celek zalepte do dílu 5 a k nárazníku 6 - lepte postupně, nejprve předek u nárazníku, pak vnitřky prostorů pro kola a část za kabinou. Kabinu ještě doplňte okraji blatníků: levým 10, pravým 11, které zkompletujte a přilepte zevnitř prostorů pro kola. Zbývá ještě zpracovat obě stupačky - levou 12, pravou 13 - a připojit k celku. Na přední sklo přilepte oba stěrače (osy jejich ramen jsou vyznačeny čárkovanou čárou) a na vyznačená místa na bocích kabiny zkompletovaná zpětná zrcátka 2x 63. Pod kabinu na díl 7 připojte dva zkompletované reflektory 18.
Osu předního kola 60 navlečte do držáku (díl 7) tak, aby na obě strany vyčnívala stejně, zalepte ji napevno a nechte proschnout. Potom navlečte na osu dvě zarážky předního kola - zkompletujte je ze čtyř dílů 45 - ve vzdálenosti 2 mm od držáku a zalepte je napevno.
Pokračujte nákladovou částí. Začněte válcovým pláštěm 16, který vytvarujte a do jeho prořezů zalepte dva zkompletované držáky 21. Plášť 16 teď přilepte k přední stěně 17 a k zadní 20. Lepte postupně a s pokud možno největší přesností, tak zajistíte i správný tvar válcové části. Protože je tato prostorová část veliká, mohly by se boky promáčknout. Doporučujeme vám proto, abyste ji před další prací zevnitř vystříkali nebo natřeli bezbarvým lakem, který zpevní konstrukci.
Pokračujte technickými nástavbami zádě. Na rubovou stranu dílu 28 přilepte díl 25 a u dílu 28 zkompletujte držák v dolní části pod plachtou. Pak zpracujte oba nosiče 26 a 27, ke kterým připojte střední část, díl 28. Hotovou nástavbu osaďte na záď vozu 20; pracujte přesně, je to předpoklad pro dobrou funkci zvedacího mechanismu, který začnete později zpracovávat a osazovat.
Zkompletujte vnitřky prostorů pro zadní kola 2x 22 a přilepte je na rubovou stranu dna zadní části vozu 19. Celek vlepte do válcového prostoru - i tuto práci dělejte postupně. Po proschnutí osaďte zkompletované blatníky, levý 23 a pravý 24. Nejprve blatníky osaďte na vyznačená místa na dně vozu 19 a pak teprve zevnitř do prostorů pro kola.
Další prací je zkompletování dílu 29 - neuzavírejte však jeho horní, přetaženou část. Hotový díl osaďte k dílu 20 a k svislým nosičům 26, 27. Pak k němu přilepte chlopeň dolní části násypného otvoru v dílu 20 a teprve teď uzavřete jeho horní, přetaženou část. Po proschnutí si vyzkoušejte, zda plachta násypného otvoru (díl 28) po zatlačení volně projde otvorem, a její držák vyhněte tak, aby nebránil při zpětném pohybu uzavření otvoru.
Zkompletujte dva zvedače 30 a navlečte je na osu 31, kterou současně provlečte oběma svislými nosiči 26 a 27 tak, aby je na obou stranách přečnívala stejně.
Zvedače 30 umístěte na ose asi 1,5 mm od svislých nosičů, ale zatím je nezalepujte k ose napevno. Nejdříve do jejich dolní části navlečte osu 32, celek zvedače zafixujte tak, aby nebyl zkřížen, a pak obě osy 31 a 32 přilepte k ramenům zvedače napevno. Dbejte na to, aby lepidlo nestékalo na svislé nosiče a nepřilepilo k nim ramena zvedače. Po dokonalém proschnutí si ověřte, zda se zvedač pohybuje kolem osy 31 směrem nahoru. Protože jste v ramenech provedli pro osu pouze prořezy, měl by se otáčet jen ztuha.
Osaďte hydrauliky zvedače. Začněte oběma díly 34, které zpracujte a navlečte podle návodné kresby na osu 31 a přilepte ke svislým nosičům 26 a 27 (ale ne k ose 31). Stejně tak zkompletujte horní část hydrauliky 2x 36 a přilepte ji k zadní stěně vozu 20 na vyznačená místa. Vytvarujte oba díly 35, namotejte je a přilepte do středu špejlí 2x 33 tak, aby nabarvené konce špejlí přečnívaly na obou stranách stejně. Špejle navlečte do otvorů v dílech 34 a do dílů 36 a zalepte je napevno v šikmé poloze.
Zkompletujte dva díly 38 a dva díly 39 a sestavte vždy z jednoho dílu 38 a 39 stupačky tak, jak jsou zakresleny v návodné kresbě. Obě stupačky navlečte na jejich osy 37, které souběžně provlečte do svislých nosičů 26 a 27, kde je zalepte napevno - opět pozor, aby vám lepidlo nestékalo na stupačky, přilepily by se a nebylo by možné je sklápět.
Zkompletujte hlavní nosník vozu 14 a jeho rozpěru 66. Tu zalepte do nosníku na vyznačené místo a na nosník osaďte kabinu vozu - díl 7. Po proschnutí na nosník osaďte i zadní část - díl 14, spáry mezi nosníkem a díly 7 a 14 po celé délce zalijte lepidlem.
Zkompletujte držáky zadních kol 2x 15 a osaďte je na vyznačená místa nosníku 14. Po proschnutí do nich navlečte osu 61 a napevno ji k oběma držákům přilepte tak, aby z držáků vyčnívala na obě strany stejně.
Zpracujte doplňky: zástěrky zadních kol 62, které přilepte na vyznačená místa blatníků 23 a 24, dále zadní reflektor 64, jejž osadíte na díl 29, a konečně i zadní horní brzdová světla 2x 65, která osaďte na zadní stěnu 20.
Přední kola zhotovte z dílů 40, 41, 42, 43, 44 a 46. Ke zkompletovanému ráfku 41 připojte vnitřek kola 40 a vnější pneumatiku 42. Plášť kola 43 uzavřete, připojte na 42 a celek uzavřete vnitřní pneumatikou 44. Hotové kolo navlečte na osu 60 a ověřte si, zda se volně otáčí (podle potřeby zvětšete otvor pro osy). Pak kolo dorazte k zarážce 45, zvenku nasuňte díl 46 ve funkci zákolníku tak blízko ke kolu, aby se mohlo volně pohybovat, a zákolník přilepte napevno k ose. Při práci dbejte na to, aby vám lepidlo nestékalo ze zákolníku na kolo - přilepilo by se a neotáčelo.
Stejným způsobem zpracujte i dvě zadní vnější kola z dílů 47, 48, 49, 50 a 51. Obě vnitřní zadní kola zpracujte z dílů 50 a 51. Sestava všech kol je patrná z detailu návodné kresby. Osaďte je tak, že nejprve navlečte vnitřní kolo na doraz k nosiči, pak navlečte na osu zarážku ze dvou dílů 52 tak blízko ke kolu, aby nebránila jeho volnému otáčení, a zalepte ji k ose napevno. Po proschnutí navlečte na osu vnější kolo a obdobně jako přední je zajistěte dílem 53, který zastává funkci zákolníku.
Tím je vůz dokončen. Ověřte si jeho funkce. Všechna kola se otáčejí, vozidlo může tedy popojíždět. Stupačky se sklápějí a zvedací mechanismus se okolo osy 31 zvedá vzhůru, je tedy připraven zvednout kontejner s odpadky, který teprve musíte zpracovat.
Začněte tak, že uzavřete jeho plášť 54 (ale ještě ne spodek). Vytvarujte víko 55 a přilepte je na 54. Pak navlečte horní osu 32, zevnitř kontejneru ji zalepte napevno a uzavřete i spodní část dílu 54. Zpracujte oba podvozky 56 a osaďte je na vyznačená místa dílu 54. Do podvozků navlečte obě zbylé osy 32 tak, aby na obou stranách přečnívaly stejně, a rovněž je zalepte napevno. Celek nechte dokonale proschnout.
Než lepidlo zaschne, zpracujte kola z dílů 4x 57 (plášť pneumatik) a 8x 58 (vnitřní a vnější strany kol). Hotová kola navlečte na osy 32 a zvenčí zabezpečte „zákolníky“ - čtyřmi díly 59, které k osám zalepte napevno. Dbejte na to, aby vám lepidlo nestékalo na kola.
Kontejner je hotov a po proschnutí si můžete ověřit již celou pracovní operaci.
Z návodné kresby je patrné, že kontejner přisunete ke zvedačům tak, aby jeho osa zapadla do drážek v ramenou zvedače a jeho plášť se opře o dolní osu zvedače. Pohybem zvedače kolem osy 31 se kontejner zvedne, překlopí a zatlačí plachtu dílu 28 částečně do vnitřku vozu. Po vyprázdnění obsahu kontejneru se zvedač vrátí do původní polohy, kontejner dosedne na terén a je nutno jej z drážek ramen opět vysunout. Pokud se plachta sama nevrátí do původní polohy, vrátíte ji tam sami tím, že vytáhnete její dolní držák.
Doufáme, že jste pracovali úspěšně a že se vám stavba vozu i kontejneru vydařila a všechny mechanismy plní své funkce.
Slepení modelu: František Sochor


Předloha modelu

Předlohou pro model se stal speciální komunální automobil s upraveným podvozkem Škoda 760 RT. Na tento podvozek byl namontován pomocný rám s účelovou nástavbou. Její základní částí byl sběrný buben válcovitého tvaru, na zadním konci kuželovitě rozšířený. Uvnitř bubnu byla přivařena nízká dvouchodá šroubovice. V zadní kuželové části bylo devět dopravních ploch, které vynášely odpadky na šikmý kryt vyklápěče, z něhož padaly do sběrného bubnu. Ve voze byl naftový motor Škoda 706 RT s přímým vstřikem paliva, chlazený kapalinou, o výkonu 160 kW. Kabina byla celokovová, trambusového typu.
Zdroj: www.liaz.cz/rada_rt_prospekty.php